Algemene online verkoopvoorwaarden Coop

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities Om voor al onze klanten onze algemene voorwaarden overzichtelijk te houden, hebben wij deze beknopt en helder samengevat. Mocht je toch liever de volledige algemene voorwaarden willen lezen die van toepassing zijn op jouw overeenkomst met Coop, dan kun je deze hier vinden.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Wij zijn Coop Supermarkten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Velp, onder nummer 09124392, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), dan wel, in het geval van een zelfstandige ondernemer die onder één van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt, Coop Groothandel B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KVK te Velp, onder nummer 09124395, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), hierna gezamenlijk -in enkelvoud- te noemen “Coop”.

Je kunt schriftelijk contact opnemen met ons hoofdkantoor via Markweg 8 (6883 JM) te Velp. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de supermarktmanager of ondernemer van jouw lokale Coop vestiging.

Coop Supermarkten B.V. KvK-nummer: 09124392 BTW-identificatienummer: NL 8102.77.840.B01

Coop Groothandel B.V. KvK-nummer: 09124395 BTW-identificatienummer: NL 8102.77.918.B01

Artikel 3. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als je online iets bij ons koopt of hebt gekocht. Wij brengen deze algemene voorwaarden dan ook op verschillende manieren onder jouw aandacht, zodat je deze gemakkelijk kunt raadplegen. Het kan zijn dat wij bij een product, dienst, actie of promotie aparte voorwaarden aanbieden. Ook in dat geval zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4. Het aanbod Wij beschrijven voldoende gedetailleerd de producten en diensten die wij aanbieden. Ook vermelden wij de eventuele voorwaarden die van toepassing zijn. Zo proberen wij te voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Daarbij maken wij wel een voorbehoud voor prijswijzigingen en (zet)fouten. Voor acties geldt Op=Op. Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen. Het uitgangspunt is, tenzij anders vermeld, maximaal 6 actieartikelen per klant. Wij behouden ons het recht voor om tussentijds acties te wijzigen en/of een bestelling te weigeren. Actieartikelen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, niet voor handelsdoeleinden. Doorverkoop is dan ook verboden.

Artikel 5. Jouw profiel Om online een bestelling bij ons te plaatsen, dien je een profiel aan te maken. Je staat er voor in dat de informatie die je ons verstrekt juist en volledig is en dat je deze informatie zult actualiseren om ze juist en volledig te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van jouw profiel. Dit houdt in dat je ook aansprakelijk bent voor al het gebruik dat, als gevolg van aan jou toe te rekenen handelen en/of nalaten, via jouw profiel van de website wordt gemaakt. Wij verzoeken je dan ook vertrouwelijk met je inloggegevens om te gaan en deze enkel voor eigen gebruik te hanteren. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat jouw profiel in handen is gekomen van onbevoegden, dien je ons daarvan direct op de hoogte stellen. Dit doet niet af aan je verplichtingen om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door je wachtwoord te veranderen. Coop is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van jouw profiel, tenzij deze schade het gevolg is van aan Coop toe te rekenen omstandigheden. Coop behoudt zich het recht voor om, bij zwaarwegende omstandigheden, jouw profiel tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer er diverse nep-bestellingen worden geplaatst of bestellingen niet worden afgehaald.

Artikel 6. De overeenkomst Wanneer je een bestelling bij ons online plaatst dan zullen wij deze controleren en per e-mail bevestigen. In de bevestiging proberen wij je bestelling zo volledig mogelijk te beschrijven. Mocht je fouten in deze bevestiging ontdekken, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de Coop-winkel waarbij je de bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op www.coop.nl en in de bevestiging van je bestelling. Het is daarnaast van belang dat je de bevestiging van je bestelling goed (digitaal) bewaart.

Artikel 7. Herroepingsrecht Indien je een product bij ons hebt gekocht waar je niet tevreden over bent, dan mag je dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren. Dit geldt niet voor producten die vallen onder artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 8. Verplichtingen tijdens bedenktijd Tijdens de 14 dagen bedenktijd mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Het is dus belangrijk dat het product in ´winkelstaat´ is als je het retourneert. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat je geen, of minder, geld terugkrijgt.

