Farmlight Lampoil

1 l

Farmlight Lampoil product photo
2,19
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

{{empty}}

Instructie voor gebruik

Roet niet bij juiste lontinstelling. Mag niet worden gebruikt als motorbrandstof, smeermiddel of voor verwarmingsdoeleinden in petroleumkachels! Lampolie alleen gebruiken in daarvoor bedoelde lampen. Instructies van de olielamp-fabrikant opvolgen.

Bewaar advies

Vorstvrij bewaren.

Inhoud

1 l

Voedingswaarden

Ingrediënten

Paraffine, (aardolie) C>10, CAS No. 64771-71-7 alkanen, C12-26- vertakte en lineair, CAS No. 90622-53-0

Wettelijke productnaam

Lampoil

Waarschuwingen

Gevaarlijk • Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. • Brandende olielamp niet alleen laten. • Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden. • Niet drinken. • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • P331: GEEN braken opwekken. • P102: Buiten het bereik van kinderen houden. • P405: Achter slot bewaren. • P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.

Contact

Sel Chemie B.V.

Contactgegevens

Broekstraat 23,7122 MN,Aalten

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.