X

Algemene online verkoopvoorwaarden Coop

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities Om voor al onze klanten onze algemene voorwaarden overzichtelijk te houden, hebben wij deze beknopt en helder samengevat. Mocht je toch liever de volledige algemene voorwaarden willen lezen die van toepassing zijn op jouw overeenkomst met Coop, dan kun je deze hier vinden.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Wij zijn Coop Supermarkten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Velp, onder nummer 09124392, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), dan wel, in het geval van een zelfstandige ondernemer die onder één van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt, Coop Groothandel B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KVK te Velp, onder nummer 09124395, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), hierna gezamenlijk -in enkelvoud- te noemen “Coop”.

Je kunt schriftelijk contact opnemen met ons hoofdkantoor via Markweg 8 (6883 JM) te Velp. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de supermarktmanager of ondernemer van jouw lokale Coop vestiging.

Coop Supermarkten B.V. KvK-nummer: 09124392 BTW-identificatienummer: NL 8102.77.840.B01

Coop Groothandel B.V. KvK-nummer: 09124395 BTW-identificatienummer: NL 8102.77.918.B01

Artikel 3. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als je online iets bij ons koopt of hebt gekocht. Wij brengen deze algemene voorwaarden dan ook op verschillende manieren onder jouw aandacht, zodat je deze gemakkelijk kunt raadplegen. Het kan zijn dat wij bij een product, dienst, actie of promotie aparte voorwaarden aanbieden. Ook in dat geval zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4. Het aanbod Wij beschrijven voldoende gedetailleerd de producten en diensten die wij aanbieden. Ook vermelden wij de eventuele voorwaarden die van toepassing zijn. Zo proberen wij te voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Daarbij maken wij wel een voorbehoud voor prijswijzigingen en (zet)fouten. Voor acties geldt Op=Op. Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen. Het uitgangspunt is, tenzij anders vermeld, maximaal 6 actieartikelen per klant. Wij behouden ons het recht voor om tussentijds acties te wijzigen en/of een bestelling te weigeren. Actieartikelen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, niet voor handelsdoeleinden. Doorverkoop is dan ook verboden.

Artikel 5. Jouw profiel Om online een bestelling bij ons te plaatsen, dien je een profiel aan te maken. Je staat er voor in dat de informatie die je ons verstrekt juist en volledig is en dat je deze informatie zult actualiseren om ze juist en volledig te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van jouw profiel. Dit houdt in dat je ook aansprakelijk bent voor al het gebruik dat, als gevolg van aan jou toe te rekenen handelen en/of nalaten, via jouw profiel van de website wordt gemaakt. Wij verzoeken je dan ook vertrouwelijk met je inloggegevens om te gaan en deze enkel voor eigen gebruik te hanteren. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat jouw profiel in handen is gekomen van onbevoegden, dien je ons daarvan direct op de hoogte stellen. Dit doet niet af aan je verplichtingen om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door je wachtwoord te veranderen. Coop is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van jouw profiel, tenzij deze schade het gevolg is van aan Coop toe te rekenen omstandigheden. Coop behoudt zich het recht voor om, bij zwaarwegende omstandigheden, jouw profiel tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer er diverse nep-bestellingen worden geplaatst of bestellingen niet worden afgehaald.

Artikel 6. De overeenkomst Wanneer je een bestelling bij ons online plaatst dan zullen wij deze controleren en per e-mail bevestigen. In de bevestiging proberen wij je bestelling zo volledig mogelijk te beschrijven. Mocht je fouten in deze bevestiging ontdekken, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de Coop-winkel waarbij je de bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op www.coop.nl en in de bevestiging van je bestelling. Het is daarnaast van belang dat je de bevestiging van je bestelling goed (digitaal) bewaart.

Artikel 7. Herroepingsrecht Indien je een product bij ons hebt gekocht waar je niet tevreden over bent, dan mag je dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren. Dit geldt niet voor producten die vallen onder artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 8. Verplichtingen tijdens bedenktijd Tijdens de 14 dagen bedenktijd mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Het is dus belangrijk dat het product in ´winkelstaat´ is als je het retourneert. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat je geen, of minder, geld terugkrijgt.

Artikel 9. Verzendkosten in geval van herroeping De verzendkosten voor retournering komen voor jouw eigen rekening. Het is ook mogelijk om het product gratis te retourneren bij de dichtstbijzijnde Coop-winkel bij jou in de buurt.

