Detaillistenvereniging


Het bestuur van onze detaillistenvereniging wordt gevormd door:

  • De heer D.H. Simonides (voorzitter)
  • De heer B.J. Oldengarm (secretaris)
  • De heer G. Verstraete