0
Winkelmand

Algemene online verkoopvoorwaarden Coop

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities Om voor al onze klanten onze algemene voorwaarden overzichtelijk te houden, hebben wij deze beknopt en helder samengevat. Mocht je toch liever de volledige algemene voorwaarden willen lezen die van toepassing zijn op jouw overeenkomst met Coop, dan kun je deze hier vinden.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Wij zijn Coop Supermarkten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Velp, onder nummer 09124392, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), dan wel, in het geval van een zelfstandige ondernemer die onder √©√©n van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt, Coop Groothandel B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KVK te Velp, onder nummer 09124395, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), hierna gezamenlijk -in enkelvoud- te noemen ‚ÄúCoop‚ÄĚ.

Je kunt schriftelijk contact opnemen met ons hoofdkantoor via Markweg 8 (6883 JM) te Velp. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de supermarktmanager of ondernemer van jouw lokale Coop vestiging.

Coop Supermarkten B.V. KvK-nummer: 09124392 BTW-identificatienummer: NL 8102.77.840.B01

Coop Groothandel B.V. KvK-nummer: 09124395 BTW-identificatienummer: NL 8102.77.918.B01

Artikel 3. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als je online iets bij ons koopt of hebt gekocht. Wij brengen deze algemene voorwaarden dan ook op verschillende manieren onder jouw aandacht, zodat je deze gemakkelijk kunt raadplegen. Het kan zijn dat wij bij een product, dienst, actie of promotie aparte voorwaarden aanbieden. Ook in dat geval zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4. Het aanbod Wij beschrijven voldoende gedetailleerd de producten en diensten die wij aanbieden. Ook vermelden wij de eventuele voorwaarden die van toepassing zijn. Zo proberen wij te voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Daarbij maken wij wel een voorbehoud voor prijswijzigingen en (zet)fouten. Voor acties geldt Op=Op. Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen. Het uitgangspunt is, tenzij anders vermeld, maximaal 6 actieartikelen per klant. Wij behouden ons het recht voor om tussentijds acties te wijzigen en/of een bestelling te weigeren. Actieartikelen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, niet voor handelsdoeleinden. Doorverkoop is dan ook verboden.

Artikel 5. Jouw profiel Om online een bestelling bij ons te plaatsen, dien je een profiel aan te maken. Je staat er voor in dat de informatie die je ons verstrekt juist en volledig is en dat je deze informatie zult actualiseren om ze juist en volledig te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van jouw profiel. Dit houdt in dat je ook aansprakelijk bent voor al het gebruik dat, als gevolg van aan jou toe te rekenen handelen en/of nalaten, via jouw profiel van de website wordt gemaakt. Wij verzoeken je dan ook vertrouwelijk met je inloggegevens om te gaan en deze enkel voor eigen gebruik te hanteren. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat jouw profiel in handen is gekomen van onbevoegden, dien je ons daarvan direct op de hoogte stellen. Dit doet niet af aan je verplichtingen om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door je wachtwoord te veranderen. Coop is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van jouw profiel, tenzij deze schade het gevolg is van aan Coop toe te rekenen omstandigheden. Coop behoudt zich het recht voor om, bij zwaarwegende omstandigheden, jouw profiel tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer er diverse nep-bestellingen worden geplaatst of bestellingen niet worden afgehaald.

Artikel 6. De overeenkomst Wanneer je een bestelling bij ons online plaatst dan zullen wij deze controleren en per e-mail bevestigen. In de bevestiging proberen wij je bestelling zo volledig mogelijk te beschrijven. Mocht je fouten in deze bevestiging ontdekken, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de Coop-winkel waarbij je de bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op www.coop.nl en in de bevestiging van je bestelling. Het is daarnaast van belang dat je de bevestiging van je bestelling goed (digitaal) bewaart.

Artikel 7. Herroepingsrecht Indien je een product bij ons hebt gekocht waar je niet tevreden over bent, dan mag je dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren. Dit geldt niet voor producten die vallen onder artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 8. Verplichtingen tijdens bedenktijd Tijdens de 14 dagen bedenktijd mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Het is dus belangrijk dat het product in ¬īwinkelstaat¬ī is als je het retourneert. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat je geen, of minder, geld terugkrijgt.

Artikel 9. Verzendkosten in geval van herroeping De verzendkosten voor retournering komen voor jouw eigen rekening. Het is ook mogelijk om het product gratis te retourneren bij de dichtstbijzijnde Coop-winkel bij jou in de buurt.

Artikel 10. Verplichtingen Coop bij herroeping Je dient binnen 14 dagen aan te geven bij de winkel waarbij je je bestelling hebt geplaatst dat je een product wilt retourneren, uitgesloten producten voor herroeping zijn producten vermeld onder artikel 11. Vervolgens betalen wij jou zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping het aankoopbedrag terug. Jij (de consument) draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Het is ook mogelijk om een nieuw product te ontvangen indien deze nog leverbaar is. In het geval je het product terugbrengt naar een Coop-winkel, ontvang je daar ter plekke een bevestiging en ontvang je direct een nieuw product of je aankoopbedrag terug.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht Een aantal soorten producten kun je wegens veiligheids- en hygi√ęnevoorschriften niet retourneren. Dit zijn bijvoorbeeld producten die:

- kunnen bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben; - duidelijk persoonlijk van aard zijn; - verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygi√ęne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - speciaal voor jou zijn ontworpen of op maat zijn gemaakt.

Artikel 12. De prijs De prijs van onze producten staan altijd inclusief BTW vermeld in onze winkels en op onze website. Voor sommige producten geldt een dagprijs of een prijs per gewichtseenheid. Bij dergelijke producten kan het voorkomen dat de uiteindelijke prijs van het gewogen/af te nemen product (iets) hoger of lager komt te liggen dan de prijs die wordt aangegeven op het moment dat je de bestelling doet. In dat geval wordt bij de levering de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht. In alle gevallen is de prijs bij levering de uiteindelijke prijs. Voor het afhalen van je bestelling in √©√©n van onze winkels rekenen wij ‚ā¨ 2,99 verzamelkosten. Indien je je bestelling thuis wil laten bezorgen dan rekenen wij ‚ā¨ 4,99 bezorgkosten. Zowel de te rekenen verzamel- als bezorgkosten kunnen per Coop-winkel verschillen. Deze kosten verschijnen in je winkelmandje voordat je de bestelling definitief plaatst.

Artikel 13. Conformiteit en garantie Wij vinden het belangrijk dat je een goed product ontvangt. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met de Coop-winkel waarbij je de bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op www.coop.nl en in de bevestiging van je bestelling.

Artikel 14. Levering en uitvoering Je bestelling wordt uitgevoerd door de dichtstbijzijnde Coop-winkel bij jou in de buurt. De leveringstijd verschilt per winkel en is afhankelijk van hoe laat jij je bestelling plaatst. Op het moment dat jij producten in jouw winkelmandje plaatst, zie je een indicatie van het bezorg- of ophaalmoment. Coop behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in het geval dat een overmachtssituatie de levering verhindert, zoals bij extreme weersomstandigheden, personeelsstakingen en verzuim door leveranciers van Coop. Hiervoor is Coop niet aansprakelijk.

Artikel 15. Betaling De betaling vindt plaats bij ontvangst van je bestelling. Je hebt de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de winkel te melden.

