Air Wick Pure Elektrische Geurverspreider Zachtheid van Katoen - Starterset

19 ml

Air Wick Pure Elektrische Geurverspreider Zachtheid van Katoen - Starterset product photo
5,49
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Geef je huis een onderscheidende geur met de Air Wick Elektrische Geurverspreider. Deze Air Wick luchtverfrisser steek je in het stopcontact en brengt een heerlijk frisse geur in huis en dit tot wel 75 dagen. Kies de geur die het best overeenkomt met uw persoonlijkheid of uw stemming. Voor deze starterset kunnen navullingen worden gekocht in vele verschillende geuren. De Air Wick Pure Elektrische Geurverspreider navulling Zachtheid van Katoen neutraliseert geuren en verspreidt een frisse katoengeur in uw huis.

Instructie voor gebruik

Verwijder de dop van de navulling en volg de onderstaande instructies. Klassieke geurverspreider Hou het geheel rechtop en steek de navulling onderaan in het apparaat tot een « klik » gehoord wordt. Geurverspreider Double Fresh Steek de navullingen voorzichtig in de beide openingen, aan elke kant van de verspreider, tot een « klik » gehoord wordt. Plug de geurverspreider in je stopcontact en kies zelf de gewenste geurintensiteit.

Bewaar advies

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Inhoud

19 ml

Voedingswaarden

Producteigenschappen

  • Hervulbaar

Wettelijke productnaam

Navulling Elektrische Geurverspreider

Waarschuwingen

WAARSCHUWING Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Lees de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen aandachtig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Linalool, Eucalyptol, delta-1-(2,6, 6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Zorg ervoor dat het flesje en de geurverspreider steeds rechtop worden gehouden, zodat het parfum niet kan lekken. De geurverspreider niet gebruiken in locaties waar deze schokken of stoten kan krijgen. De geurverspreider niet aanraken met vochtige handen of met metalen voorwerpen. Geen voorwerpen binnen een straal van 50 cm zetten. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Het apparaat niet gebruiken met verlengsnoer of stopcontactdoos. De geurverspreider niet bedekken en niet achter gordijnen plaatsen. Geen voorwerpen in de opening bovenaan in de geurverspreider steken. Zet de geurverspreider onmiddellijk uit wanneer het flesje leeg is of wanneer het flesje ontbreekt. Trek de geurverspreider eerst uit het stopcontact voordat u een navulling plaatst of vervangt. Verwijdert houden van warmtebronnen en beschermen tegen direct zonlicht. Het contact van parfum met gepolijste, geverfde of plastic oppervlakken kan deze beschadigen. De geurverspreider kan een beetje warm worden tijdens gebruik. Als de geurverspreider beschadigd is eerst de stroom afzetten voordat u het apparaat uit het stopcontact haalt. De geurverspreider moet aangebracht worden in een stopcontact dat minstens 7,5 cm boven de grond hangt. De geurverspreider niet permanent en onbewaakt in het stopcontact laten zitten. 's Nachts uitzetten. Dit apparaat is bedoelt om met Airwick navullingen te gebruiken. Enkel de aanbevolen navullingen gebruiken. Het gebruik van andere stoffen brengt een toxisch risico of brandgevaar met zich mee. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, onder toezicht en met instructies zodat het apparaat op een veilige manier wordt gebruikt en ze de gevaren ervan begrijpen. Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden zonder toezicht. Kinderen mogen niet spelen met dit apparaat. Bevat: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Piperonal, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Citral, Geraniol, 2-Methyl-3-(p-iopropylphenyl, propionaldehyde, alpha-iso-methlionone, alpha-Amylcinnamaldehyde, Limonene, Nerol, Lauric aldehyde, Eugenol, Isoeugenol Kan een allergische reactie veroorzaken.

Contactgegevens

Postbus 721,2130 AS,Hoofddorp

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.