Artikel 9. Verzendkosten in geval van herroeping De verzendkosten voor retournering komen voor jouw eigen rekening. Het is ook mogelijk om het product gratis te retourneren bij de dichtstbijzijnde Coop-winkel bij jou in de buurt.

Artikel 10. Verplichtingen Coop bij herroeping Je dient binnen 14 dagen aan te geven bij de winkel waarbij je je bestelling hebt geplaatst dat je een product wilt retourneren, uitgesloten producten voor herroeping zijn producten vermeld onder artikel 11. Vervolgens betalen wij jou zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping het aankoopbedrag terug. Jij (de consument) draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Het is ook mogelijk om een nieuw product te ontvangen indien deze nog leverbaar is. In het geval je het product terugbrengt naar een Coop-winkel, ontvang je daar ter plekke een bevestiging en ontvang je direct een nieuw product of je aankoopbedrag terug.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht Een aantal soorten producten kun je wegens veiligheids- en hygiënevoorschriften niet retourneren. Dit zijn bijvoorbeeld producten die:

- kunnen bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben; - duidelijk persoonlijk van aard zijn; - verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - speciaal voor jou zijn ontworpen of op maat zijn gemaakt.

Artikel 12. De prijs De prijs van onze producten staan altijd inclusief BTW vermeld in onze winkels en op onze website. Voor sommige producten geldt een dagprijs of een prijs per gewichtseenheid. Bij dergelijke producten kan het voorkomen dat de uiteindelijke prijs van het gewogen/af te nemen product (iets) hoger of lager komt te liggen dan de prijs die wordt aangegeven op het moment dat je de bestelling doet. In dat geval wordt bij de levering de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht. In alle gevallen is de prijs bij levering de uiteindelijke prijs. Voor het afhalen van je bestelling in één van onze winkels rekenen wij € 2,99 verzamelkosten. Indien je je bestelling thuis wil laten bezorgen dan rekenen wij € 4,99 bezorgkosten. Zowel de te rekenen verzamel- als bezorgkosten kunnen per Coop-winkel verschillen. Deze kosten verschijnen in je winkelmandje voordat je de bestelling definitief plaatst.

Artikel 13. Conformiteit en garantie Wij vinden het belangrijk dat je een goed product ontvangt. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met de Coop-winkel waarbij je de bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op www.coop.nl en in de bevestiging van je bestelling.

Artikel 14. Levering en uitvoering Je bestelling wordt uitgevoerd door de dichtstbijzijnde Coop-winkel bij jou in de buurt. De leveringstijd verschilt per winkel en is afhankelijk van hoe laat jij je bestelling plaatst. Op het moment dat jij producten in jouw winkelmandje plaatst, zie je een indicatie van het bezorg- of ophaalmoment. Coop behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in het geval dat een overmachtssituatie de levering verhindert, zoals bij extreme weersomstandigheden, personeelsstakingen en verzuim door leveranciers van Coop. Hiervoor is Coop niet aansprakelijk.

Artikel 15. Betaling De betaling vindt plaats bij ontvangst van je bestelling. Je hebt de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de winkel te melden.

Artikel 16. Klachtenregeling Eventuele klachten over jouw bestelling en de afhandeling daarvan kun je schriftelijk indienen bij de Coop-winkel waar je je bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op de website www.coop.nl en staan opgenomen in de bevestiging van je bestelling.

Artikel 17. Geschillen Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je binnen 12 maanden de kwestie voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig zal zijn, maar wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van deze mogelijkheid.

Artikel 18. Branchegarantie Coop is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat indien de geschillencommissie besluit dat je een betalingstegoed hebt, deze organisatie er garant voor staat dat je deze betaling ook daadwerkelijk ontvangt. Dit geldt voor bedragen tot € 10.000,--. Indien je van deze branchegarantie gebruik wilt maken, dan dien je dat schriftelijk aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie te laten weten. Dit kan via het volgende adres:

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie Postbus 7001 6710 CB EDE

Leeftijdsgrens Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via onze website. Indien de bestelling alcoholhoudende producten, tabaksproducten of medicijnen bevat en daarbij twijfel bestaat over je leeftijd, zal onze bezorger of medewerker ter controle om je legitimatie vragen. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Dit geldt ook voor directe aankopen in één van onze Coop-winkels. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan kan onze bezorger of medewerker de bestelling niet aan je meegeven dan wel bij je afleveren.

