Air Wick Pure Elektrische Geurverspreider Zachtheid van Katoen - Starterset

19 ml

Air Wick Pure Elektrische Geurverspreider Zachtheid van Katoen - Starterset product photo
4,99
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

75 dagen parfum op basis van 12 uur per dag op laagste stand. 5 x meer geurcontrole** De Air Wick Elektrische geurverspreider geeft 5x meer controle** over de intensiteit van het parfum. Zodat het zowel in kleine als grote ruimtes perfect gedoseerd wordt en voelt je huis altijd fris & verwelkomend aan. **vergeleken met onze vorige Air Wick elektrische diffuser

Inhoud

19 ml

Voedingswaarden

Wettelijke productnaam

Navulling Elektrische Geurverspreider

Waarschuwingen

WAARSCHUWING Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Lees de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen aandachtig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Linalool, Eucalyptol, delta-1-(2,6, 6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Zorg ervoor dat het flesje en de geurverspreider steeds rechtop worden gehouden, zodat het parfum niet kan lekken. De geurverspreider niet gebruiken in locaties waar deze schokken of stoten kan krijgen. De geurverspreider niet aanraken met vochtige handen of met metalen voorwerpen. Geen voorwerpen binnen een straal van 50 cm zetten. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Het apparaat niet gebruiken met verlengsnoer of stopcontactdoos. De geurverspreider niet bedekken en niet achter gordijnen plaatsen. Geen voorwerpen in de opening bovenaan in de geurverspreider steken. Zet de geurverspreider onmiddellijk uit wanneer het flesje leeg is of wanneer het flesje ontbreekt. Trek de geurverspreider eerst uit het stopcontact voordat u een navulling plaatst of vervangt. Verwijdert houden van warmtebronnen en beschermen tegen direct zonlicht. Het contact van parfum met gepolijste, geverfde of plastic oppervlakken kan deze beschadigen. De geurverspreider kan een beetje warm worden tijdens gebruik. Als de geurverspreider beschadigd is eerst de stroom afzetten voordat u het apparaat uit het stopcontact haalt. De geurverspreider moet aangebracht worden in een stopcontact dat minstens 7,5 cm boven de grond hangt. De geurverspreider niet permanent en onbewaakt in het stopcontact laten zitten. 's Nachts uitzetten. Dit apparaat is bedoelt om met Airwick navullingen te gebruiken. Enkel de aanbevolen navullingen gebruiken. Het gebruik van andere stoffen brengt een toxisch risico of brandgevaar met zich mee. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, onder toezicht en met instructies zodat het apparaat op een veilige manier wordt gebruikt en ze de gevaren ervan begrijpen. Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden zonder toezicht. Kinderen mogen niet spelen met dit apparaat. Bevat: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Piperonal, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Citral, Geraniol, 2-Methyl-3-(p-iopropylphenyl, propionaldehyde, alpha-iso-methlionone, alpha-Amylcinnamaldehyde, Limonene, Nerol, Lauric aldehyde, Eugenol, Isoeugenol Kan een allergische reactie veroorzaken.

Contactgegevens

Postbus 721,2130 AS,Hoofddorp

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.