g'woon Toiletblok powerball ocean

2 stuk(s)

g'woon Toiletblok powerball ocean product photo
1,99
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

G'woon toiletblok oceaan verfrist en reinigt je toilet bij iedere spoeling en geeft continu geur af.

Instructie voor gebruik

Hang de houder aan de rand van het toilet.

Bewaar advies

Droog bewaren.

Inhoud

2 stuk(s)

Voedingswaarden

Wettelijke productnaam

Vast toiletblok oceaan

Waarschuwingen

GEVAAR • Bevat benzenesulfonic acid C10-C13-alkyl derivs., sodium salts, sulfonic acid C14-C16 (evennumbered)-alkane hydroxy en C14-C16 (evennumbered) alkene, sodium salts. • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstig oogletsel. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. • Bevat 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized; Cineole; Octahydro-5-methoxy-4, 7-methano-1H-indene-2-carboxaldehyde; Citronellal. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Contact

Coop

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.