Privacy

Op alle online diensten en leveringen van Coop is het privacybeleid van toepassing die je verder op op deze pagina kunt vinden.

Voorwaarden Facebook Acties Coop Supermarkten

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op promotieacties die door Coop Supermarkten en de aan haar gelieerde entiteiten worden georganiseerd en gepubliceerd op de Facebookpagina “Coop Supermarkten”. Dit gaat dus niet op voor acties die onafhankelijk door lokale vestigingen op een eigen Facebookpagina worden georganiseerd en gepubliceerd die niet de volgende exacte URL gebruiken: https://www.facebook.com/CoopSupermarkten.

1. De Coop ondernemer en de medewerkers/sters van Coop zijn uitgesloten van deelname aan Facebook acties van Coop.
2. Door deel te nemen aan de Facebookactie ga je akkoord met deze voorwaarden.
3. De winnaars van Facebookacties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stemmechanisme.
4. De prijs is niet omwisselbaar en ook niet inwisselbaar voor geld.
5. De winnaar ontvangt een privé bericht via Facebook.
6. Indien je deelneemt aan de actie, dan ga je ermee akkoord dat je bij winst als winnaar bekend wordt gemaakt op onze Facebookpagina.
7. Indien drie maanden na bekendmaking nog geen reactie van de winnaar bij ons binnen is, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Wij kunnen besluiten dat de prijs komt te vervallen of dat deze opnieuw (ten behoeve van een andere actie) wordt ingezet.
8. Vragen of opmerkingen m.b.t. Facebookpromoties kunnen worden gesteld via een privébericht via Facebook of via een e-mailbericht aan socialmedia@coop.nl.
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
10. Gegevens van deelnemers zullen door ons alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t de betreffende Facebook promotieactie, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden
11. In verband met je privacy worden posts die persoonsgegevens bevatten direct door ons verwijderd. Wij adviseren je om vertrouwelijke informatie zoals postcode, huisnummer en telefoonnummers alleen in een privébericht met ons te delen, mocht dit nodig zijn. We zullen nooit vragen om deze details openbaar te delen. Het is ook niet toegestaan persoonlijke gegevens over medewerkers van Coop te delen of te plaatsen. Deze uitingen zullen wij zonder kennisgeving verwijderen.
12. Wij, en door Coop ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor door jou geleden of te lijden verlies of schade in welke vorm dan ook, die direct of indirect te maken heeft met het deelnemen aan een Facebook actie.
13. Het kan gebeuren dat een Facebook actie van ons druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten bevat. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen en deze betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Coop Supermarkten.
14. De promotieacties worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
15. Indien je de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt en toch deel wilt nemen aan een Facebook actie, dan is toestemming van je ouders en/of voogd vereist. In het geval je ouders en/of voogd geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs aan ons vervallen.
16. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onze Facebook acties en/of deze voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen of de Facebook acties stop te zetten.
17. Onze Facebook acties wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
18. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen. Als je vindt dat deze actievoorwaarden of het handelen van Coop niet hiermee in overeenstemming zijn/is, dan kun je je klacht versturen naar Coop Supermarkten B.V., Postbus 87, 6880 AB Velp.
19. Alle geschillen zullen worden berecht door een door Coop aan te wijzen rechter, tenzij je –binnen een maand nadat Coop een schriftelijk beroep op dit artikel heeft gedaan – aangeeft te kiezen voor de wettelijke bevoegde rechter.

Disclaimer & Copyright bij gebruik van de website: coop.nl


1. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Coop site, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, rusten bij Coop Supermarkten B.V. (hierna te noemen “Coop”). Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Coop informatie van deze site openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

2. Aansprakelijkheid
Coop besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. Coop kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site.

Coop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website en/of gebruik van informatie afkomstig van een door Coop doorgelinkte (hyperlink) website buiten het domein van Coop.