Artikel 16. Klachtenregeling Eventuele klachten over jouw bestelling en de afhandeling daarvan kun je schriftelijk indienen bij de Coop-winkel waar je je bestelling hebt geplaatst. Deze contactgegevens vind je op de website www.coop.nl en staan opgenomen in de bevestiging van je bestelling.

Artikel 17. Geschillen Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je binnen 12 maanden de kwestie voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig zal zijn, maar wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van deze mogelijkheid.

Artikel 18. Branchegarantie Coop is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat indien de geschillencommissie besluit dat je een betalingstegoed hebt, deze organisatie er garant voor staat dat je deze betaling ook daadwerkelijk ontvangt. Dit geldt voor bedragen tot ‚ā¨ 10.000,--. Indien je van deze branchegarantie gebruik wilt maken, dan dien je dat schriftelijk aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie te laten weten. Dit kan via het volgende adres:

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie Postbus 7001 6710 CB EDE

Leeftijdsgrens Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via onze website. Indien de bestelling alcoholhoudende producten of medicijnen bevat en daarbij twijfel bestaat over je leeftijd, zal onze bezorger of medewerker ter controle om je legitimatie vragen. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Dit geldt ook voor directe aankopen in één van onze Coop-winkels. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan kan onze bezorger of medewerker de bestelling niet aan je meegeven dan wel bij je afleveren.

Privacy

Op alle online diensten en leveringen van Coop is het privacybeleid van toepassing die je verder op op deze pagina kunt vinden.

Voorwaarden Facebook Acties Coop Supermarkten

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op promotieacties die door Coop Supermarkten en de aan haar gelieerde entiteiten worden georganiseerd en gepubliceerd op de Facebookpagina ‚ÄúCoop Supermarkten‚ÄĚ of alle entiteiten die onder Coop Supermarkten B.V. handelen. Dit gaat dus niet op voor acties die onafhankelijk door lokale ondernemers op een eigen Facebookpagina worden georganiseerd en gepubliceerd.

1. De Coop ondernemer en de medewerkers/sters van Coop zijn uitgesloten van deelname aan Facebook acties van Coop.
2. Door deel te nemen aan de Facebookactie ga je akkoord met deze voorwaarden.
3. De winnaars van Facebookacties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stemmechanisme.
4. De prijs is niet omwisselbaar en ook niet inwisselbaar voor geld.
5. De winnaar ontvangt een privé bericht via Facebook.
6. Indien je deelneemt aan de actie, dan ga je ermee akkoord dat je bij winst als winnaar bekend wordt gemaakt op onze Facebookpagina. Voor het plaatsen van een foto vragen we apart toestemming.
7. Indien drie maanden na bekendmaking nog geen reactie van de winnaar bij ons binnen is, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Wij kunnen besluiten dat de prijs komt te vervallen of dat deze opnieuw (ten behoeve van een andere actie) wordt ingezet.
8. Vragen of opmerkingen m.b.t. Facebookpromoties kunnen worden gesteld via een privébericht via Facebook.
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
10. Gegevens van deelnemers zullen door ons alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t de betreffende Facebook promotieactie, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden
11. In verband met je privacy worden posts die persoonsgegevens bevatten direct door ons verwijderd. Wij adviseren je om vertrouwelijke informatie zoals postcode, huisnummer en telefoonnummers alleen in een privébericht met ons te delen, mocht dit nodig zijn. We zullen nooit vragen om deze details openbaar te delen. Het is ook niet toegestaan persoonlijke gegevens over medewerkers van Coop te delen of te plaatsen. Deze uitingen zullen wij zonder kennisgeving verwijderen.
12. Wij, en door Coop ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor door jou geleden of te lijden verlies of schade in welke vorm dan ook, die direct of indirect te maken heeft met het deelnemen aan een Facebook actie.
13. Het kan gebeuren dat een Facebook actie van ons druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten bevat. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen en deze betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Coop Supermarkten.
14. De promotieacties worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
15. Indien je de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt en toch deel wilt nemen aan een Facebook actie, dan is toestemming van je ouders en/of voogd vereist. In het geval je ouders en/of voogd geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs aan ons vervallen.
16. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onze Facebook acties en/of deze voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen of de Facebook acties stop te zetten.
17. Winactieprofielen of profielen die uitsluitend gebruikt worden voor alleen winacties worden uitgesloten voor deelname aan onze winacties.
18. Onze Facebook acties wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
19. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen. Als je vindt dat deze actievoorwaarden of het handelen van Coop niet hiermee in overeenstemming zijn/is, dan kun je je klacht versturen naar Coop Supermarkten B.V., Postbus 87, 6880 AB Velp.
20. Alle geschillen zullen worden berecht door een door Coop aan te wijzen rechter, tenzij je ‚Äďbinnen een maand nadat Coop een schriftelijk beroep op dit artikel heeft gedaan ‚Äď aangeeft te kiezen voor de wettelijke bevoegde rechter.
21. Persoonsgegevens van de winnaar kunnen gedeeld worden met een externe stakeholder als een winactie in samenwerking is opgezet. De externe partij zal de prijs uitleveren aan de geselecteerde winnaar. 

Disclaimer & Copyright bij gebruik van de website: coop.nl


1. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Coop site, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, rusten bij Coop Supermarkten B.V. (hierna te noemen ‚ÄúCoop‚ÄĚ). Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Coop informatie van deze site openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

2. Aansprakelijkheid
Coop besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen, zij kan echter niet garanderen dat alle gegevens in alle gevallen correct worden weergegeven of afgebeeld.
In het bijzonder worden alle prijzen, hoeveelheden, productinformatie, productkenmerken, allergenen, acties en dergelijke onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten op de website vermeld. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand.
De website kan verwijzingen bevatten, waaronder hyperlinks, naar externe websites buiten het domein van Coop. Coop is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

 

 

Algemene voorwaarden Coop zelfscan

 
1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de diensten Coop Zelfscan en Coop Zelf checkout ("Zo gepiept") als alle informatie en diensten, zoals artikelinformatie reclameafbeeldingen en -filmpjes, die via Coop Zelfscan en Coop Zelf checkout (zullen) worden aangeboden. Waar wij in het navolgende schrijven over ‚ÄėCoop Zelfscan‚Äô geldt dit voor de zelfscan en zelf checkout systemen gezamenlijk, zoals die worden gebruikt bij bepaalde vestigingen van Coop, tenzij er uitdrukkelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen beide systemen.

Coop Zelfscan wordt aangeboden door Coop Supermarkten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Velp, onder nummer 09124392, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), danwel, in het geval van een zelfstandige ondernemer die onder één van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt, door Coop Groothandel B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KVK te Velp, onder nummer 09124395, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), hierna: "Coop".

2. Hoe werkt Coop Zelfscan?

Met Coop Zelfscan kan je in bepaalde vestigingen van Coop je eigen boodschappen scannen door gebruik te maken van de handscanner en, in sommige gevallen, je boodschappen zonder handscanner bij het afrekenen scannen en afrekenen (de Coop Zelf checkout). Door je Coop klantenkaart te scannen bij de handscanner-uitgiftewand, licht er een handscanner op. Die kun je gebruiken gedurende het winkelen en dien je in onbeschadigde staat te retourneren aan het einde van je winkelbezoek. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed beheren van de handscanner. De handscanner is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Coop en dient uitsluitend binnen de winkel van uitgifte gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand van scanner uitgifte mee te nemen of te gebruiken. Coop kan je hierop aanspreken.