Artikel 10. Verplichtingen Coop bij herroeping Je dient binnen 14 dagen aan te geven bij de winkel waarbij je je bestelling hebt geplaatst dat je een product wilt retourneren, uitgesloten producten voor herroeping zijn producten vermeld onder artikel 11. Vervolgens betalen wij jou zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping het aankoopbedrag terug. Jij (de consument) draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Het is ook mogelijk om een nieuw product te ontvangen indien deze nog leverbaar is. In het geval je het product terugbrengt naar een Coop-winkel, ontvang je daar ter plekke een bevestiging en ontvang je direct een nieuw product of je aankoopbedrag terug.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht Een aantal soorten producten kun je wegens veiligheids- en hygiënevoorschriften niet retourneren. Dit zijn bijvoorbeeld producten die:

- kunnen bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben; - duidelijk persoonlijk van aard zijn; - verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - speciaal voor jou zijn ontworpen of op maat zijn gemaakt.

Artikel 12. De prijs De prijs van onze producten staan altijd inclusief BTW vermeld in onze winkels en op onze website. Voor sommige producten geldt een dagprijs of een prijs per gewichtseenheid. Bij dergelijke producten kan het voorkomen dat de uiteindelijke prijs van het gewogen/af te nemen product (iets) hoger of lager komt te liggen dan de prijs die wordt aangegeven op het moment dat je de bestelling doet. In dat geval wordt bij de levering de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht. In alle gevallen is de prijs bij levering de uiteindelijke prijs. Voor het afhalen van je bestelling in één van onze winkels rekenen wij € 2,99 verzamelkosten. Indien je je bestelling thuis wil laten bezorgen dan rekenen wij € 4,99 bezorgkosten. Zowel de te rekenen verzamel- als bezorgkosten kunnen per Coop-winkel verschillen. Deze kosten verschijnen in je winkelmandje voordat je de bestelling definitief plaatst.

Artikel 13. Conformiteit en garantie Wij vinden het belangrijk dat je een goed product ontvangt. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met de Coop-winkel waarbij je de bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op www.coop.nl en in de bevestiging van je bestelling.

Artikel 14. Levering en uitvoering Je bestelling wordt uitgevoerd door de dichtstbijzijnde Coop-winkel bij jou in de buurt. De leveringstijd verschilt per winkel en is afhankelijk van hoe laat jij je bestelling plaatst. Op het moment dat jij producten in jouw winkelmandje plaatst, zie je een indicatie van het bezorg- of ophaalmoment. Coop behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in het geval dat een overmachtssituatie de levering verhindert, zoals bij extreme weersomstandigheden, personeelsstakingen en verzuim door leveranciers van Coop. Hiervoor is Coop niet aansprakelijk.

Artikel 15. Betaling De betaling vindt plaats bij ontvangst van je bestelling. Je hebt de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de winkel te melden.

Artikel 16. Klachtenregeling Eventuele klachten over jouw bestelling en de afhandeling daarvan kun je schriftelijk indienen bij de Coop-winkel waar je je bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op de website www.coop.nl en staan opgenomen in de bevestiging van je bestelling.

Artikel 17. Geschillen Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je binnen 12 maanden de kwestie voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig zal zijn, maar wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van deze mogelijkheid.

Artikel 18. Branchegarantie Coop is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat indien de geschillencommissie besluit dat je een betalingstegoed hebt, deze organisatie er garant voor staat dat je deze betaling ook daadwerkelijk ontvangt. Dit geldt voor bedragen tot € 10.000,--. Indien je van deze branchegarantie gebruik wilt maken, dan dien je dat schriftelijk aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie te laten weten. Dit kan via het volgende adres:

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie Postbus 7001 6710 CB EDE

Leeftijdsgrens Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via onze website. Indien de bestelling alcoholhoudende producten, tabaksproducten of medicijnen bevat en daarbij twijfel bestaat over je leeftijd, zal onze bezorger of medewerker ter controle om je legitimatie vragen. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Dit geldt ook voor directe aankopen in één van onze Coop-winkels. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan kan onze bezorger of medewerker de bestelling niet aan je meegeven dan wel bij je afleveren.

Privacy

Op alle online diensten en leveringen van Coop is het privacybeleid van toepassing die je verder op op deze pagina kunt vinden.

Voorwaarden Facebook Acties Coop Supermarkten

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op promotieacties die door Coop Supermarkten en de aan haar gelieerde entiteiten worden georganiseerd en gepubliceerd op de Facebookpagina “Coop Supermarkten”. Dit gaat dus niet op voor acties die onafhankelijk door lokale vestigingen op een eigen Facebookpagina worden georganiseerd en gepubliceerd die niet de volgende exacte URL gebruiken: https://www.facebook.com/CoopSupermarkten.

