X

Privacy & Cookies

Privacy

PRIVACY REGLEMENT COOP

Juni 2016

Dit Privacy reglement is van toepassing op alle gegevens die Coop verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van haar winkels, website, webwinkels en andere diensten, zoals mobiele applicaties waaronder "Coop Klantenkaart" en "zelfscan".

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. In dit Privacy reglement staat beschreven hoe we dat doen. Aangeraden wordt om het Privacy reglement aandachtig door te nemen voordat je van onze Websites en Applicaties gebruik maakt. Het Privacy reglement maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

 1. Inhoudsopgave In dit Privacy reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 1. Inhoudsopgave;
 2. Coop;
 3. contact met Coop;
 4. product recall;
 5. camerabeveiliging;
 6. locatie tracking;
 7. automatisch gegenereerde Informatie;
 8. Mijn Coop Account;
 9. Coop Klantenkaart;
 10. Zelfscan;
 11. deelnemen aan het Coop Luisterpanel;
 12. bestellingen;
 13. misbruik;
 14. legitimatie;
 15. aanvullende dienstverlening;
 16. nieuwsbrieven;
 17. persoonlijke aanbiedingen;
 18. cookies; 
 19. statistisch onderzoek;
 20. bewaren van Informatie; 
 21. verstrekking aan derden; 
 22. bescherming van jouw Informatie; 
 23. toegang tot en aanpassing van jouw Informatie; 
 24. minderjarigen; 
 25. wijzigingen in dit Privacy reglement; 
 26. vragen en opmerkingen.

 

2. Coop

Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de namen Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl, hierna te noemen “Coop”, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy document.

Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Coop haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1656649. In de meldingen is aangegeven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt. Voor meer informatie kun je het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

3. Contact met Coop

Als je contact opneemt met de supermarktmanager of eigenaar van een Coop-winkel of indien je met ons correspondeert via post of via één van onze social media kanalen, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Coop kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit privacy reglement vermelde doeleinden. Deze voorwaarden gelden ook als je bij ons een verzoek doet om inzage in de Informatie die Coop over jou opslaat of als jij ons verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen.

 1. Product recall

Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Coop het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kunnen wij jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen.

5. Camerabeveiliging

Coop beveiligt ter bescherming van haar werknemers, klanten en eigendommen haar winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 28 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

6. Locatie tracking

In enkele van onze winkels wordt gebruik gemaakt van locatie tracking. Via het ethernetwerk kan een uniek identificatienummer worden toegekend aan je telefoon wanneer je de desbetreffende winkel binnentreedt. Vervolgens wordt informatie verzameld ten aanzien van de route die je in de winkel wandelt. Deze informatie kan door ons worden geanalyseerd om zo patronen te herkennen in het winkelgedrag van onze klanten. Deze gegevens worden niet aan personen gekoppeld.

7. Automatisch gegenereerde Informatie

Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Coop bepaalde Informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt. Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook artikel 18 “Cookies” van toepassing.

8. Mijn Coop Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Coop via de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je een “Mijn Coop Account” aanmaken. Wanneer je het Mijn Coop Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen. De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy reglement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Coop Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Coop Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Coop Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Coop en aan het Mijn Coop Account gekoppeld. Indien je gebruik maakt van een klantenkaart en hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan kan deze informatie ook gebruikt worden om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Over ‘persoonlijke aanbiedingen’ kun je meer lezen in paragraaf 17. Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Coop Account al eerder Informatie aan Coop hebt verstrekt, zullen wij deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Coop Account.

9. Coop Klantenkaart

Door middel van de Coop Klantenkaart verzamelen en verwerken wij je persoonlijke gegevens om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren. Dit betreffen de gegevens die je invult bij de aanvraag van de Coop Klantenkaart zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en voorkeurswinkel. Ook verzamelen wij gegevens ten aanzien van je koophistorie. Hierdoor kunnen wij je iedere week op de hoogte stellen van speciale weekaanbiedingen, ontvang je een verjaardagsbericht en word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen over het beleid van Coop via het Luisterpanel. Over het Coop Luisterpanel lees je meer in paragraaf 11.

