0
Winkelmand

Velp, 06 mei 2014

Coop boekt 7% omzetgroei in 2013

Stabiele winst- en verbeterde kasstroom

De groei van Coop in 2013 is grotendeels gestuwd door de gerealiseerde schaalvergroting van 15 nieuwe winkels. Ook zijn enkele zaken gesloten of doorverkocht, waardoor het winkelbestand van de supermarktketen het afgelopen jaar per saldo met 9 winkels uitbreidde naar 229 supermarkten. De omzetgroei is in de tweede helft van 2013 getemperd door lagere consumentenbestedingen, die in de hele supermarktenbranche zichtbaar waren. Het marktaandeel van Coop steeg door naar 2,9%. Het in 2012 gestarte investeringsprogramma waaronder de overname van 54 C1000 winkels, de keuze voor een nieuwe logistieke organisatie en een aanscherping van de prijs- en formulepositie bieden Coop de komende jaren een betere economische uitgangspositie. Dinsdag 6 mei stemde de Ledenraad in met het jaarverslag 2013 van Coop.

De netto-omzet groeide met 7% (€ 53 miljoen) naar € 832 miljoen. Deze omzetontwikkeling is vooral gedreven door de toevoeging van de eerder genoemde geacquireerde supermarkten. Het operationeel resultaat is gestegen en kwam uit op 4,7% (39 miljoen) tegenover 4,5% (€ 35 miljoen) in 2012. Het resultaat voor belasting van € 5,1 miljoen steeg licht ten opzichte van 2012 (€ 5,0 miljoen). Het resultaat na belasting in 2013 kwam uit op € 4,0 miljoen, iets lager dan in 2012 door een hogere belastingdruk (2012: € 4,4 miljoen). In 2013 heeft Coop zowel haar netto-schuldpositie verbeterd (de schuld-dekkingsratio bedroeg 1,6 (2012: 2,1)). Ook nam de solvabiliteit toe naar 34%.

Overige ontwikkelingen 2013

  • 7,5% Stijging consumentenomzet naar € 975 miljoen (2012: € 907);
  • Groei met 9 supermarkten naar 229 Coop winkels;
  • Ombouw 24 winkels naar nieuwe formule Coop;
  • Stijging netto verkoopvloeroppervlakte met 4% naar 167.350 m2;
  • Stijging ledenaantal Coop naar ruim 990.000.


Vooruitzichten 2014
Herco Boer, Financieel directeur Coop: “De groei en investeringen in combinatie met de prijs- en formuleaanscherping vormen de basis om Coop succesvol en gezond verder te laten groeien. De ingebruikname van het nieuwe kruideniersdistributiecentrum in Gieten (medio mei 2014) en de verdere uitbreiding van het winkelbestand betekent dat we als coöperatie blijven ondernemen, ook in relatief lastige marktomstandigheden en verder kijken dan kalenderjaar 2014.”

Blijf op de hoogte van het laatste Coop-nieuws

Coop is volop in ontwikkeling! We houden je graag op de hoogte van het nieuws binnen onze organisatie. Bekijk onze persberichten over nieuwe producten, acties en andere activiteiten en mijlpalen.

Voor persvragen kun je contact opnemen met:

Afdeling Communicatie
026-7999723
communicatie@coop.nl