1. De Coop ondernemer en de medewerkers/sters van Coop zijn uitgesloten van deelname aan Facebook acties van Coop.
2. Door deel te nemen aan de Facebookactie ga je akkoord met deze voorwaarden.
3. De winnaars van Facebookacties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stemmechanisme.
4. De prijs is niet omwisselbaar en ook niet inwisselbaar voor geld.
5. De winnaar ontvangt een privé bericht via Facebook.
6. Indien je deelneemt aan de actie, dan ga je ermee akkoord dat je bij winst als winnaar bekend wordt gemaakt op onze Facebookpagina.
7. Indien drie maanden na bekendmaking nog geen reactie van de winnaar bij ons binnen is, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Wij kunnen besluiten dat de prijs komt te vervallen of dat deze opnieuw (ten behoeve van een andere actie) wordt ingezet.
8. Vragen of opmerkingen m.b.t. Facebookpromoties kunnen worden gesteld via een privébericht via Facebook of via een e-mailbericht aan socialmedia@coop.nl.
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
10. Gegevens van deelnemers zullen door ons alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t de betreffende Facebook promotieactie, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden
11. In verband met je privacy worden posts die persoonsgegevens bevatten direct door ons verwijderd. Wij adviseren je om vertrouwelijke informatie zoals postcode, huisnummer en telefoonnummers alleen in een privébericht met ons te delen, mocht dit nodig zijn. We zullen nooit vragen om deze details openbaar te delen. Het is ook niet toegestaan persoonlijke gegevens over medewerkers van Coop te delen of te plaatsen. Deze uitingen zullen wij zonder kennisgeving verwijderen.
12. Wij, en door Coop ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor door jou geleden of te lijden verlies of schade in welke vorm dan ook, die direct of indirect te maken heeft met het deelnemen aan een Facebook actie.
13. Het kan gebeuren dat een Facebook actie van ons druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten bevat. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen en deze betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Coop Supermarkten.
14. De promotieacties worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
15. Indien je de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt en toch deel wilt nemen aan een Facebook actie, dan is toestemming van je ouders en/of voogd vereist. In het geval je ouders en/of voogd geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs aan ons vervallen.
16. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onze Facebook acties en/of deze voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen of de Facebook acties stop te zetten.
17. Onze Facebook acties wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
18. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen. Als je vindt dat deze actievoorwaarden of het handelen van Coop niet hiermee in overeenstemming zijn/is, dan kun je je klacht versturen naar Coop Supermarkten B.V., Postbus 87, 6880 AB Velp.
19. Alle geschillen zullen worden berecht door een door Coop aan te wijzen rechter, tenzij je –binnen een maand nadat Coop een schriftelijk beroep op dit artikel heeft gedaan – aangeeft te kiezen voor de wettelijke bevoegde rechter.

Disclaimer & Copyright bij gebruik van de website: coop.nl


1. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Coop site, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, rusten bij Coop Supermarkten B.V. (hierna te noemen “Coop”). Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Coop informatie van deze site openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

2. Aansprakelijkheid
Coop besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. Coop kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site.

Coop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website en/of gebruik van informatie afkomstig van een door Coop doorgelinkte (hyperlink) website buiten het domein van Coop.

Algemene voorwaarden Coop zelfscan

 
1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de diensten Coop Zelfscan en Coop Zelf checkout ("Zo gepiept") als alle informatie en diensten, zoals artikelinformatie reclameafbeeldingen en -filmpjes, die via Coop Zelfscan en Coop Zelf checkout (zullen) worden aangeboden. Waar wij in het navolgende schrijven over ‘Coop Zelfscan’ geldt dit voor de zelfscan en zelf checkout systemen gezamenlijk, zoals die worden gebruikt bij bepaalde vestigingen van Coop, tenzij er uitdrukkelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen beide systemen.

Coop Zelfscan wordt aangeboden door Coop Supermarkten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Velp, onder nummer 09124392, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), danwel, in het geval van een zelfstandige ondernemer die onder één van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt, door Coop Groothandel B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KVK te Velp, onder nummer 09124395, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), hierna: "Coop".

2. Hoe werkt Coop Zelfscan?

Met Coop Zelfscan kan je in bepaalde vestigingen van Coop je eigen boodschappen scannen door gebruik te maken van de handscanner en, in sommige gevallen, je boodschappen zonder handscanner bij het afrekenen scannen en afrekenen (de Coop Zelf checkout). Door je Coop klantenkaart te scannen bij de handscanner-uitgiftewand, licht er een handscanner op. Die kun je gebruiken gedurende het winkelen en dien je in onbeschadigde staat te retourneren aan het einde van je winkelbezoek. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed beheren van de handscanner. De handscanner is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Coop en dient uitsluitend binnen de winkel van uitgifte gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand van scanner uitgifte mee te nemen of te gebruiken. Coop kan je hierop aanspreken.

Door met de handscanner de streepjescode van een artikel te registreren, wordt deze toegevoegd aan je boodschappenlijst. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je alle boodschappen correct hebt gescand, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het scannen van alle artikelen. Scan alle producten afzonderlijk voordat je gaat afrekenen en vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

Afhankelijk van de in de vestiging van Coop aangeboden dienst, kun je afrekenen bij een bemande zelfscan kassa of een onbemande zelfscan betaalterminal.

Bemande Zelfscan kassa
Nadat je klaar bent met boodschappen doen, overhandig je de scanner aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa. Hij of zij helpt je verder dan bij het afrekenen.