10. Zelfscan

Coop biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfscanners. Om in de winkel gebruik te maken van deze scanners heb je een Coop klantenkaart nodig. Wij gebruiken de gegevens die door de Zelfscan worden verzameld voor analytische doeleinden zodat wij bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel klanten gebruik maken van de Zelfscan. Ook verzamelen wij de transactiegegevens waardoor we een beeld kunnen vormen van het koopgedrag van onze klanten.

11. Deelnemen aan het Coop Luisterpanel

Coop doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. Hiervoor maken wij gebruik van het Luisterpanel. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je 8 tot 12 keer per jaar een e-mailuitnodiging om deel te nemen aan een online onderzoek met betrekking tot een bepaalde winkel, website, product of dienst van Coop. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor het onderzoek. Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan het Luisterpanel verwerken wij gegevens zoals je luisterpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum, klantenkaartnummer, favoriete Coop-winkel en de door jou ingevulde antwoorden. Wij bewaren je luisterpanelinschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het Luisterpanel.

12. Bestellingen

Via de Websites en/of Applicaties kun je, indien je een Mijn Coop Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen. Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Coop Account. Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Coop Account gekoppeld. Verder slaan wij de door jou geplaatste Bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Coop Account gekoppeld.

13. Misbruik

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Coop biedt, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zullen wij jouw Coop Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Wij zullen jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van ons bedrijf maakt.

14. Legitimatie

Coop kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kunnen wij de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.

15. Aanvullende dienstverlening

Binnen het Mijn Coop Account biedt Coop je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken. Wij verwerken de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Wij zullen deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Coop Account.

16. Nieuwsbrieven

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Coop worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maken wij gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij kunnen ook je naam, geslacht, geboortedatum, voorkeurswinkel, reacties op eerdere e-mails van Coop, en/of transactiegegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

17. Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de Informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. We maken hiervoor onder meer gebruik van: - jouw profiel; - de producten die je aanschaft; - het bedrag dat je aan bestellingen besteedt; - de functionaliteiten die je gebruikt; - je surfgedrag op de website; - gegevens verzameld met behulp van cookies. Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken. In dat geval klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan voor dit doeleinde verwijderd en je ontvangt geen persoonlijke aanbiedingen meer.

18. Cookies

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy reglement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Coop van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is.

19. Statistisch onderzoek

Coop streeft er naar om jou Websites en Applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Websites en Applicaties kan aanbrengen. Wij kunnen voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van ons bedrijf hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

20. Bewaren van Informatie

Coop zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

21. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Coop jouw Informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Wij maken bij het aanbieden van de Websites en Applicaties in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Wij hebben overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen. Verder vinden wij het van belang dat jouw Informatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) wordt opgeslagen. Als wij in de toekomst zouden besluiten om Informatie ook buiten de EER op te slaan, zal ze jou daarvan op de hoogte stellen. Waar wij de Informatie ook opslaan, wij zullen er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is. Wij kunnen jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Coop kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kunnen wij jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen. Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je onze Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy reglement geldt. Dit Privacy reglement heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van ons is verkregen. Coop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

22. Bescherming van jouw Informatie

Coop hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

23. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie

Als je wilt weten welke Informatie Coop over jou verzamelt, kun je ons vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kun je per post richten aan: Servicekantoor Coop Postbus 87 6880 AB Velp Wij zullen binnen vier (4) weken op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het Mijn Coop Account. Als je op grond van het overzicht Informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Wij zullen ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien wij besluiten jouw verzoek niet uit te voeren, zullen wij aangeven waarom wij dat niet zullen doen. Je kunt jouw eigen Informatie ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Coop Account.

24. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Coop. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels. Coop zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy reglement heeft gelezen, worden gegeven.

