Arbeidsvoorwaarden distributiecentrum

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons: zij zorgen voor de service en kwaliteit binnen onze hele organisatie. We hechten dan ook veel waarde aan goede arbeidsvoorwaarden en gezonde arbeidsomstandigheden. Zo krijg je korting op je boodschappen en zijn er uitstekende regelingen op het gebied van onder andere studiekosten.

Het betere logistieke werk
Wanneer je bij ons komt werken, ontvang je het boekje ‘Het betere logistieke werk vind je bij Coop Supermarkten’. Hierin lees je alles over het werken bij één van onze distributiecentra. Je kunt dit boekje hier downloaden.

CAO Coop distributiecentrum
Als je werkt in één van onze distributiecentra, val je onder de cao voor de groothandel in levensmiddelen. Voor medewerkers die werken met AGF, is daarnaast de cao detailhandel AGF van toepassing.

Pensioen opbouwen bij Coop distributiecentra
Alle medewerkers van Coop bouwen pensioen op. Dit is inkomen voor later als je met pensioen gaat. En inkomen voor een eventuele partner en kind(eren), wanneer je komt te overlijden. Coop heeft een eigen pensioenfonds, het Co-op Pensioenfonds. De meeste medewerkers vallen onder de pensioenregeling van dit fonds. Ons pensioenfonds bestaat al sinds 1929 en verzorgt de pensioenen voor zo’n 8.000 deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden.

Gedragscode en klokkenluidersregeling
Coop hecht veel waarde aan goed ondernemer- en goed werknemerschap. Zo hanteren we een gedragscode en een klokkenluiderregeling.