Afwas

500 ml

Afwas product photo
0,95
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Inhoud

500 ml

Voedingswaarden

Ingrediënten

15-30% Anionogene oppervlakte actieve stoffen, 5-15% niet lonogene oppervlakte actieve stoffen. Bevat: latic, acid.

Wettelijke productnaam

AFWASMIDDEL

Contactgegevens

Postbus 104,7400 AC,Deventer

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.