Door met de handscanner de streepjescode van een artikel te registreren, wordt deze toegevoegd aan je boodschappenlijst. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je alle boodschappen correct hebt gescand, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het scannen van alle artikelen. Scan alle producten afzonderlijk voordat je gaat afrekenen en vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

Afhankelijk van de in de vestiging van Coop aangeboden dienst, kun je afrekenen bij een bemande zelfscan kassa of een onbemande zelfscan betaalterminal.

Bemande Zelfscan kassa
Nadat je klaar bent met boodschappen doen, overhandig je de scanner aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa. Hij of zij helpt je verder dan bij het afrekenen.

Coop Zelfscan checkout (onbemande zelfscan betaalterminal)
Je begint met afrekenen door je klantkaart te scannen bij de scanner onder het beeldscherm. Als (een) artikel(en) niet gescand kan/kunnen worden, of er iets niet lukt of onduidelijk is, kun je hulp oproepen door de knop "Hulp nodig?" aan te raken. Hierdoor zal een signaal afgaan en een lamp gaan branden. Een medewerker komt naar je toe om met de vraag te helpen.

Coop Zelfscan checkout (onbemande zelf checkout betaalterminal)
Nadat je klaar bent met boodschappen doen, scan je jouw boodschappen in bij de scanner naast het beeldscherm van de betaalterminal. Op het beeldscherm verschijnen stap-voor-stap instructies om af te rekenen. Je begint met afrekenen door je klantkaart te scannen bij de scanner onder het beeldscherm. Voor de artikelen die niet te scannen zijn doordat deze geen barcode hebben, zijn groepsknoppen (Groente & Fruit, Broodjes, Bier etc.) te kiezen, waarna ge√Įllustreerde aanraak knoppen voor deze artikelen worden getoond die, conform de op het scherm weergegeven instructies, kunnen worden aangeraakt om het betreffende artikel toe te voegen aan jouw boodschappenlijst. Als (een) artikel(en) niet gescand kan/kunnen worden, of er iets niet lukt of onduidelijk is, kun je hulp oproepen door de knop "Hulp nodig?" aan te raken. Hierdoor zal een signaal afgaan en een lamp gaan branden. Een medewerker komt naar je toe om met de vraag te helpen.

3. Over Coop Zelfscan

De dienst Coop Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is gratis te gebruiken wanneer je in het bezit bent van een Coop klantenkaart. De Coop klantenkaart is bij de servicebalie in de supermarkt verkrijgbaar. Je ontvangt een Coop klantenkaart die het gebruik van Coop Zelfscan bij bepaalde vestigingen van Coop direct mogelijk maakt.

Bij verlies of slijtage van jouw klantenkaart, kun je een nieuwe klantenkaart afhalen bij de servicebalie van elke vestiging van Coop.

Wij kunnen niet garanderen dat Coop Zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Coop Zelfscan staken, waarmee ook je recht eindigt om hiervan gebruik te maken.

4. Hulp en toezicht bij Zelfscan

We bieden hulp voor - en zien toe op - juist gebruik van Coop Zelfscan en voeren steekproefsgewijs controles uit om vast te stellen of de boodschappenlijst in de scanner overeenkomt met de inhoud van je winkelwagen of winkelmandje.

Bij een controle wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem en zal de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa je boodschappen (gedeeltelijk) opnieuw scannen. Naar aanleiding van de uitkomst van de controle kan het noodzakelijk zijn om je boodschappen bij een reguliere kassa (opnieuw) te laten scannen door een kassamedewerker. Daarnaast behoudt Coop zich het recht voor om eenieder die een steekproef weigert, te verwijzen naar een reguliere kassa, waar alle artikelen opnieuw gescand zullen worden door een kassamedewerker.

Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat de handscanner is afgegeven aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa, of wanneer je bij de Zelf checkout kassa de artikelen hebt gescand en daarna hebt aangegeven alle artikelen goed gescand te hebben, dan kunnen wij dit beschouwen als diefstal en dienovereenkomstig maatregelen nemen, zoals het doen van aangifte. In geval van vermeend misbruik hebben wij tevens het recht om je uit te sluiten van Coop Zelfscan, je Coop klantenkaart te blokkeren en kan Coop je een winkelverbod opleggen.

5. Prijzen, aanbiedingen en acties

Hoewel de informatie die via Coop Zelfscan wordt verstrekt met de grootste mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingredi√ęnten of uiterlijk) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de vestiging van Coop op de daartoe bestemde plekken en de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op levering op grond van foutief weergegeven informatie door Coop Zelfscan. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te be√ęindigen.

6. Informatie

Coop Zelfscan kan van tijd tot tijd worden aangepast. Heb je een klacht over Zelfscan? Deze lossen wij het liefst zelf op in onze supermarkt. Ben je teleurgesteld over zelfscan of is er iets anders wat je niet bevalt? Meld dit dan aan de bedrijfsleiding van jouw Coop vestiging of stuur een schriftelijke klacht, onder vermelding van "Zelfscan" en de Coop vestiging welke je melding betreft naar:

Coop Supermarkten B.V.
Postbus 87 (6880 AB) te Velp

7. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene zelfscan voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij je aan om van tijd tot tijd http://www.coop.nl/algemene-voorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene zelfscan voorwaarden. Op Coop Zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Coop Kaart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Coop Kaart (hierna: "Klantenkaart" of "Kaart"). Het Coop Klantenkaartprogramma wordt gevoerd door, en de Coop Kaart is eigendom van Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de (handels) namen Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl en voorts uitdrukkelijk handelend voor en namens Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., hierna in enkelvoud te noemen ‚ÄúCoop‚ÄĚ, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp.

Bij het aanvragen van de Coop Kaart heb je via de websitepagina https://mijn.coop.nl/klantenkaart/aanvraag-klantenkaart of op de achterzijde van het registratieformulier kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de Coop Kaart geef je te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Coop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden je aan om deze voorwaarden telkens voor het gebruik van de Coop Kaart te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de Kaart gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen
De Coop Kaart wordt gratis verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon. De Kaart is te verkrijgen in de Coop-winkels of aan te vragen via de website www.coop.nl/voorwaarden-coop-kaart. Het gebruik van de Coop Kaart is strikt persoonlijk. Desgewenst kunnen Coop medewerkers je vragen om een identiteitsbewijs ter controle van de juiste tenaamstelling.

Registreren
Je kunt jouw Coop Kaart online registreren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Coop. Indien je niet beschikt over Internet, kun je in de winkel een registratieformulier opvragen, dat je volledig dient in te vullen en terug te geven aan de winkelmedewerker. Bij gebreke aan complete of correcte gegevens behoudt Coop zich het recht voor om de aanvraag dan wel de registratie van de Coop Kaart niet te honoreren. Als houder van de Coop Kaart, verplicht je je ertoe om Coop in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door jou aan Coop verstrekte informatie.

Lidmaatschap Coop Nederland U.A.
Als Coop Kaarthouder ben je tevens lid van Coop Nederland U.A., een co√∂peratieve organisatie. We handelen in het belang van onze vereniging van leden die bestaat uit klanten en supermarktondernemers. De vereniging van leden is feitelijk de eigenaar van het bedrijf Coop Holding B.V. waar onze supermarkten onder vallen. U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat leden geen aanspraak kunnen maken op een deel van het bedrijf of van de winst en de organisatie de leden niet aansprakelijk kunnen stellen bij verliezen.

