Markant toiletreiniger

750 ml

25% korting
Markant toiletreiniger product photo
1,39
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Markant toiletreiniger voor een ontkalkt en fris toilet

Bereidingswijze

Druk op de 2 geribbelde zijden van de veiligheidsdop en draai om te openen. Spuit het product in de toiletpot en onder de rand. Laat ongeveer 15 minuten inwerken. Vervolgens borstelen en doorspoelen. Bij hardnekkige kalkaanslag het product iets langer laten inwerken. Na elk gebruik goed sluiten.

Bewaar advies

Koel en droog bewaren.

Inhoud

750 ml

Voedingswaarden

Wettelijke productnaam

750 ml Markant toiletreiniger

Waarschuwingen

Bevat HYDROCHLORIC ACID en PEG-2 OLEAMINE. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Achter slot bewaren. Inhoud/Verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalverwerking voor huishoudelijk afval.

Leverancier

Coop Groothandel DC Gieten

Contactgegevens

Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.