Nurofen Ibuprofen Fastine liquid caps 200 mg

10 stuk(s)

Nurofen Ibuprofen Fastine liquid caps 200 mg product photo
3,79
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Nurofen Fastine wordt gebruikt voor kortdurende symptomatische behandeling van matige tot gemiddelde pijn als hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn en koorts en pijn bij verkoudheid. Nurofen Fastine is geschikt voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 20 kg lichaamsgewicht (ongeveer 6 jaar oud).

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) worden genoemd. Deze geneesmiddelen bieden verlichting doordat ze invloed hebben op de manier waarop het lichaam reageert op pijn en hoge temperatuur. Nurofen Fastine wordt gemakkelijk in het lichaam afgebroken en de werkzame stof die uit de capsule vrijkomt, wordt gemakkelijk door het lichaam opgenomen om snel naar de plaats van de pijn te gaan.

Nurofen Ibuprofen 200 mg is bedoeld voor kortdurend gebruik. Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van een Nurofen tablet. Nurofen Ibuprofen 200 mg mag niet gebruikt worden door:

 • Personen die eerder last hebben gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van asetylsalicylzuur of andere soortelijke pijnstillers.
 • Personen met een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer of die eerder een maagzweer hebben gehad.
 • Mensen die lijden aan ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen.
 • Vrouwen in de laatste 3 maanden van hun zwangerschap.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Slik de capsules met water door. Patiënten met een gevoelige maag wordt geadviseerd Nurofen Fastine met voedsel in te nemen. Indien het middel kort na de maaltijd wordt ingenomen, kan het langer duren voor Nurofen Fastine begint te werken. Als dit bij u het geval is, neem dan niet meer Nurofen Fastine in dan aanbevolen in de dosering of neem een volgende dosis pas in na het verstrijken van de betreffende wachttijd tussen de verschillende doses. 

De bijwerkingen worden tot een minimum beperkt door de kleinste effectieve dosis zo kort mogelijk te gebruiken. Ouderen hebben een verhoogd risico van bijwerkingen.

Dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 40 kg: eerst 1 - 2 tabletten innemen, hierna zo nodig 1 of 2 tabletten per keer innemen. Voor volwassenen moet er minstens 4 uur zitten tussen de twee doses.

De dosering voor kinderen is afhankelijk van het lichaamsgewicht:

 • 20-29 kg: 1 capsule, 8 uur tijd tot de volgende dosis.
 • 30-39 kg: 1 capsule, 6-8 uur tijd tot de volgende dosis.

Maximale dosering

Volwassenen: maximaal 6 capsules per 24 uur.

Kinderen 20-29 kg: maximaal 3 capsules per 24 uur.

Kinderen 30-39 kg: maximaal 4 capsules per 24 uur.

Interactie met voedsel

Het risico van sommige bijwerkingen, zoals die van het maag-darmstelsel, kan verhoogd zijn wanneer tegelijk met Nurofen Fastine alcohol wordt ingenomen.

Leeftijd

Vanaf 6 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik geen Nurofen Fastine Liquid Caps in de volgende gevallen:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen, ponceau 4R (E124) of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als u ooit last heeft gehad van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling van uw gezicht en/of handen of galbulten nadat u ibuprofen, acetylsalicylzuur (ofwel aspirine) of andere, vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s) heeft gebruikt. 
 • Als u een maagzweer of maagbloeding heeft (of twee of meer episoden van een maagzweer of maagbloeding heeft doorgemaakt).
 • Als u een voorgeschiedenis heeft van een maag-darmbloeding of -perforatie in samenhang met eerdere behandeling met NSAID’s.
 • Als bij u sprake is van een ernstige lever- of nierziekte of hartfalen.
 • Als de patiënt een kind is met een lichaamsgewicht lager dan 20 kg.
 • Als bij u sprake is van een hersenbloeding of een andere actieve bloeding.
 • Als bij u sprake is van niet-opgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak.
 • Als u lijdt aan ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
 • Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

U moet extra voorzichtig zijn:

 • Als u bepaalde huidaandoeningen heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of gemengdebindweefselziekte).
 • Als bij u sprake is van ernstige huidreacties als exfoliatieve dermatitis, stevens-johnson-syndroomen toxische epidermale necrolyse. Inname van Nurofen Fastine moet bij het eerste verschijnen vanhuiduitslag, slijmvliesbeschadigingen of andere tekenen van allergische reacties onmiddellijkworden gestaakt.
 • Als bij u sprake is van een bepaalde erfelijke stoornis in de aanmaak van bloed (bijvoorbeeld acuteintermitterende porfyrie).
 • Als u een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of ooit heeft gehad.
 • Als uw nierfunctie verminderd is.
 • Als bij u sprake is van leverstoornissen.
 • Als u zwanger probeert te worden.
 • Direct na een zware operatieve ingreep is medische controle noodzakelijk.
 • Tijdens waterpokken (varicella) wordt aanbevolen het gebruik van Nurofen Fastine te vermijden.
 • Als u last heeft van stollingsstoornissen.
 • In geval van langdurige toediening van Nurofen Fastine moeten uw leverwaarden, nierfunctie en het bloedbeeld regelmatig worden gecontroleerd.
 • In het algemeen kan gewoontegebruik van (een aantal soorten) pijnstillers leiden tot blijvende,ernstige nierproblemen. Dit risico kan toenemen bij lichamelijke overbelasting met zoutverlies en uitdroging. Daarom moet dit worden vermeden.
 • Langdurig gebruik van elk type pijnstiller bij hoofdpijn kan deze hoofdpijn verergeren. Als deze situatie zich voordoet of vermoed wordt, moet men een arts raadplegen en moet de behandeling worden stopgezet. Bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of ten gevolge van) het regelmatig gebruik van medicatie bij hoofdpijn, dient men rekening te houden met de diagnose medicatieafhankelijke hoofdpijn.
 • Er is een risico op verstoorde nierfunctie bij uitgedroogde jongeren.
 • NSAID's kunnen de verschijnselen van infectie of koorts maskeren.

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gelijktijdig gebruik van NSAID’s, waaronder cyclo-oxygenase-2-specifieke remmers, verhoogt het risico van bijwerkingen en moet worden vermeden.

Nurofen Fastine kan invloed hebben op of beïnvloed worden door sommige andere geneesmiddelen. Bijvoorbeeld:

 • Geneesmiddelen die antoicoagulantia zijn (dit zijn bloedverdunners/middelen die voorkomen dat er bloedproppen ontstaan zoals acetylsalicylzuur (Aspirine), warfarine, ticlopidine).
 • Geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine-II-receptor antagnoisten zoals losartan)

Sommige andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op of beïnvloed worden door Nurofen Fastine. Vraag daarom altijd advies aan uw arts of apotheker voordat u Nurofen Fastine gebruikt samen met andere geneesmiddelen. Bekijk de bijsluiter voor een uitgebreid overzicht van geneesmiddelen waar dit in het bijzonder voor geldt.

Allergie informatie

Wees voorzichtig met het gebruik van Nurofen Ibuprofen als u astma of een allergische aandoening heeft of heeft gehad, aangezien er kortademigheid kan optreden. Als u last heeft van hooikoorts, neuspoliepen of chronische obstructieve ademhalingsaandoeningen, heeft u een verhoogd risico van allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen zich voordoen als astma-aanvallen (zogeheten analgetisch astma), quincke-oedeem of galbulten.

Dit geneesmiddel bevat de kleurstof ponceau 4R (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Gebruik bij besturen voertuigen

Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:


 • Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
 • Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

Als dit geneesmiddel 3 dagen moet worden gebruikt bij kinderen en jongeren, of als uw symptomen verergeren, neem dan contact op met een arts.

Bij volwassenen: raadpleeg uw arts als u Nurofen Fastine langer dan 3 dagen moet innemen in geval van koorts of langer dan 4 dagen voor pijnbehandeling, of als uw verschijnselen verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Capsule

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Ibuprofen

Hulpstoffen

Vulling: macrogol 600, kaliumhydroxide (minimale zuiverheid 85%), gezuiverd water.

Omhulsel van de capsule: vloeibaar sorbitol (E420), gedeeltelijk gedehydreerd, gelatine, - Ponceau 4R (E124).

Inkt: opacode WB white NS-78-18011 (bestaand uit titaandioxide (E171), propyleenglycol, hydroxypropylmethylcellulose (E464).

Toelichting bij hulpstoffen

Nurofen Fastine bevat sorbitol. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat de kleurstof ponceau 4R (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Wil je persoonlijk advies?

Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel? Neem dan contact op met één van onze gediplomeerde (assistent-)drogisten bij jouw Coop winkel. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van de winkel. Bestel dit geneesmiddel niet als je nog vragen hebt over dit geneesmiddel.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:

29-08-2019

Inhoud

10 stuk(s)

Voedingswaarden

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.