Inspraak
Als lid van de co√∂peratie kun je jouw stem laten horen via het luisterpanel, winkelpanels of de ledenraad.

Coop heeft in alle regio¬īs winkelpanels. Daarnaast hebben we een online panel: het luisterpanel. Panels zorgen voor de (lokale) verbinding tussen Coop en haar klanten. Andere functies van de panels zijn:

 • Bijdragen leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Coop
 • Coop informeren over (internationale, landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen
 • Op- of aanmerkingen, suggesties en adviezen van klanten (door)geven
 • Uitdragen van de co√∂peratieve gedachte (ambassadeurschap)
 • Bijdragen aan de democratische structuur van Coop

De ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Coop. De raad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van onze leden: tenminste 30 en maximaal 60 klanten en maximaal 18 ondernemers. De ledenraad benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen en de financi√ęle jaarstukken vast.

Aanvang lidmaatschap
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. In de periode tussen de aanvraag van de Coop Kaart tot de acceptatie van het lidmaatschap door het bestuur ben je aspirant lid maar kan je al wel gebruik maken van de Kaartaanbiedingen.

Voorwaarden lidmaatschap
De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn:

 • Je hebt je Coop Kaart geregistreerd en volledige en correcte informatie verstrekt over je naam, geslacht, adres en geboortedatum gegeven. Bij adreswijzigingen dien je deze aan Coop door te geven.
 • Je leeftijd is 18 jaar of ouder. Kaarthouders onder de 18 worden automatisch lid op de dag dat zij 18 jaar worden.
 • Natuurlijke personen of (een groep) rechtspersonen kunnen √©√©n keer lid zijn. Heb je meerdere Coop Kaarten dan geldt de meest recent gebruikte Kaart als bewijs van lidmaatschap. Binnen √©√©n huishouden zijn meerdere lidmaatschappen mogelijk.
 • Je lidmaatschap is niet eerder door Coop geschorst of opgezegd.
 • Het bestuur van de co√∂peratie beslist over de uiteindelijke toelating en eventuele handhaving daarvan.

Be√ęindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:

 • Overlijden of opzegging van het lid;
 • Ontzetting uit het lidmaatschap of opzegging namens de co√∂peratie;
 • Faillissement van het lid, of door aanvraag van surs√©ance van betaling van het lid; en/of
 • Ondercuratelestelling van het lid, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over √©√©n of meer van zijn goederen wordt ingesteld.‚Ä®

Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt door het bestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het lid, eventueel zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer:

 • je bent opgehouden te voldoen aan de eisen die de statuten aan het lidmaatschap stellen; ‚Ä®
 • redelijkerwijs niet langer van de co√∂peratie verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ‚Ä®
 • je gedurende een periode van tenminste √©√©n jaar geen gebruik maakt van de diensten van de co√∂peratie, waaronder mede wordt verstaan het geen gebruik maken de Coop Kaart; en/of ‚Ä®
 • je onbereikbaar blijkt te zijn op het door jou doorgegeven correspondentieadres. ‚Ä®

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur door middel van een kennisgeving met opgave van reden(en). Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer je in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt en je de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

Statuten en huishoudelijk reglement
Voor meer informatie met betrekking tot het lidmaatschap en inspraak verwijzen we naar de statuten en het huishoudelijk reglement van Coop Nederland U.A.: www.coop.nl/statuten-reglement

Kaartaanbiedingen
De Coop Kaart is na aanvraag direct geldig in alle Coop-winkels in Nederland. Om gebruik te maken van de voordelen van de Kaart dien je de Kaart te tonen voordat de aankopen worden afgerekend.

Bij het retourneren van een aankoop heeft Coop het recht de bij die aankoop ontvangen korting in mindering te brengen op de aankoopwaarde.

Be√ęindiging Coop Kaart
Coop behoudt zich het recht voor de Coop Kaart af te melden en daarmee ook het lidmaatschap te be√ęindigen indien gedurende 12 maanden geen aankopen bij Coop zijn gedaan in combinatie met de Kaart. De eventueel opgebouwde rechten en tegoeden van de Coop Kaart vervallen automatisch bij be√ęindiging.

Verlies van de Coop Kaart
In geval van verlies en/of beschadiging van de Coop Kaart, kun je als Kaarthouder gratis een nieuwe Kaart aanvragen, via een Coop-winkel of de website. Je kunt daarbij aangeven dat het om een vervangende Kaart gaat en wanneer je jouw oude Kaartnummer opgeeft worden jouw persoonsgegevens aan de nieuwe Kaart gekoppeld.

Wijziging en be√ęindiging
Coop is gerechtigd om haar Klantenkaartprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of be√ęindigen. Coop zal jou en de andere houders van de Coop Kaart hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of be√ęindiging tevens in de winkels en op de website kenbaar maken.

Privacy en persoonlijke gegevens

Door middel van de Coop Kaart verzamelen en verwerken wij je gegevens om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren. Deze gegevens zijn de door jou ingevulde persoonsgegevens bij de aanvraag van je Coop Kaart (zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en je geboortedatum). Ook verzamelen wij gegevens over jouw koophistorie. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde Klantenkaartdatabase en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Coop kan jouw gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coop (mede)houder is. Op grond van de informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Door gegevens te verzamelen kunnen wij je iedere week op de hoogte stellen van speciale weekaanbiedingen, kunnen we je een verjaardagsbericht sturen en word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen over het beleid van Coop via ons Luisterpanel. De aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Coop website en apps onder jouw aandacht worden gebracht. Daarnaast hebben we jouw persoonsgegevens nodig voor jouw lidmaatschap van de co√∂peratie (als dit van toepassing is, zie ‚Äėvoorwaarden lidmaatschap‚Äô). Jouw gegevens worden door Coop nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Voor meer informatie over hoe Coop omgaat met jouw gegevens zie ons Privacy reglement elders op onze website.

Aansprakelijkheid
Coop en de Coop-winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de Coop Kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de Kaart, behoudens gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Coop. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Coop het recht om de voordelen die aan het gebruik van de Coop Kaart verbonden zijn niet te verstrekken en de Kaart in te trekken, het lidmaatschap per direct te be√ęindigen en invulling te geven aan alle daaraan verbonden gevolgen.

Contact
Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de Coop Kaart, neem dan contact op met de Coop-winkel van jouw voorkeur. Indien je jouw gegevens wil wijzigen dan kan dat via de Mijn Coop-omgeving op de website of door een wijzigingsformulier in te vullen in de winkel. Afmelden van je Coop Kaart doe je online via je Mijn Coop-omgeving of schriftelijk door een bericht te sturen aan: Servicekantoor Coop, Postbus 87, 6880 AB Velp.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 10 oktober 2017.

