Glorix Bleekmiddel gold

750 ml

ACTIE
Glorix Bleekmiddel gold product photo
1,89 0,99
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Gebruik Glorix Bleek Gold & Fresh voor een 100% hygiënische reiniging Glorix Extended Power is de nieuwe generatie bleek met Anti-Kalk Tot 3x langer bescherming tegen kalkaanslag De formule hecht optimaal, voor een actieve bescherming van je toilet Een perfecte match met het Glorix Limited Edition Gold & Fresh WC Blok Glorix verwijdert niet alleen zichtbaar, maar ook onzichtbaar vuil

Inhoud

750 ml

Voedingswaarden

Wettelijke productnaam

GOLD & FRESH EXTENDED POWER REUBUGUBGSNUDDEL

Waarschuwingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Contact

Unilever Nederland B.V.

Contactgegevens

Postbus 160,3000 AD,Rotterdam

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.