On the way to Planetproof

Pak voor pak beter voor de natuur


Planetproof zuivelproducten worden geproduceerd met aandacht voor mens en dier. En dat proef je! De producten voldoen aan strenge milieueisen. Melkboeren, leveranciers én Coop slaan hiervoor de handen ineen. Want het
verduurzamen van de Nederlandse zuivelsector doen we samen.

Over het keurmerk

Het Planetproof keurmerk wordt niet zomaar toegekend. De boeren werken aan een schonere lucht, vruchtbare grond, dierenwelzijn en een goede waterkwaliteit. Ook de leveranciers, handelaren, verpakkers en bewerkers van de producten moeten aan criteria van het Planetproof keurmerk voldoen. De eisen worden elk jaar herzien om ervoor te zorgen dat de producten met het keurmerk altijd voldoen aan de laatste eisen voor een beter milieu.

Planetproof

Verbeterd dierenwelzijn

Het Planetproof keurmerk hanteert specifieke eisen voor dierenwelzijn. Zo is er in het melkveebedrijf ruimte voor het natuurlijke gedrag van de koe. Weidegang en een ligplaats in de stal voor elke koe behoren tot de vereisten. Ook moet er minimaal een hectare grond beschikbaar zijn per tien koeien. En is er per 70 koeien minimaal één roterende borstel aanwezig. Daarnaast wordt de gezondheid van de dieren met de nieuwste technieken constant in de gaten gehouden.

Natuurlijke diversiteit

Aandacht voor de natuur is een andere vereiste voor Planetproof producten. De natuurlijke biodiversiteit wordt gestimuleerd met maatregelen om de weidevogel en de bijenstand te ondersteunen. Melkveehouderijen moeten in de toekomst minimaal vijf procent natuurland aanhouden. Hierdoor komt er meer ruimte voor de natuurlijke diversiteit op het erf. Voer van eigen land en bewust mestgebruik is bovendien belangrijk binnen de Planetproof eisen.

Een beter milieu
Planetproof klimaat

Klimaat

Naast natuur en dierenwelzijn dragen producten met het Planetproof keurmerk ook bij aan een beter klimaat. Melkveehouders maken vanaf 1 januari 2020 geen gebruik meer van elektriciteit van fossiele oorsprong. De CO2-uitstoot per liter melk wordt daarmee naar één van de laagste niveau wereldwijd gebracht. Dat is goed voor de toekomst van onze planeet!