 

PRIVACY REGLEMENT COOP

Juni 2019

Dit privacy reglement is van toepassing op alle gegevens die Coop verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van haar winkels, websites, webwinkel, mobiele apps en andere diensten, waaronder de Coop klantenkaart en de zelfscan.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit privacy reglement staat beschreven hoe we dat doen. Aangeraden wordt om het privacy reglement aandachtig door te nemen voordat je bij ons komt winkelen en/of van onze websites en apps gebruikmaakt. Dit privacy reglement kan worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We raden je daarom aan om ons privacy regelmatig te raadplegen op onze website (Coop.nl). Het privacy reglement maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave

In dit privacy reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Coop;
 2. Contact met Coop;
 3. Overzicht verwerkingen;
 4. MijnCoop-account;
 5. Coop klantenkaart;
 6. Overdracht EMTE-winkels aan Coop;
 7. Coop Supermarkten app;
 8. Bestellingen;
 9. Acties;
 10. Terugroepactie;
 11. Camerabeveiliging;
 12. Automatisch gegenereerde informatie;
 13. Zelfscan;
 14. Deelnemen aan het Coop luisterpanel;
 15. Deelnemen aan Winkel Prestatie Onderzoek;
 16. Sollicitaties;
 17. Misbruik;
 18. Legitimatie;
 19. Aanvullende dienstverlening;
 20. Nieuwsbrieven;
 21. Persoonlijke aanbiedingen;
 22. Cookies; 
 23. Statistisch onderzoek;
 24. Bewaren van informatie; 
 25. Verstrekking aan derden; 
 26. Bescherming van jouw gegevens;
 27. Verwerkingsregister;
 28. Minderjarigen; 
 29. Toegang tot jouw persoonsgegevens, vragen en verzoeken om correctie, inzage of verwijdering van jouw gegevens;
 30. Klachten;
 31. Wijzigingen in dit privacy reglement; 
 32. Overige vragen en opmerkingen.

 

 1. Coop 

Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de namen Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl en keukentafel.nl, werkenbijcoop.nl hierna te noemen ‚ÄúCoop‚ÄĚ, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy reglement.

 1. Contact met Coop 

Als je contact opneemt met de supermarktmanager of de eigenaar van een Coop-supermarkt of als je met ons correspondeert via e-mail, post of via één van onze Social Media kanalen (Facebook, LinkedIn, Instagram) of telefoon kunnen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Coop kan jou vragen om meer informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag of de afhandeling van de klacht. De verstrekte informatie wordt tevens opgeslagen in een centrale database en gebruikt voor de in dit privacy reglement nader beschreven doeleinden. Dit privacy reglement geldt ook als je bij ons een verzoek doet om inzage in de gegevens die Coop over jou opslaat of als jij ons verzoekt bepaalde gegevens te wijzigen, te verwijderen of over te dragen.

 1. Overzicht verwerkingen

In het vervolg van dit reglement wordt, per onderwerp/dienst (gemeld in het tussenkopje), uitgelegd wat de reden is voor Coop om jouw persoonsgegevens te verwerken en wat deze verwerking inhoudt. In algemene zin betreffen het verwerkingen op basis van de volgende gronden en voor de volgende doeleinden:

 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor √©√©n of meer specifieke doeleinden. Je kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
 • Het uitvoeren en/of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij jij partij bent;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op Coop rust;
 • Een noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Coop of van een derde, waarbij jouw belang tot bescherming van jouw persoonsgegevens wordt afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van Coop. Bij de gerechtvaardigde belangen van Coop moet je bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

 

 1. MijnCoop-account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Coop via de websites en apps aanbiedt, moet je een ‚ÄúMijnCoop-account‚ÄĚ aanmaken. Wanneer je een MijnCoop-account cre√ęert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken die wij vragen. Het verstrekken van je voor- en achternaam, je postcode en huisnummer, je geboortedatum, wachtwoord en je e-mailadres is voldoende (aangeduid met een sterretje (*) bij de in te vullen gegevens). De informatie die je verstrekt kun je altijd wijzigen. Dit kun je doen door in te loggen in je MijnCoop-account en te gaan naar ‚ÄúMijn gegevens‚ÄĚ. Vervolgens kun je onder het kopje ‚ÄúGegevens aanpassen‚ÄĚ je gegevens aanpassen. Hoe meer informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen. De verstrekte informatie gebruiken we, naast de verder in dit privacy reglement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het MijnCoop-account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. De informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het MijnCoop-account en de informatie die je daarna aan het MijnCoop-account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Coop en aan jouw MijnCoop-account gekoppeld. Indien je gebruik maakt van een Coop klantenkaart of hebt aangegeven √©√©n of meer van onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, dan kan deze informatie ook gebruikt worden om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Over persoonlijke aanbiedingen kun je meer lezen in artikel 21. Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je gegevens moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, dan zullen deze gegevens automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw je gegevens moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het MijnCoop-account al eerder gegevens aan Coop hebt verstrekt, zullen die gegevens automatisch worden ingevuld in jouw MijnCoop-account.

 1. Coop klantenkaart

Door middel van de Coop klantenkaart word je lid van onze Co√∂peratie (zie daarvoor ook onze Algemene voorwaarden Coop klantenkaart op de website). Om jou lid te laten worden, verzamelen en verwerken wij de gegevens die je invult bij de aanvraag van de Coop klantenkaart, te weten: je naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en je voorkeurswinkel. Om jou vervolgens optimaal als lid te kunnen bedienen, verzamelen wij ook gegevens ten aanzien van je koophistorie. Door deze gegevens te verzamelen kunnen wij je persoonlijke aanbiedingen (zie ook artikel 21) sturen, een verjaardagsbericht sturen en word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen over het beleid van Coop via het Coop luisterpanel. Ook kan Coop aan de hand van je leeftijd zien of je bijvoorbeeld alcohol of tabak mag aanschaffen. Over het Coop luisterpanel lees je meer onder artikel 14.

 1. Overdracht EMTE Winkels aan Coop

Coop heeft 51 EMTE-winkels overgenomen. Als onderdeel van deze overdracht worden door EMTE ook gegevens over jou aan Coop overgedragen. Coop zal als verwerkingsverantwoordelijke op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet met deze gegevens omgaan. Dit privacy reglement is ook van toepassing op de verwerking van de gegevens die EMTE aan Coop heeft overgedragen.

Hieronder wordt specifiek voor jou, als voormalig EMTE-klant, uitgelegd wat de reden is voor Coop om jouw persoonsgegevens te verwerken:

Aangezien het EMT√Č Fijnproevers klantenprogramma wordt afgebouwd, zal Coop voormalig EMT√Č-klanten met resterende FijnproeversPunten een Coop-voucher aanbieden

Aangezien EMT√Č-winkels worden gesloten en omgebouwd tot Coop-winkels, zal Coop voormalig EMT√Č-klanten informeren over de nieuwe Coop-winkelopening en de mogelijkheid bieden zich in te schrijven voor de Coop-nieuwsbrief.

 1. Coop Supermarkten app

De services die wij aanbieden via onze website, bieden wij ook aan in onze app. Je bent niet verplicht om gebruik te maken van de app. Indien je dat doet verwerkt Coop jouw persoonsgegevens op basis van de door jou gegeven toestemming hiervoor (zie daarvoor ook onze algemene voorwaarden in de Coop Supermarkten app).

De Coop Supermarkten app kent eenzelfde service-aanbod als onze website. Wanneer je door middel van onze app gebruikmaakt van dit aanbod, dienen we dan ook jouw persoonsgegevens te verwerken. Je kan op de Coop Supermarkten app inloggen door middel van jouw MijnCoop-account.

