Finish Vaatwastabletten quantum

20 stuk(s)

Finish Vaatwastabletten quantum product photo
6,99
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Finish Quantum is onze beste tablet ooit en reinigt optimaal, zo schoon dat het glanst. De driedubbele technologie met versterkte powergel zorgt voor een superieure reiniging en glans. De vloeibare Powerball geeft de tablet een bruisende werking voor een ongekende glans. De Shine Booster zorgt voor nog meer glans, spoelt etensresten weg en helpt vlekken en aangekoekte laagjes te verwijderen voor een sprankelende glans.

Instructie voor gebruik

Enkel met droge handen vastnemen. Sluit steeds de verpakking na gebruik. Oplosbaar zakje. Lost volledig op tijdens de wasbeurt. Niet in de bestekmand plaatsen. Plaats bij elke wasbeurt een tablet in het doseerbakje van de vaatwasmachine. Verkrijg betere resultaten bij 50-55°C of met een automatisch programma. Plaats de tablet bij korte cycli onderaan de vaatwasmachine. De geïntegreerde zoutfunctie is doeltreffend in zacht tot zeer hard water lager dan 26°e. Indien uw water extreem hard is kunt u het resultaat verbeteren door Finish Zout toe te voegen. Sluit na gebruik steeds de verpakking en bescherm deze tegen warmte en vocht om de kwaliteit van de Finish Quantum Max tabletten te behouden. We bevelen het gebruik van Finish glansspoelmiddel aan voor een beter resultaat. Finish Quantum biedt geen bescherming tegen mechanische beschadiging en kan reeds beschadigde producten niet herstellen.

Bewaar advies

Bewaren tussen de volgende temperaturen: 5 tot 30°C (41 tot 86°F). Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht. Tegen vocht beschermen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Inhoud

20 stuk(s)

Voedingswaarden

Waarschuwingen

WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.

Contactgegevens

Postbus 721,2130 AS,Hoofddorp

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.