Coop Zelfscan checkout (onbemande zelfscan betaalterminal)
Je begint met afrekenen door je klantkaart te scannen bij de scanner onder het beeldscherm. Als (een) artikel(en) niet gescand kan/kunnen worden, of er iets niet lukt of onduidelijk is, kun je hulp oproepen door de knop "Hulp nodig?" aan te raken. Hierdoor zal een signaal afgaan en een lamp gaan branden. Een medewerker komt naar je toe om met de vraag te helpen.

Coop Zelfscan checkout (onbemande zelf checkout betaalterminal)
Nadat je klaar bent met boodschappen doen, scan je jouw boodschappen in bij de scanner naast het beeldscherm van de betaalterminal. Op het beeldscherm verschijnen stap-voor-stap instructies om af te rekenen. Je begint met afrekenen door je klantkaart te scannen bij de scanner onder het beeldscherm. Voor de artikelen die niet te scannen zijn doordat deze geen barcode hebben, zijn groepsknoppen (Groente & Fruit, Broodjes, Bier etc.) te kiezen, waarna geïllustreerde aanraak knoppen voor deze artikelen worden getoond die, conform de op het scherm weergegeven instructies, kunnen worden aangeraakt om het betreffende artikel toe te voegen aan jouw boodschappenlijst. Als (een) artikel(en) niet gescand kan/kunnen worden, of er iets niet lukt of onduidelijk is, kun je hulp oproepen door de knop "Hulp nodig?" aan te raken. Hierdoor zal een signaal afgaan en een lamp gaan branden. Een medewerker komt naar je toe om met de vraag te helpen.

3. Over Coop Zelfscan

De dienst Coop Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is gratis te gebruiken wanneer je in het bezit bent van een Coop klantenkaart. De Coop klantenkaart is bij de servicebalie in de supermarkt verkrijgbaar. Je ontvangt een Coop klantenkaart die het gebruik van Coop Zelfscan bij bepaalde vestigingen van Coop direct mogelijk maakt.

Bij verlies of slijtage van jouw klantenkaart, kun je een nieuwe klantenkaart afhalen bij de servicebalie van elke vestiging van Coop.

Wij kunnen niet garanderen dat Coop Zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Coop Zelfscan staken, waarmee ook je recht eindigt om hiervan gebruik te maken.

4. Hulp en toezicht bij Zelfscan

We bieden hulp voor - en zien toe op - juist gebruik van Coop Zelfscan en voeren steekproefsgewijs controles uit om vast te stellen of de boodschappenlijst in de scanner overeenkomt met de inhoud van je winkelwagen of winkelmandje.

Bij een controle wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem en zal de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa je boodschappen (gedeeltelijk) opnieuw scannen. Naar aanleiding van de uitkomst van de controle kan het noodzakelijk zijn om je boodschappen bij een reguliere kassa (opnieuw) te laten scannen door een kassamedewerker. Daarnaast behoudt Coop zich het recht voor om eenieder die een steekproef weigert, te verwijzen naar een reguliere kassa, waar alle artikelen opnieuw gescand zullen worden door een kassamedewerker.

Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat de handscanner is afgegeven aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa, of wanneer je bij de Zelf checkout kassa de artikelen hebt gescand en daarna hebt aangegeven alle artikelen goed gescand te hebben, dan kunnen wij dit beschouwen als diefstal en dienovereenkomstig maatregelen nemen, zoals het doen van aangifte. In geval van vermeend misbruik hebben wij tevens het recht om je uit te sluiten van Coop Zelfscan, je Coop klantenkaart te blokkeren en kan Coop je een winkelverbod opleggen.

5. Prijzen, aanbiedingen en acties

Hoewel de informatie die via Coop Zelfscan wordt verstrekt met de grootste mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten of uiterlijk) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de vestiging van Coop op de daartoe bestemde plekken en de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op levering op grond van foutief weergegeven informatie door Coop Zelfscan. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen.

6. Informatie

Coop Zelfscan kan van tijd tot tijd worden aangepast. Heb je een klacht over Zelfscan? Deze lossen wij het liefst zelf op in onze supermarkt. Ben je teleurgesteld over zelfscan of is er iets anders wat je niet bevalt? Meld dit dan aan de bedrijfsleiding van jouw Coop vestiging of stuur een schriftelijke klacht, onder vermelding van "Zelfscan" en de Coop vestiging welke je melding betreft naar:

Coop Supermarkten B.V.
Postbus 87 (6880 AB) te Velp

7. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene zelfscan voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij je aan om van tijd tot tijd http://www.coop.nl/algemene-voorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene zelfscan voorwaarden. Op Coop Zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Coop Kaart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Coop Kaart (hierna: "Klantenaart" of "Kaart"). Het Coop Klantenkaartprogramma wordt gevoerd door, en de Coop Kaart is eigendom van Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de (handels) namen Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl en voorts uitdrukkelijk handelend voor en namens Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., hierna in enkelvoud te noemen “Coop”, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp.