25. Wijzigingen in dit Privacy reglement

Deze privacyverklaring wordt met enige regelmaat gewijzigd. Deze aanpassingen zullen op de website coop.nl bekend worden gemaakt. Op die website is ook de meest recente versie van de privacyverklaring te vinden. Indien je na de aanpassing van de privacyverklaring gebruik blijft maken van de dienstverlening van Coop, zal de aangepaste (meest recente) privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn. 26. Vragen en opmerkingen Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies of indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kun je schriftelijk contact opnemen met onze klantenservice van (postbus 87, 6880 AB Velp).

Cookie policy

Naast een breed assortiment koekjes, vind je bij Coop ook cookies. Deze kun je niet opeten, maar zorgen ervoor dat onze website goed en snel werkt. Zo hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren.

Door middel van cookies onthoudt Coop.nl wat jouw Coop-winkel is, blijven de artikelen op je boodschappenlijstje bewaard en ontvang je suggesties op basis van eerder bekeken artikelen. Ook kunnen we fouten en ongemak op de website door middel van cookies eenvoudig opsporen en verbeteringen testen.

We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Zo kunnen adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen door middel van cookies meten hoe vaak een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden geplaatst.

Cookies & veiligheid
De cookies van Coop.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op je computer staan. Natuurlijk kun je ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt cookies op elk moment zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van je cookie-instellingen vind je onder ‘Help’ in de meeste browsers. Let op: als je cookies uitschakelt, werken de meeste websites niet optimaal.

Welke cookies gebruikt Coop.nl?
Coop.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Daar vertellen we je graag meer over.

Functionele cookies

Session cookie
De session cookie wordt gebruikt om voorkeuren en instellingen te onthouden terwijl je verschillende pagina’s op Coop.nl bekijkt. De door jouw geselecteerde Coop-winkel bijvoorbeeld, maar ook jouw account en de inhoud van het winkelmandje. Zodra je de website verlaat, wordt de session cookie verwijderd.

Login cookie
Bij het inloggen op Coop.nl kun je ervoor kiezen om logininformatie zeven dagen lang te laten onthouden. Deze voorkeur wordt bewaard in een login cookie. De login cookie is zeven dagen geldig en wordt daarna automatisch verwijderd door de browser.

Analyserende cookies

Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies om bij te houden en te analyseren hoe jij Coop.nl gebruikt. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op basis van deze informatie kan Google andere diensten aanbieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Als Google hier wettelijk toe wordt verplicht, mag het deze informatie aan derden verschaffen. Google combineert je IP-adres niet met andere gegevens waarover het bedrijf beschikt.

Marketing cookies

AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel
De AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel houden bij wanneer je een actie op Coop.nl – bijvoorbeeld een aankoop, aanmelding voor de nieuwsbrief of klik op een knop – voltooit.

Facebookpixel
De Facebook pixel wordt gebruikt voor drie doeleinden: om aangepaste doelgroepen te creëren voor remarketing door Coop, om advertenties te optimaliseren voor conversies en om conversies te traceren en te koppelen aan de advertenties van Coop.

DoubleClickFloodlightpixel
De Doubleclick Floodlight pixel zorgt ervoor dat Coop de effectiviteit van online campagnes kan meten. We gebruiken hiervoor de aankoopdata en gebruikersactiviteit. De data die we gebruiken is niet te herleiden naar één persoon.

Google Adwords dynamische remarketingpixel en Sociomantic pixel
De Google AdWords dynamische remarketingpixel ziet welke pagina’s je op de website hebt bezocht. Zo kan Coop relevante advertenties tonen op andere websites.

Privacy policy Coop.nl
Wil je weten hoe Coop met jouw privacy omgaat? In onze privacy policy vind je meer informatie hierover.

Wijzigingen cookie policy
De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast, bijvoorbeeld wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Coop mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je daarom aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.