Nexium Control tabletten

7 stuk(s)

Nexium Control tabletten product photo
7,45
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Nexium Control geeft verlichting bij brandend maagzuur of zure oprispingen.

Brandend maagzuur kan ongemak en pijn veroorzaken achter het borstbeen. De werkzame stof van Nexium Control is esomeprazol. Gebruik 1 tablet per dag. Neem niet meer dan deze dosis.

Nexium tabletten zijn alleen geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Nexium mag niet langdurig gebruikt worden. Gebruik Nexium niet als u allergisch bent voor esomeprazol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Lees voor gebruik altijd de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

U kunt uw capsule op ieder moment van de dag innemen met voedsel of op een lege maag. De tabletten moeten in het geheel worden doorgeslikt met een half glas water. De tabletten mogen niet gekauwd of fijngemaakt worden.

Dosering

De aanbevolen dosering is 20 mg esomeprazol (één tablet) per dag. Het kan nodig zijn de tabletten 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om een verbetering van desymptomen te verkrijgen. De duur van de behandeling is maximaal 2 weken. Zodra volledige verlichting van de symptomen is opgetreden, dient de behandeling te worden gestaakt.

Leeftijd

Vanaf 18 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof, gesubstitueerde benzimidazolen of voor één van de in rubriek vermelde hulpstoffen. Esomeprazol mag niet tegelijk gebruikt worden met nelfinavir. Gebruik dit middel niet als u allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (bijvoorbeeld pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol of omeprazol. 

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt als:

  • u in het verleden een maagzweer of maagoperatie heeft gehad;
  • u een onderhoudsbehandeling voor reflux of brandend maagzuur heeft gehad gedurende 4 weken of langer;
  • u geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) of ernstige leverproblemen heeft;
  • u ernstige nierproblemen heeft;
  • u ouder bent dan 55 jaar en nieuwe of recent gewijzigde refluxsymptomen heeft of als u elke dag vrij verkrijgbare geneesmiddelen voor de spijsvertering nodig heeft;
  • u ooit een huidreactie kreeg na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met Nexium Control dat de productie van maagzuur remt.

In de bijsluiter vindt u een lijst met symptomen die kunnen wijzen op een andere, ernstigere ziekte. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als één van deze symptomen optreden tijdens het innemen van het geneesmiddel.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gelijktijdige toediening van esomeprazol met atazanavir wordt niet aangeraden. Patiënten moeten niet gelijktijdig een andere PPI of H2-antagonist gebruiken. Er zijn nog meer geneesmiddeleninteracties bekend, lees hiervoor de bijsluiter.

Gebruik bij besturen voertuigen

Invloed op het besturen van een voertuig is niet te verwachten. Invloed op het bedienen van machines is niet te verwachten.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Vertel het uw arts voor het gebruik van dit middel als u binnenkort een bloedonderzoek, een endoscopie of een ureum-ademtest moet ondergaan of als u binnenkort een specifieke bloedtest (Chromogranin A) moet ondergaan. Worden uw refluxsymptomen na inname gedurende 14 dagen op rij niet minder, of worden ze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Overleg met arts.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Esomeprazol.

Hulpstoffen

Glycerolmonostearaat 40-55,hyprolose,hypromellose,ijzeroxide (roodbruin) (E 172),ijzeroxide (geel) (E 172),magnesiumstearaat,methacrylzuur/ethylacrylaatcopolymeer (I:I), 30% dispersie,microkristallijne cellulose,synthetische paraffine,macrogol 6000,polysorbaat 80,crospovidon (Type A),natriumstearylfumaraat,suikerbolletjes (sucrose),talk,titaandioxide (E 171),triethylcitraat.

Toelichting bij hulpstoffen

Dit geneesmiddel bevat suikerbolletjes (sucrose). Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactosemalabsorptie of sucrase-isomaltasedeficiëntie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Bewaar in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht
  • Bewaren beneden 30 graden Celsius

Houdbaarheid

  • 3 jaar houdbaar.

Wil je persoonlijk advies?

Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel? Neem dan contact op met één van onze gediplomeerde (assistent-)drogisten bij jouw Coop winkel. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van de winkel. Bestel dit geneesmiddel niet als je nog vragen hebt over dit geneesmiddel.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:

15-02-2018

Instructie voor gebruik

Voor kortdurende behandeling van refluxsymptomen (brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen, 18 jaar en ouder. Voor oraal gebruik. Het kan 2-3 dagen duren voordat volledige werkzaamheid en effect bereikt wordt. Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.

Bewaar advies

Voor kortdurende behandeling van refluxsymptomen (brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen, 18 jaar en ouder. Voor oraal gebruik. Het kan 2-3 dagen duren voordat volledige werkzaamheid en effect bereikt wordt. Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.

Inhoud

7 stuk(s)

Voedingswaarden

Waarschuwingen

Niet gebruiken als u allergisch bent voor esomeprazol of voor één van de sto?ffen in dit geneesmiddel. Neem contact op met uw apotheker of arts als: • u een geneesmiddel dat in de bijsluiter wordt genoemd gebruikt. • u ouder bent dan 55 en nieuwe of recent veranderde refluxsymptomen hebt. Als uw symptomen verergeren of als uw symptomen niet verbeteren na gebruik van dit geneesmiddel 14 dagen op rij, neem dan contact op met uw arts.

Contact

Nedac Sorbo

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.