Bij het aanvragen van de Coop Kaart heb je via de websitepagina www.coop.nl/voorwaarden-coop-kaart of op de achterzijde van het registratieformulier kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de Coop Kaart geef je te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Coop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden je aan om deze voorwaarden telkens voor het gebruik van de Coop Kaart te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de Kaart gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen
De Coop Kaart wordt gratis verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon. De Kaart is te verkrijgen in de Coop-winkels of aan te vragen via de website www.coop.nl/voorwaarden-coop-kaart. Het gebruik van de Coop Kaart is strikt persoonlijk. Desgewenst kunnen Coop medewerkers je vragen om een identiteitsbewijs ter controle van de juiste tenaamstelling.

Registreren
Je kunt jouw Coop Kaart online registreren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Coop. Indien je niet beschikt over Internet, kun je in de winkel een registratieformulier opvragen, dat je volledig dient in te vullen en terug te geven aan de winkelmedewerker. Bij gebreke aan complete of correcte gegevens behoudt Coop zich het recht voor om de aanvraag dan wel de registratie van de Coop Kaart niet te honoreren. Als houder van de Coop Kaart, verplicht je je ertoe om Coop in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door jou aan Coop verstrekte informatie.

Lidmaatschap Coop Nederland U.A.
Als Coop Kaarthouder ben je tevens lid van Coop Nederland U.A., een coöperatieve organisatie. We handelen in het belang van onze vereniging van leden die bestaat uit klanten en supermarktondernemers. De vereniging van leden is feitelijk de eigenaar van het bedrijf Coop Holding B.V. waar onze supermarkten onder vallen. U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat leden geen aanspraak kunnen maken op een deel van het bedrijf of van de winst en de organisatie de leden niet aansprakelijk kunnen stellen bij verliezen.

Inspraak
Als lid van de coöperatie kun je jouw stem laten horen via het luisterpanel, winkelpanels of de ledenraad.

Coop heeft in alle regio´s winkelpanels. Daarnaast hebben we een online panel: het luisterpanel. Panels zorgen voor de (lokale) verbinding tussen Coop en haar klanten. Andere functies van de panels zijn:

 • Bijdragen leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Coop
 • Coop informeren over (internationale, landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen
 • Op- of aanmerkingen, suggesties en adviezen van klanten (door)geven
 • Uitdragen van de coöperatieve gedachte (ambassadeurschap)
 • Bijdragen aan de democratische structuur van Coop

De ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Coop. De raad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van onze leden: tenminste 30 en maximaal 60 klanten en maximaal 18 ondernemers. De ledenraad benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen en de financiële jaarstukken vast.

Aanvang lidmaatschap
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. In de periode tussen de aanvraag van de Coop Kaart tot de acceptatie van het lidmaatschap door het bestuur ben je aspirant lid maar kan je al wel gebruik maken van de Kaartaanbiedingen.

Voorwaarden lidmaatschap
De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn:

 • Je hebt je Coop Kaart geregistreerd en volledige en correcte informatie verstrekt over je naam, geslacht, adres en geboortedatum gegeven. Bij adreswijzigingen dien je deze aan Coop door te geven.
 • Je leeftijd is 18 jaar of ouder. Kaarthouders onder de 18 worden automatisch lid op de dag dat zij 18 jaar worden.
 • Natuurlijke personen of (een groep) rechtspersonen kunnen één keer lid zijn. Heb je meerdere Coop Kaarten dan geldt de meest recent gebruikte Kaart als bewijs van lidmaatschap. Binnen één huishouden zijn meerdere lidmaatschappen mogelijk.
 • Je lidmaatschap is niet eerder door Coop geschorst of opgezegd.
 • Het bestuur van de coöperatie beslist over de uiteindelijke toelating en eventuele handhaving daarvan.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:

 • Overlijden of opzegging van het lid;
 • Ontzetting uit het lidmaatschap of opzegging namens de coöperatie;
 • Faillissement van het lid, of door aanvraag van surséance van betaling van het lid; en/of
 • Ondercuratelestelling van het lid, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld.


Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt door het bestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het lid, eventueel zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer:

 • je bent opgehouden te voldoen aan de eisen die de statuten aan het lidmaatschap stellen; 

 • redelijkerwijs niet langer van de coöperatie verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 • je gedurende een periode van tenminste één jaar geen gebruik maakt van de diensten van de coöperatie, waaronder mede wordt verstaan het geen gebruik maken de Coop Kaart; en/of 

 • je onbereikbaar blijkt te zijn op het door jou doorgegeven correspondentieadres. 


Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur door middel van een kennisgeving met opgave van reden(en). Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer je in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt en je de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

Statuten en huishoudelijk reglement
Voor meer informatie met betrekking tot het lidmaatschap en inspraak verwijzen we naar de statuten en het huishoudelijk reglement van Coop Nederland U.A.: www.coop.nl/statuten-reglement

Kaartaanbiedingen
De Coop Kaart is na aanvraag direct geldig in alle Coop-winkels in Nederland. Om gebruik te maken van de voordelen van de Kaart dien je de Kaart te tonen voordat de aankopen worden afgerekend.

Bij het retourneren van een aankoop heeft Coop het recht de bij die aankoop ontvangen korting in mindering te brengen op de aankoopwaarde.

Beëindiging Coop Kaart
Coop behoudt zich het recht voor de Coop Kaart af te melden en daarmee ook het lidmaatschap te beëindigen indien gedurende 12 maanden geen aankopen bij Coop zijn gedaan in combinatie met de Kaart. De eventueel opgebouwde rechten en tegoeden van de Coop Kaart vervallen automatisch bij beëindiging.

Verlies van de Coop Kaart
In geval van verlies en/of beschadiging van de Coop Kaart, kun je als Kaarthouder gratis een nieuwe Kaart aanvragen, via een Coop-winkel of de website. Je kunt daarbij aangeven dat het om een vervangende Kaart gaat en wanneer je jouw oude Kaartnummer opgeeft worden jouw persoonsgegevens aan de nieuwe Kaart gekoppeld.

Wijziging en beëindiging
Coop is gerechtigd om haar Klantenkaartprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of beëindigen. Coop zal jou en de andere houders van de Coop Kaart hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens in de winkels en op de website kenbaar maken.

Privacy en persoonlijke gegevens
De door jou en de andere houders van de Coop Kaart ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in de Coop Klantenkaartdatabase. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverstrekking is Coop Nederland U.A. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meldingsnummer 1656649. Coop kan jouw gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden. Coop kan jouw gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coop (mede)houder is. Op grond van de informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Coop website en -applicaties of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. Daarnaast zijn jouw gegevens vereist voor jouw lidmaatschap van de coöperatie. Deze gegevens worden door Coop nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk worden verplicht of indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Meer informatie over het privacy beleid van Coop vind je op: www.coop.nl/algemene-voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Coop en de Coop-winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de Coop Kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de Kaart, behoudens gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Coop. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Coop het recht om de voordelen die aan het gebruik van de Coop Kaart verbonden zijn niet te verstrekken en de Kaart in te trekken, het lidmaatschap per direct te beëindigen en invulling te geven aan alle daaraan verbonden gevolgen.

Contact
Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de Coop Kaart, neem dan contact op met de Coop-winkel van jouw voorkeur. Indien je jouw gegevens wil wijzigen dan kan dat via de Mijn Coop-omgeving op de website of door een wijzigingsformulier in te vullen in de winkel. Afmelden van je Coop Kaart doe je online via je Mijn Coop-omgeving of schriftelijk door een bericht te sturen aan: Servicekantoor Coop, Postbus 87, 6880 AB Velp.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 10 oktober 2017.

 

Privacy

PRIVACY REGLEMENT COOP

Juni 2016

Dit Privacy reglement is van toepassing op alle gegevens die Coop verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van haar winkels, website, webwinkels en andere diensten, zoals mobiele applicaties waaronder "Coop Klantenkaart" en "zelfscan".

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. In dit Privacy reglement staat beschreven hoe we dat doen. Aangeraden wordt om het Privacy reglement aandachtig door te nemen voordat je van onze Websites en Applicaties gebruik maakt. Het Privacy reglement maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

 1. Inhoudsopgave In dit Privacy reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 1. Inhoudsopgave;
 2. Coop;
 3. contact met Coop;
 4. product recall;
 5. camerabeveiliging;
 6. locatie tracking;
 7. automatisch gegenereerde Informatie;
 8. Mijn Coop Account;
 9. Coop Klantenkaart;
 10. Zelfscan;
 11. deelnemen aan het Coop Luisterpanel;
 12. bestellingen;
 13. misbruik;
 14. legitimatie;
 15. aanvullende dienstverlening;
 16. nieuwsbrieven;
 17. persoonlijke aanbiedingen;
 18. cookies; 
 19. statistisch onderzoek;
 20. bewaren van Informatie; 
 21. verstrekking aan derden; 
 22. bescherming van jouw Informatie; 
 23. toegang tot en aanpassing van jouw Informatie; 
 24. minderjarigen; 
 25. wijzigingen in dit Privacy reglement; 
 26. vragen en opmerkingen.

 

2. Coop

Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de namen Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl, hierna te noemen “Coop”, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy document.

Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Coop haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1656649. In de meldingen is aangegeven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt. Voor meer informatie kun je het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

3. Contact met Coop

Als je contact opneemt met de supermarktmanager of eigenaar van een Coop-winkel of indien je met ons correspondeert via post of via één van onze social media kanalen, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Coop kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit privacy reglement vermelde doeleinden. Deze voorwaarden gelden ook als je bij ons een verzoek doet om inzage in de Informatie die Coop over jou opslaat of als jij ons verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen.

