Farmlig Farmlight aansteekmiddel

1 l

Farmlig Farmlight aansteekmiddel product photo
2,14
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

ATTENTIE: Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. (H304) Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. (EUH066) NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen. (P301+P310) GEEN braken opwekken. (P331) Buiten bereik van kinderen houden. (P102) Achter slot bewaren. (P405) De inhoud als gevaarlijk afval afvoeren.

Instructie voor gebruik

Het aansteekmiddel gelijkmatig over de houtskool verdelen en in laten trekken, daarna aansteken. Het aansteekmiddel met volledig opgebrand zijn voordat de gerechten op de barbecue gelegd kunnen worden. De barbecue houtskool moet met een as laag bedekt zijn. Het spuiten in open vuur of op hete kolen kan een mogelijke terugslag van de vlam veroorzaken. Bij gebruik van barbecue in gesloten ruimtes altijd zorgen voor een rookafvoerkanaal. Kinderen verwijderd houden van de barbecue. WAARSCHUWING! Nooit benzine of brandspiritus gebruiken om de barbecue aan te steken of te heractiveren. WAARSCHUWING! Alleen aansteekmiddelen gebruiken die voldoen aan de Europese Norm voor aansteekmiddelen (EN1860-3).

Bewaar advies

(P331) Buiten bereik van kinderen houden. (P102) Achter slot bewaren. (P405) De inhoud als gevaarlijk afval afvoeren.

Inhoud

1 l

Voedingswaarden

Wettelijke productnaam

Aansteekmiddel

Contactgegevens

Broekstraat 23,7122 MN,Aalten

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.