Coop als werkgever

Coop is een bijzondere werkgever

De naam Coop is een afkorting van coöperatie, een woord dat samenwerken betekent. Teamwork vinden wij dan ook heel belangrijk. Bij Coop ervaar je dagelijks dat je bij een club hoort. Werken in onze supermarkten betekent een gezellige sfeer, veel afwisseling, veel contact met klanten en een plezierige omgang met collega's.

Door samen te werken, een gezamenlijk doel te hebben en er altijd te zijn voor de klant, wordt het werk extra leuk. Samen maak je ’t verschil!

Meer over Coop als Coöperatie

Coop neemt je serieus

Coop neemt je serieus

Bij Coop verlangen we van onze medewerkers een service- en kwaliteitsgerichte omgang met klanten en collega’s. Daar staat tegenover dat Coop zich op haar beurt verplaatst in jouw wensen en verlangens. We doen ons best een flexibele werkgever te zijn. Zo is parttime werken bij ons goed mogelijk. Coop neemt je serieus.

(Door)groeien bij Coop supermarkten!

Coop hecht veel waarde aan de persoonlijke groei en opleiding van haar medewerkers. We maken je multi-inzetbaar door je op verschillende afdelingen in te zetten en zorgen zo voor een leuke, afwisselende baan. Coop heeft speciale opleidingsprogramma’s, zodat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zo zijn er opleidingen voor versafdelingen, algemene(supermarkt)opleidingen, managementopleidingen, opleidingen die specifiek zijn afgestemd op jouw eigen behoeften en het Coop College. In overleg met je supermarktmanager kun je zo je eigen loopbaan uitstippelen.

 

 

Coop maakt gebruik van het Europees Sociaal Fonds, voor duurzame inzetbaarheid.

Co-op Pensioenfonds

De Stichting Co-op Pensioenfonds bestaat sinds 1929. Dit fonds verzorgt de oudedagsvoorziening van ongeveer 8.000 deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden. De pensioenregeling is bedoeld voor werknemers van aangesloten coöperatieve werkgevers. Momenteel geldt dat met name voor personeel van supermarkten en uitvaartverenigingen.

Ga voor meer informatie naar de website

Het bestuur heeft besloten dat het Coop pensioenfonds wordt opgeheven (in liquidatie). Coop Pensioenfonds gaat de pensioenen per 1 januari 2017 onderbrengen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL). Besloten is om alle opgebouwde pensioenen van alle deelnemers over te dragen aan BPFL. Na de overdracht naar BPFL zal Coop Pensioenfonds gaan liquideren en komt er een einde aan een stukje coöperatieve geschiedenis.

Coop pensioenfonds