 1. Product recall

Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Coop het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kunnen wij jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen.

5. Camerabeveiliging

Coop beveiligt ter bescherming van haar werknemers, klanten en eigendommen haar winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 28 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

6. Locatie tracking

In enkele van onze winkels wordt gebruik gemaakt van locatie tracking. Via het ethernetwerk kan een uniek identificatienummer worden toegekend aan je telefoon wanneer je de desbetreffende winkel binnentreedt. Vervolgens wordt informatie verzameld ten aanzien van de route die je in de winkel wandelt. Deze informatie kan door ons worden geanalyseerd om zo patronen te herkennen in het winkelgedrag van onze klanten. Deze gegevens worden niet aan personen gekoppeld.

7. Automatisch gegenereerde Informatie

Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Coop bepaalde Informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt. Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook artikel 18 “Cookies” van toepassing.

8. Mijn Coop Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Coop via de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je een “Mijn Coop Account” aanmaken. Wanneer je het Mijn Coop Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen. De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy reglement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Coop Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Coop Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Coop Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Coop en aan het Mijn Coop Account gekoppeld. Indien je gebruik maakt van een klantenkaart en hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan kan deze informatie ook gebruikt worden om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Over ‘persoonlijke aanbiedingen’ kun je meer lezen in paragraaf 17. Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Coop Account al eerder Informatie aan Coop hebt verstrekt, zullen wij deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Coop Account.

9. Coop Klantenkaart

Door middel van de Coop Klantenkaart verzamelen en verwerken wij je persoonlijke gegevens om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren. Dit betreffen de gegevens die je invult bij de aanvraag van de Coop Klantenkaart zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en voorkeurswinkel. Ook verzamelen wij gegevens ten aanzien van je koophistorie. Hierdoor kunnen wij je iedere week op de hoogte stellen van speciale weekaanbiedingen, ontvang je een verjaardagsbericht en word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen over het beleid van Coop via het Luisterpanel. Over het Coop Luisterpanel lees je meer in paragraaf 11.

10. Zelfscan

Coop biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfscanners. Om in de winkel gebruik te maken van deze scanners heb je een Coop klantenkaart nodig. Wij gebruiken de gegevens die door de Zelfscan worden verzameld voor analytische doeleinden zodat wij bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel klanten gebruik maken van de Zelfscan. Ook verzamelen wij de transactiegegevens waardoor we een beeld kunnen vormen van het koopgedrag van onze klanten.

11. Deelnemen aan het Coop Luisterpanel

Coop doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. Hiervoor maken wij gebruik van het Luisterpanel. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je 8 tot 12 keer per jaar een e-mailuitnodiging om deel te nemen aan een online onderzoek met betrekking tot een bepaalde winkel, website, product of dienst van Coop. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor het onderzoek. Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan het Luisterpanel verwerken wij gegevens zoals je luisterpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum, klantenkaartnummer, favoriete Coop-winkel en de door jou ingevulde antwoorden. Wij bewaren je luisterpanelinschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het Luisterpanel.

12. Bestellingen

Via de Websites en/of Applicaties kun je, indien je een Mijn Coop Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen. Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Coop Account. Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Coop Account gekoppeld. Verder slaan wij de door jou geplaatste Bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Coop Account gekoppeld.

13. Misbruik

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Coop biedt, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zullen wij jouw Coop Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Wij zullen jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van ons bedrijf maakt.

14. Legitimatie

Coop kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kunnen wij de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.

15. Aanvullende dienstverlening

Binnen het Mijn Coop Account biedt Coop je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken. Wij verwerken de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Wij zullen deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Coop Account.

16. Nieuwsbrieven

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Coop worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maken wij gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij kunnen ook je naam, geslacht, geboortedatum, voorkeurswinkel, reacties op eerdere e-mails van Coop, en/of transactiegegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

17. Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de Informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. We maken hiervoor onder meer gebruik van: - jouw profiel; - de producten die je aanschaft; - het bedrag dat je aan bestellingen besteedt; - de functionaliteiten die je gebruikt; - je surfgedrag op de website; - gegevens verzameld met behulp van cookies. Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken. In dat geval klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan voor dit doeleinde verwijderd en je ontvangt geen persoonlijke aanbiedingen meer.

18. Cookies

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy reglement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Coop van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is.