 1. Bestellingen

Via de websites of de Coop Supermarkten app kun je, indien je een MijnCoop-account hebt aangemaakt, een bestelling plaatsen. Voor het verwerken van je bestelling maken we gebruik van de gegevens uit jouw MijnCoop-account. Als je een bestelling plaatst kan het zijn dat wij om aanvullende informatie vragen. Deze informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om je bestelling te kunnen verwerken. Verder slaan wij de door jou geplaatste bestellingen en, indien van toepassing, het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan jouw MijnCoop-account gekoppeld en wordt wegens fiscale redenen voor een periode tot 7 jaar na de bestelling bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd.

 1. Acties

Coop biedt regelmatig acties aan waaraan je kunt deelnemen, zoals spaaracties of prijsvragen. In sommige gevallen dien je daarvoor een registratieformulier in te vullen. In dergelijke gevallen verwerkt Coop de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo. Per actie zal het voorgaande afzonderlijk worden gecommuniceerd, waarbij tevens melding gemaakt zal worden van de bewaartermijn(en) van jouw persoonsgegevens.

 1. Terugroepactie

Als er onverhoopt iets mis is met een product dat jij bij ons in een supermarkt of online hebt gekocht en wij willen dat product terugroepen, dan zullen we hiervan melding maken op onze website en (eventueel) in landelijke dagbladen. We kunnen hierover ook, als dit echt nodig is, rechtstreeks contact met jou opnemen. Dit kan uiteraard alleen als wij over jouw contactgegevens uit andere hoofde beschikken.

 1. Camerabeveiliging

Coop heeft, voor het beschermen van haar medewerkers, klanten en eigendommen, de supermarkten beveiligd met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze supermarkt word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de beelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 28 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna worden de beelden verwijderd.

 1. Automatisch gegenereerde informatie

Om onze websites en apps optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de websites en apps te kunnen beveiligen) heeft Coop bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van onze websites of apps. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de websites of apps bezoekt. Deze informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Als de automatisch gegeneerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook artikel 21 over cookies van toepassing.

 1. Zelfscan

Coop biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van zelfscanners. Met behulp van je Coop klantenkaart neem je een handscanner uit het console aan het begin van de supermarkt en scan je de producten die je wilt kopen. Wij gebruiken de gegevens die door de zelfscan worden verzameld om af te kunnen rekenen aan het einde van je boodschappenronde. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor analytische doeleinden zodat wij bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel klanten op welk tijdstip gebruik maken van de zelfscan. Ook verzamelen wij de transactiegegevens waardoor we een beeld kunnen vormen van het koopgedrag van onze klanten. Zie voor een verdere toelichting de toepasselijke Algemene Voorwaarden Coop zelfscan.

 1. Deelnemen aan het Coop luisterpanel

Coop doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites, producten en diensten. Hiervoor maken wij gebruik van het Coop luisterpanel. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je 8 tot 12 keer per jaar een uitnodiging per e-mail om deel te nemen aan een online onderzoek met betrekking tot een bepaalde winkel, website, product of dienst van Coop. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je wilt meedoen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor een onderzoek. Om jou uitnodigingen te kunnen sturen voor deelname aan een onderzoek van het luisterpanel verwerken wij je e-mailadres, postcode, geboortedatum, klantenkaartnummer, je favoriete Coop-supermarkt en de door jou ingevulde antwoorden. Wij bewaren je luisterpanelinschrijving en je overige gegevens in principe 7 jaar of totdat je aangeeft dat je niet meer wilt deelnemen aan het luisterpanel.

 1. Deelnemen aan het Coop winkel Prestatie Onderzoek

Coop doet regelmatig onderzoek naar de prestaties van de eigen lokale vestigingen en de concurrentie in deze marktgebieden. Om de tevredenheid van haar klanten te meten doet zij hiervoor onderzoek via het Coop winkelprestatie onderzoek. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je maximaal 4 keer per jaar een uitnodiging per e-mail om deel te nemen aan een online onderzoek over de supermarkt(en) waar je de meeste boodschappen doet. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens. Per uitnodiging kan je zelf beslissen of je wilt meedoen of niet. Als je geen uitnodigingen meer van het Coop winkelprestatie onderzoek wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op ‚Äúschrijf mij uit‚ÄĚ. Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodiging meer voor een onderzoek. Om jou uitnodigingen te kunnen sturen voor deelname aan het Coop winkelprestatie onderzoek verwerken wij je naam, e-mail, postcode, leeftijd, aanmeldingsbron, je primaire en eventueel secundaire supermarkt en gezinssamenstelling, bij deelname wordt dit aangevuld met de door jou ingevulde antwoorden. Wij bewaren je Coop winkelprestatie onderzoek inschrijving en je overige gegevens in principe 7 jaar na de laatste deelname of totdat je aangeeft dat je niet meer wilt deelnemen aan het Coop winkelprestatie onderzoek.

 1. Sollicitaties

Bij (open) sollicitaties via werkenbijcoop.nl of per brief verwerkt Coop jouw aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, de locatie en functie waarvoor je solliciteert, je motivatie en jouw CV. Deze gegevens verwerken wij om een sollicitatieprocedure in gang te zetten en ter voorbereiding van een (arbeids)overeenkomst. De gegevens worden gedurende een periode van 3 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure door Coop bewaard, waarna zij worden verwijderd.

 1. Misbruik

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Coop biedt, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, je herhaaldelijk ten onrechte online aankopen betwist of als we vermoeden dat je misbruik maakt van je MijnCoop-account dan kunnen wij jouw MijnCoop-account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen.

 1. Legitimatie

Coop kan bij het afhalen van de bestelling of bij het afrekenen in de winkel vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kunnen wij de bestelling of de aankoop niet (volledig) aan je meegeven.

 1. Aanvullende dienstverlening

Binnen het MijnCoop-account biedt Coop je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende informatie moet verstrekken. Wij verwerken de informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. In de tweede plaats zullen wij deze gegevens ook koppelen aan jouw bestaande MijnCoop-account.

 1. Nieuwsbrieven 

Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven die door Coop worden verzonden naar het door jouw opgegeven e-mailadres. Wij kunnen ook je naam, geslacht, geboortedatum, je voorkeurswinkel, je reacties op eerdere e-mails van Coop en/of je transactiegegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in iedere nieuwsbrief is opgenomen (klik op ‚Äúafmelden‚ÄĚ, vervolgens kun je via coop.nl aangeven voor welke nieuwsbrieven je je wilt afmelden).

 1. Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de websites, de apps of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. We maken hiervoor onder meer gebruik van:

 • jouw profiel;
 • de producten die je hebt aangeschaft;
 • het bedrag dat je aan bestellingen hebt besteed;
 • de functionaliteiten die je gebruikt;
 • je surfgedrag op onze websites;
 • de gegevens verzameld met behulp van cookies.

Indien je niet langer wilt dat jouw informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken. In dat geval klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan voor dit doeleinde verwijderd en je ontvangt geen persoonlijke aanbiedingen meer. Deze persoonlijke aanbiedingen zijn echt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

 1. Cookies 

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit privacy reglement ook de bepalingen uit de Cookie Policy van Coop van toepassing. De Cookie Policy vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is.

 1. Statistisch onderzoek

Coop streeft ernaar om jou websites en apps van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij continu statistisch onderzoek uitvoeren zodat wij, waar nodig, aanpassingen in onze websites en apps kunnen aanbrengen. Wij kunnen voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van ons bedrijf hebben voor dit doel toegang tot jouw gegevens. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geanonimiseerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk naar jou te herleiden zijn.