Algemene voorwaarden Coop zelfscan


1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de dienst Coop Zelfscan ("Zo gepiept") als alle informatie en diensten, zoals artikelinformatie reclameafbeeldingen en -filmpjes, die via Coop Zelfscan (zullen) worden aangeboden. Waar wij in het navolgende schrijven over ‘Zelfscan’ geldt dit voor het zelfscan-systeem bij bepaalde vestigingen van Coop.

Coop Zelfscan wordt aangeboden door Coop Supermarkten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Velp, onder nummer 09124392, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), danwel, in het geval van een zelfstandige ondernemer die onder één van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt, door Coop Groothandel B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KVK te Velp, onder nummer 09124395, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), hierna: "Coop".

2. Hoe werkt Coop Zelfscan?
Met Coop Zelfscan kan je in bepaalde vestigingen van Coop je eigen boodschappen scannen door gebruik te maken van de handscanner. Door je Coop klantenkaart te scannen bij de handscanner-uitgiftewand, licht er een handscanner op. Die kun je gebruiken gedurende het winkelen en dien je in onbeschadigde staat te retourneren aan het einde van je winkelbezoek. De handscanner is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Coop en dient uitsluitend binnen de winkel van uitgifte gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand van scanner uitgifte mee te nemen of te gebruiken. Coop kan je hierop aanspreken.

Door met de handscanner de streepjescode van een artikel te registreren, wordt deze toegevoegd aan je boodschappenlijst. Nadat je klaar bent met boodschappen doen, overhandig je de scanner aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa, die verder helpt bij het afrekenen. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je alle boodschappen correct hebt gescand, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het scannen van alle artikelen. Scan alle producten afzonderlijk voordat je gaat afrekenen en vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

We zien toe op juist gebruik van Coop Zelfscan en voeren steekproefsgewijs controles uit om vast te stellen of de boodschappenlijst in de scanner overeenkomt met de inhoud van je winkelwagen of winkelmandje.

Bij een controle wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem en zal de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa je boodschappen (gedeeltelijk) opnieuw scannen. Naar aanleiding van de uitkomst van de controle kan het noodzakelijk zijn om je boodschappen bij een reguliere kassa (opnieuw) te laten scannen door een kassamedewerker. Daarnaast behoudt Coop zich het recht voor om eenieder die een steekproef weigert, te verwijzen naar een reguliere kassa, waar alle artikelen opnieuw gescand zullen worden door een kassamedewerker.

Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat de handscanner is afgegeven aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa en heb je aangegeven alle artikelen goed gescand te hebben, dan beschouwen wij dit als diefstal en kunnen wij aangifte doen. In geval van vermeend misbruik hebben wij het recht om je uit te sluiten van Coop Zelfscan, je Coop klantenkaart te blokkeren en kan Coop je een winkelverbod opleggen.

3. Over Coop Zelfscan
De dienst Coop Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is gratis te gebruiken wanneer je in het bezit bent van een Coop klantenkaart. De Coop klantenkaart is bij de servicebalie in de supermarkt verkrijgbaar. Je ontvangt een Coop klantenkaart die het gebruik van Coop Zelfscan bij bepaalde vestigingen van Coop direct mogelijk maakt.

Bij verlies of slijtage van jouw klantenkaart, kun je een nieuwe klantenkaart afhalen bij de servicebalie van elke vestiging van Coop.

Wij kunnen niet garanderen dat Coop Zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Coop Zelfscan staken, waarmee ook je recht eindigt om hiervan gebruik te maken.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties
Hoewel de informatie die via Coop Zelfscan wordt verstrekt met de grootste mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten of uiterlijk) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de vestiging van Coop en de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op levering op grond van foutief weergegeven informatie door Coop Zelfscan. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen.