19. Statistisch onderzoek

Coop streeft er naar om jou Websites en Applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Websites en Applicaties kan aanbrengen. Wij kunnen voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van ons bedrijf hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

20. Bewaren van Informatie

Coop zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

21. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Coop jouw Informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Wij maken bij het aanbieden van de Websites en Applicaties in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Wij hebben overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen. Verder vinden wij het van belang dat jouw Informatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) wordt opgeslagen. Als wij in de toekomst zouden besluiten om Informatie ook buiten de EER op te slaan, zal ze jou daarvan op de hoogte stellen. Waar wij de Informatie ook opslaan, wij zullen er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is. Wij kunnen jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Coop kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kunnen wij jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen. Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je onze Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy reglement geldt. Dit Privacy reglement heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van ons is verkregen. Coop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

22. Bescherming van jouw Informatie

Coop hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

23. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie

Als je wilt weten welke Informatie Coop over jou verzamelt, kun je ons vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kun je per post richten aan: Servicekantoor Coop Postbus 87 6880 AB Velp Wij zullen binnen vier (4) weken op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het Mijn Coop Account. Als je op grond van het overzicht Informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Wij zullen ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien wij besluiten jouw verzoek niet uit te voeren, zullen wij aangeven waarom wij dat niet zullen doen. Je kunt jouw eigen Informatie ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Coop Account.

24. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Coop. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels. Coop zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy reglement heeft gelezen, worden gegeven.

25. Wijzigingen in dit Privacy reglement

Deze privacyverklaring wordt met enige regelmaat gewijzigd. Deze aanpassingen zullen op de website coop.nl bekend worden gemaakt. Op die website is ook de meest recente versie van de privacyverklaring te vinden. Indien je na de aanpassing van de privacyverklaring gebruik blijft maken van de dienstverlening van Coop, zal de aangepaste (meest recente) privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn. 26. Vragen en opmerkingen Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies of indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kun je schriftelijk contact opnemen met onze klantenservice van (postbus 87, 6880 AB Velp).

Cookie policy

Naast een breed assortiment koekjes, vind je bij Coop ook cookies. Deze kun je niet opeten, maar zorgen ervoor dat onze website goed en snel werkt. Zo hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren.

Door middel van cookies onthoudt Coop.nl wat jouw Coop-winkel is, blijven de artikelen op je boodschappenlijstje bewaard en ontvang je suggesties op basis van eerder bekeken artikelen. Ook kunnen we fouten en ongemak op de website door middel van cookies eenvoudig opsporen en verbeteringen testen.

We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Zo kunnen adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen door middel van cookies meten hoe vaak een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden geplaatst.

Cookies & veiligheid
De cookies van Coop.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op je computer staan. Natuurlijk kun je ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt cookies op elk moment zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van je cookie-instellingen vind je onder ‘Help’ in de meeste browsers. Let op: als je cookies uitschakelt, werken de meeste websites niet optimaal.

Welke cookies gebruikt Coop.nl?
Coop.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Daar vertellen we je graag meer over.

Functionele cookies

Session cookie
De session cookie wordt gebruikt om voorkeuren en instellingen te onthouden terwijl je verschillende pagina’s op Coop.nl bekijkt. De door jouw geselecteerde Coop-winkel bijvoorbeeld, maar ook jouw account en de inhoud van het winkelmandje. Zodra je de website verlaat, wordt de session cookie verwijderd.

Login cookie
Bij het inloggen op Coop.nl kun je ervoor kiezen om logininformatie zeven dagen lang te laten onthouden. Deze voorkeur wordt bewaard in een login cookie. De login cookie is zeven dagen geldig en wordt daarna automatisch verwijderd door de browser.

Analyserende cookies

Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies om bij te houden en te analyseren hoe jij Coop.nl gebruikt. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op basis van deze informatie kan Google andere diensten aanbieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Als Google hier wettelijk toe wordt verplicht, mag het deze informatie aan derden verschaffen. Google combineert je IP-adres niet met andere gegevens waarover het bedrijf beschikt.

Marketing cookies

AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel
De AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel houden bij wanneer je een actie op Coop.nl – bijvoorbeeld een aankoop, aanmelding voor de nieuwsbrief of klik op een knop – voltooit.

Facebookpixel
De Facebook pixel wordt gebruikt voor drie doeleinden: om aangepaste doelgroepen te creëren voor remarketing door Coop, om advertenties te optimaliseren voor conversies en om conversies te traceren en te koppelen aan de advertenties van Coop.

DoubleClickFloodlightpixel
De Doubleclick Floodlight pixel zorgt ervoor dat Coop de effectiviteit van online campagnes kan meten. We gebruiken hiervoor de aankoopdata en gebruikersactiviteit. De data die we gebruiken is niet te herleiden naar één persoon.

Google Adwords dynamische remarketingpixel en Sociomantic pixel
De Google AdWords dynamische remarketingpixel ziet welke pagina’s je op de website hebt bezocht. Zo kan Coop relevante advertenties tonen op andere websites.

Privacy policy Coop.nl
Wil je weten hoe Coop met jouw privacy omgaat? In onze privacy policy vind je meer informatie hierover.

Wijzigingen cookie policy
De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast, bijvoorbeeld wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Coop mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je daarom aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.