Duurzaamheid

X

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel natuurlijk!

Coop hecht veel waarde aan duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel natuurlijk voor ons. We zijn betrokken bij onze klanten, medewerkers en de samenleving en luisteren naar wat er speelt in onze directe omgeving.
 
Samen met de leden van onze coöperatie – klanten en ondernemers – dragen we bij aan een duurzamere leefomgeving. Hierbij richten we onze aandacht op vier pijlers: bewuste keuze, beter milieu, maatschappelijke betrokkenheid en onze mensen.
 
Vragen?
Ons duurzaamheidsbeleid is onderhevig aan ontwikkelingen in de sector en samenleving, wetgeving en de uitkomsten van de dialoog met onze belanghebbenden. Alle MVO- gerelateerde vragen, opmerkingen en suggesties kunnen worden gesteld via MVO@coop.nl.

Bewuste keuze

Coop heeft een groeiend assortiment gezonde en duurzame producten.
Meer informatie

Beter milieu

Coop draagt bij aan een beter milieu en spant zich in voor de gehele keten.
Meer informatie

Maatschappelijke betrokkenheid

Als coöperatie staan we midden in de maatschappij en hebben we veel aandacht voor de nabije omgeving en maatschappelijke thema’s.
Meer informatie

Onze mensen

Als coöperatie staan we dicht bij onze mensen en onze klanten.
Meer informatie