 1. Bewaren van informatie

Coop zal gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Coop hanteert daarbij in beginsel een bewaarperiode van jouw persoonsgegevens van 27 maanden na de laatste activiteit op de websites, de Coop Supermarkten app of het gebruik van jouw Coop klantenkaart, tenzij daar in dit reglement uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 1. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Coop jouw informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Wij maken bij het aanbieden van de websites en apps in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van onze centrale database. Wij hebben overeenkomsten met deze partijen waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw gegevens te beschermen. Verder vinden wij het van belang dat jouw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: ‚ÄúEER‚ÄĚ) worden opgeslagen. Als wij in de toekomst zouden besluiten om informatie ook buiten de EER op te slaan, zullen we jou daarvan op de hoogte stellen. Waar wij de informatie ook opslaan, wij zullen ervoor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is. Wij kunnen jouw informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Coop kan ook informatie aan derden verstrekken als deze informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kunnen wij jouw informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als Coop dat nodig vindt in een rechtszaak of als Coop het nodig vindt om haar rechten te beschermen. Op onze websites en in de apps kunnen hyperlinks staan waarmee je onze websites verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy reglement geldt. Dit privacy reglement heeft alleen betrekking op gegevens die via de websites en apps van Coop zijn verkregen. Coop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Bescherming van jouw gegevens

Coop hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw gegevens. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ons personeel en/of voor ons werkzame derden hebben zich te houden aan de binnen Coop verspreide circulaires en instructies ten aanzien van een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Onze servers staan in afgesloten en beveiligde ruimtes. Met onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin de verplichting tot het verzorgen van een adequate beveiliging is vastgelegd en komen wij geheimhouding overeen.

 1. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de websites en apps van Coop. Maar als je jonger bent dan 16 jaar moet je, om je gegevens aan ons te verstrekken, toestemming hebben van je wettelijke vertegenwoordiger. We verzoeken je dan ook om je wettelijke vertegenwoordiger dit privacy regelement te laten lezen en ons toestemming te verlenen om jouw gegevens aan ons te verwerken.

 1. Verwerkingsregister

Coop registreert de verwerkingen van jouw persoonsgegevens in haar ‚Äúregister van verwerkingsactiviteiten‚ÄĚ.

 1. Toegang tot jouw persoonsgegevens, vragen en verzoeken om correctie, inzage of verwijdering van jouw gegevens

Indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, in te zien, te verwijderen, over wenst te dragen of als je een ander verzoek hebt dan is dat in de meeste gevallen mogelijk via jouw MijnCoop-account.

Daarnaast kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan schriftelijk via Coop, t.a.v. Afdeling Privacy, Postbus 87, 6880 AB Velp. Vermeld in je verzoek je naam, adres, woonplaats en eventueel je Coop klantenkaartnummer en/of e-mailadres. Voeg een kopie van een identificatiebewijs toe zodat wij zeker weten dat je verzoek ook daadwerkelijk op jou betrekking heeft. We verzoeken je om op het kopie van je identificatiebewijs je burgerservicenummer en je foto onherkenbaar te maken. Onze reactie wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven in jouw MijnCoop-account, indien van toepassing. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Indien wij besluiten jouw verzoek niet uit te voeren, zullen wij aangeven waarom wij dat niet zullen doen. Je kunt je eigen gegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen MijnCoop-account.

 1. Klachten

Coop hecht er waarde aan dat je tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Wij doen er alles aan om dit te bereiken en zo te houden. Neem gerust contact met ons op als je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen in dit privacy reglement

Dit privacy reglement wordt met enige regelmaat gewijzigd. De aanpassingen worden gemeld op de website. Op de website is dan ook de meest recente versie van het privacy reglement te vinden. Indien je na de aanpassing van het privacy reglement gebruik blijft maken van de dienstverlening van Coop, zal het aangepaste (meest recente) privacy reglement op dit gebruik van toepassing zijn.

 1. Overige vragen en opmerkingen

Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies kun je schriftelijk contact opnemen met onze klantenservice (postbus 87, 6880 AB Velp).

 

Cookie policy

Naast een breed assortiment koekjes, vind je bij Coop ook cookies. Deze kun je niet opeten, maar zorgen ervoor dat onze website goed en snel werkt. Zo hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren.

Door middel van cookies onthoudt Coop.nl wat jouw Coop-winkel is, blijven de artikelen op je boodschappenlijstje bewaard en ontvang je suggesties op basis van eerder bekeken artikelen. Ook kunnen we fouten en ongemak op de website door middel van cookies eenvoudig opsporen en verbeteringen testen.

We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Zo kunnen adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen door middel van cookies meten hoe vaak een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden geplaatst.

Cookies & veiligheid
De cookies van Coop.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op je computer staan. Natuurlijk kun je ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt cookies op elk moment zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van je cookie-instellingen vind je onder ‚ÄėHelp‚Äô in de meeste browsers. Let op: als je cookies uitschakelt, werken de meeste websites niet optimaal.

Welke cookies gebruikt Coop.nl?
Coop.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Daar vertellen we je graag meer over.

Functionele cookies

Session cookie
De session cookie wordt gebruikt om voorkeuren en instellingen te onthouden terwijl je verschillende pagina‚Äôs op Coop.nl bekijkt. De door jouw geselecteerde Coop-winkel bijvoorbeeld, maar ook jouw account en de inhoud van het winkelmandje. Zodra je de website verlaat, wordt de session cookie verwijderd.

Login cookie
Bij het inloggen op Coop.nl kun je ervoor kiezen om logininformatie zeven dagen lang te laten onthouden. Deze voorkeur wordt bewaard in een login cookie. De login cookie is zeven dagen geldig en wordt daarna automatisch verwijderd door de browser.

Analyserende cookies

Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies om bij te houden en te analyseren hoe jij Coop.nl gebruikt. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op basis van deze informatie kan Google andere diensten aanbieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Als Google hier wettelijk toe wordt verplicht, mag het deze informatie aan derden verschaffen. Google combineert je IP-adres niet met andere gegevens waarover het bedrijf beschikt.

Marketing cookies

AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel
De AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel houden bij wanneer je een actie op Coop.nl ‚Äď bijvoorbeeld een aankoop, aanmelding voor de nieuwsbrief of klik op een knop ‚Äď voltooit.

Facebookpixel
De Facebook pixel wordt gebruikt voor drie doeleinden: om aangepaste doelgroepen te cre√ęren voor remarketing door Coop, om advertenties te optimaliseren voor conversies en om conversies te traceren en te koppelen aan de advertenties van Coop.

DoubleClickFloodlightpixel
De Doubleclick Floodlight pixel zorgt ervoor dat Coop de effectiviteit van online campagnes kan meten. We gebruiken hiervoor de aankoopdata en gebruikersactiviteit. De data die we gebruiken is niet te herleiden naar één persoon.

Google Adwords dynamische remarketingpixel en Sociomantic pixel
De Google AdWords dynamische remarketingpixel ziet welke pagina’s je op de website hebt bezocht. Zo kan Coop relevante advertenties tonen op andere websites.

Wijzigingen cookie policy
De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast, bijvoorbeeld wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Coop mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je daarom aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

 

Huisregels Coop 

Je bent van harte welkom in onze Coop-winkels, waar je in een prettige sfeer je dagelijkse boodschappen kunt doen. Om een aangenaam en vriendelijk winkelklimaat te bevorderen, hanteren we duidelijke huisregels. Als je één van onze winkels betreedt, ga je akkoord met de onderstaand huisregels van Coop Supermarkten.