5. Informatie
Coop Zelfscan kan van tijd tot tijd worden aangepast. Heb je een klacht over Zelfscan? Deze lossen wij het liefst zelf op in onze supermarkt. Ben je teleurgesteld over zelfscan of is er iets anders wat je niet bevalt? Meld dit dan aan de bedrijfsleiding van jouw Coop vestiging of stuur een schriftelijke klacht, onder vermelding van “Zelfscan” en de Coop vestiging welke je melding betreft naar:

Coop Supermarkten B.V.
Postbus 87 (6880 AB) te Velp

6. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene zelfscan voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij je aan om van tijd tot tijd http://www.coop.nl/algemene-voorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene zelfscan voorwaarden. Op Coop Zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Coop Kaart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Coop Kaart (hierna: "Klantenaart" of "Kaart"). Het Coop Klantenkaartprogramma wordt gevoerd door, en de Coop Kaart is eigendom van Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de (handels) namen Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl en voorts uitdrukkelijk handelend voor en namens Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., hierna in enkelvoud te noemen “Coop”, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp.

Bij het aanvragen van de Coop Kaart heb je via de websitepagina www.coop.nl/voorwaarden-coop-kaart of op de achterzijde van het registratieformulier kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de Coop Kaart geef je te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Coop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden je aan om deze voorwaarden telkens voor het gebruik van de Coop Kaart te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de Kaart gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen
De Coop Kaart wordt gratis verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon. De Kaart is te verkrijgen in de Coop-winkels of aan te vragen via de website www.coop.nl/voorwaarden-coop-kaart. Het gebruik van de Coop Kaart is strikt persoonlijk. Desgewenst kunnen Coop medewerkers je vragen om een identiteitsbewijs ter controle van de juiste tenaamstelling.

Registreren
Je kunt jouw Coop Kaart online registreren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Coop. Indien je niet beschikt over Internet, kun je in de winkel een registratieformulier opvragen, dat je volledig dient in te vullen en terug te geven aan de winkelmedewerker. Bij gebreke aan complete of correcte gegevens behoudt Coop zich het recht voor om de aanvraag dan wel de registratie van de Coop Kaart niet te honoreren. Als houder van de Coop Kaart, verplicht je je ertoe om Coop in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door jou aan Coop verstrekte informatie.

Lidmaatschap Coop Nederland U.A.
Als Coop Kaarthouder ben je tevens lid van Coop Nederland U.A., een coöperatieve organisatie. We handelen in het belang van onze vereniging van leden die bestaat uit klanten en supermarktondernemers. De vereniging van leden is feitelijk de eigenaar van het bedrijf Coop Holding B.V. waar onze supermarkten onder vallen. U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat leden geen aanspraak kunnen maken op een deel van het bedrijf of van de winst en de organisatie de leden niet aansprakelijk kunnen stellen bij verliezen.

Inspraak
Als lid van de coöperatie kun je jouw stem laten horen via het luisterpanel, winkelpanels of de ledenraad.

Coop heeft in alle regio´s winkelpanels. Daarnaast hebben we een online panel: het luisterpanel. Panels zorgen voor de (lokale) verbinding tussen Coop en haar klanten. Andere functies van de panels zijn:

 • Bijdragen leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Coop
 • Coop informeren over (internationale, landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen
 • Op- of aanmerkingen, suggesties en adviezen van klanten (door)geven
 • Uitdragen van de coöperatieve gedachte (ambassadeurschap)
 • Bijdragen aan de democratische structuur van Coop

De ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Coop. De raad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van onze leden: tenminste 30 en maximaal 60 klanten en maximaal 18 ondernemers. De ledenraad benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen en de financiële jaarstukken vast.

Aanvang lidmaatschap
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. In de periode tussen de aanvraag van de Coop Kaart tot de acceptatie van het lidmaatschap door het bestuur ben je aspirant lid maar kan je al wel gebruik maken van de Kaartaanbiedingen.

Voorwaarden lidmaatschap
De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn:

 • Je hebt je Coop Kaart geregistreerd en volledige en correcte informatie verstrekt over je naam, geslacht, adres en geboortedatum gegeven. Bij adreswijzigingen dien je deze aan Coop door te geven.
 • Je leeftijd is 18 jaar of ouder. Kaarthouders onder de 18 worden automatisch lid op de dag dat zij 18 jaar worden.
 • Natuurlijke personen of (een groep) rechtspersonen kunnen één keer lid zijn. Heb je meerdere Coop Kaarten dan geldt de meest recent gebruikte Kaart als bewijs van lidmaatschap. Binnen één huishouden zijn meerdere lidmaatschappen mogelijk.
 • Je lidmaatschap is niet eerder door Coop geschorst of opgezegd.
 • Het bestuur van de coöperatie beslist over de uiteindelijke toelating en eventuele handhaving daarvan.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:

 • Overlijden of opzegging van het lid;
 • Ontzetting uit het lidmaatschap of opzegging namens de coöperatie;
 • Faillissement van het lid, of door aanvraag van surséance van betaling van het lid; en/of
 • Ondercuratelestelling van het lid, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld.


Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt door het bestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het lid, eventueel zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer:

 • je bent opgehouden te voldoen aan de eisen die de statuten aan het lidmaatschap stellen; 

 • redelijkerwijs niet langer van de coöperatie verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 • je gedurende een periode van tenminste één jaar geen gebruik maakt van de diensten van de coöperatie, waaronder mede wordt verstaan het geen gebruik maken de Coop Kaart; en/of 

 • je onbereikbaar blijkt te zijn op het door jou doorgegeven correspondentieadres. 


Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur door middel van een kennisgeving met opgave van reden(en). Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer je in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt en je de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

Statuten en huishoudelijk reglement
Voor meer informatie met betrekking tot het lidmaatschap en inspraak verwijzen we naar de statuten en het huishoudelijk reglement van Coop Nederland U.A.: www.coop.nl/statuten-reglement

Kaartaanbiedingen
De Coop Kaart is na aanvraag direct geldig in alle Coop-winkels in Nederland. Om gebruik te maken van de voordelen van de Kaart dien je de Kaart te tonen voordat de aankopen worden afgerekend.

Bij het retourneren van een aankoop heeft Coop het recht de bij die aankoop ontvangen korting in mindering te brengen op de aankoopwaarde.

Beëindiging Coop Kaart
Coop behoudt zich het recht voor de Coop Kaart af te melden en daarmee ook het lidmaatschap te beëindigen indien gedurende 12 maanden geen aankopen bij Coop zijn gedaan in combinatie met de Kaart. De eventueel opgebouwde rechten en tegoeden van de Coop Kaart vervallen automatisch bij beëindiging.

Verlies van de Coop Kaart
In geval van verlies en/of beschadiging van de Coop Kaart, kun je als Kaarthouder gratis een nieuwe Kaart aanvragen, via een Coop-winkel of de website. Je kunt daarbij aangeven dat het om een vervangende Kaart gaat en wanneer je jouw oude Kaartnummer opgeeft worden jouw persoonsgegevens aan de nieuwe Kaart gekoppeld.

Wijziging en beëindiging
Coop is gerechtigd om haar Klantenkaartprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of beëindigen. Coop zal jou en de andere houders van de Coop Kaart hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens in de winkels en op de website kenbaar maken.

Privacy en persoonlijke gegevens
De door jou en de andere houders van de Coop Kaart ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in de Coop Klantenkaartdatabase. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverstrekking is Coop Nederland U.A. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meldingsnummer 1656649. Coop kan jouw gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden. Coop kan jouw gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coop (mede)houder is. Op grond van de informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Coop website en -applicaties of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. Daarnaast zijn jouw gegevens vereist voor jouw lidmaatschap van de coöperatie. Deze gegevens worden door Coop nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk worden verplicht of indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Meer informatie over het privacy beleid van Coop vind je op: www.coop.nl/algemene-voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Coop en de Coop-winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de Coop Kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de Kaart, behoudens gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Coop. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Coop het recht om de voordelen die aan het gebruik van de Coop Kaart verbonden zijn niet te verstrekken en de Kaart in te trekken, het lidmaatschap per direct te beëindigen en invulling te geven aan alle daaraan verbonden gevolgen.

Contact
Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de Coop Kaart, neem dan contact op met de Coop-winkel van jouw voorkeur. Indien je jouw gegevens wil wijzigen dan kan dat via de Mijn Coop-omgeving op de website of door een wijzigingsformulier in te vullen in de winkel. Afmelden van je Coop Kaart doe je online via je Mijn Coop-omgeving of schriftelijk door een bericht te sturen aan: Servicekantoor Coop, Postbus 87, 6880 AB Velp.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 10 oktober 2017.