 • Bezoekers van Coop Supermarkten worden te allen tijde geacht de aanwijzingen en instructies van de daartoe aangestelde winkelmedewerkers en/of beveiligingspersoneel, hierna te noemen ‚Äúwinkelmedewerkers‚ÄĚ op te volgen. Dit is in het belang van de algemene orde en veiligheid van het winkelmedewerkers, bezoekers van Coop en iedereen die zich in en om de winkel begeeft. Het is onze plicht om de orde in en rondom onze winkels te waarborgen: verleen daarom medewerking aan verzoeken van onze winkelmedewerkers. Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven, hebben wij het recht u de toegang tot de winkel, dan wel het terrein dat zich rondom de winkel bevindt, te ontzeggen, dan wel u de winkel of het terrein eromheen uit te begeleiden.
 • Coop kan een klant landelijke winkelontzegging opleggen wanneer hij/zij de huisregels niet naleeft.
 • Klanten worden geacht bij te dragen aan een prettig winkelklimaat en daarom hinder en overlast te voorkomen.
 • Zonder expliciete toestemming van Coop mag er niet worden gefilmd of gefotografeerd in de winkels en mogen er geen geluidsopnamen worden gemaakt.
 • (Huis)dieren zijn in onze winkels niet toegestaan. Vanzelfsprekend vormen blindengeleidehonden en/of hulphonden hier een uitzondering op.
 • Het gebruik van een winkelmandje of ‚Äďwagentje is verplicht.
 • In het belang van de veiligheid van onze klanten en van onze winkelmedewerkers is het belangrijk dat onze klanten herkenbaar zijn. Als wij menen dat een petje, capuchon, helm of andere hoofd- of gezichtsbedekking op een zodanige manier wordt gedragen dat herkenning niet goed mogelijk is, mogen en kunnen onze medewerkers en beveiligers onze klanten daarop aanspreken en hen vragen deze af te doen.
 • Aan personen waarvan winkelmedewerkers bij Coop menen dat die in groepsverband binnenkomen en/of binnen de winkel als zodanig optreden, kan de toegang tot de winkel worden ontzegd. Ook kan de toegang worden ontzegd aan personen waarvan winkelmedewerkers menen dat zij onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeren en daardoor overlast zouden kunnen veroorzaken in de winkel of op het buitenterrein.
 • Het is klanten niet toegestaan om zonder toestemming andere ruimtes dan de voor de verkoop van onze producten ingerichte "verkoopvloer" te betreden.
 • Eten en drinken is in de winkels niet toegestaan, tenzij Coop hierin middels proeverijen voorziet.
 • Roken is in de winkels niet toegestaan.
 • Nog af te rekenen artikelen moeten altijd zichtbaar bij je gedragen worden in een winkelmandje of ‚Äďwagentje. Bij gebruik van zelfscan mogen nog af te rekenen producten worden ingepakt nadat deze producten zijn gescand. Bij een eventuele herscan dienen de producten uitgepakt te worden.
 • Coop heeft haar artikelen zichtbaar en onzichtbaar beveiligd.
 • Om eventuele misverstanden te voorkomen kunnen wij je te allen tijde om medewerking vragen voor nader onderzoek van je kleding, tassen en je kassabon.
 • Coop doet altijd aangifte bij de politie in de volgende gevallen:
  • bij winkeldiefstal
  • als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen
  • er vals geld wordt uitgegeven
  • er sprake is van huisvredebreuk
 • Coop legt iedere winkeldief een civielrechtelijke boete op van thans ‚ā¨ 181,- (of van een t.z.t. geldend bedrag) voor het oponthoud en de overlast. Tevens krijgt iedere winkeldief een winkelverbod van minimaal 6 maanden.
 • In de winkels is camera-apparatuur aanwezig voor de veiligheid van onze klanten en van onze winkelmedewerkers. Dit wordt ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. Coop gaat hier zeer zorgvuldig mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens zeer nauw in acht.
 • Het controleren van al het geld op echtheidskenmerken behoort tot de standaardprocedure van Coop. Biljetten hoger dan ‚ā¨ 100 worden in onze winkels niet geaccepteerd.
 • Contante betalingen worden bij Coop afgerond op ‚ā¨ 0,05.
 • Extra geld pinnen bij de kassa is niet toegestaan.
 • Geld wisselen is niet mogelijk in Coop-winkels, onze winkelmedewerkers zijn daar niet toe bevoegd.
 • Met een kassabon is retourneren mogelijk binnen 30 dagen na aankoop.
 • Onze winkelmedewerkers legen geregeld de kassaladen. De kluissleutel is niet aanwezig in de winkel. Onze medewerkers hebben geen toegang tot de kluis. Die is voorzien van een tijdslot.
 • Wanneer onze huisregels niet worden nageleefd, kan Coop haar klanten een landelijke winkelontzegging opleggen, voor de duur van maximaal 12 maanden.
 • Bezoekers van onze winkels van 14 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • In enkele Coop-winkels worden scholieren verzocht hun rugzak of schooltas op een daarvoor aangewezen plek achter te laten. Dit is op eigen risico; Coop is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg en afstemming met de betrokken scholen.
 • Coop behoudt zich het recht voor om een maximaal aantal scholieren in de winkel toe te laten.
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de verantwoordelijke leidinggevende of beveiliger wat hem/haar goeddunkt.

Deze huisregels kunnen te allen tijde worden aangevuld en/of worden gewijzigd door Coop Supermarkten. De meest recente versie van onze huisregels vind je op deze internetpagina: Coop.nl/huisregels.

Coop huisregels op social media

Coop Supermarkten is aanwezig op Facebook, Twitter en Instagram. Ook sommige winkels zijn actief op diverse social media. Een plaats waar we verhalen van en over onze organisatie en onze winkels met onze klanten delen en in gesprek gaan met onze fans. Je kunt op onze social mediakanalen terecht met vragen, opmerkingen, klachten, idee√ęn en alles wat je graag met ons wilt bespreken.

Laten we het samen sociaal en beschaafd houden op onze platformen. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld die gelden voor alle social mediakanalen van Coop. We vragen je vriendelijk om je hieraan te houden.

 Richtlijnen social media

 • Ga netjes met elkaar om en respecteer elkaars mening en privacy. Bedreigen, schelden, hatelijk gedrag en kwetsen is niet nodig en niet gewenst. Coop accepteert dit niet en modereert hier dan ook op. Coop behoudt zich het recht voor om iedere post of elk bericht dat wij ongewenst of ongepast vinden of niet relevant vinden te verwijderen. Bij herhaaldelijk onwenselijk gedrag kan Coop besluiten om je uit te sluiten van ons platform.
 • Ben je actief op een platform van Coop en vind je dat we een kwetsend of ongepast bericht niet hebben gemodereerd? Laat het ons weten via het betreffende platform of via onze winkels. Coop luistert naar en waardeert feedback op de organisatie, onze winkels, producten en medewerkers. Opmerkingen, klachten en tips nemen we serieus. Houd klachten of opmerkingen richting onze organisatie en onze medewerkers op sociale media √©n in onze winkels wel gepast en beschaafd.

Deze huisregels voor social media kunnen te allen tijde worden aangevuld en/of worden gewijzigd door Coop Supermarkten. De meest recente versie van onze huisregels vind je op deze pagina.