0
Winkelmand

Coop groeit ook in 2019 stevig door 

Opening van 28 nieuwe winkels en forse daling schuld met € 40 miljoen    
 
De groei van supermarktketen Coop heeft zich in 2019 doorgezet. Zowel de consumentenomzet (+11%) als de concernomzet (+8%) zijn afgelopen jaar gestegen. De concernomzet nam met bijna € 100 miljoen toe tot € 1,3 miljard. In 2019 opende Coop 28 nieuwe winkels, een belangrijke drijver onder deze groei. Ook de online omzet groeide met 57%, twee keer harder dan de Nederlandse markt. In de zomer piekte het marktaandeel van Coop op 4,2%, een record. De schuldpositie van Coop is met € 40 miljoen fors teruggebracht. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen nam toe naar € 52 miljoen (2018: € 32 miljoen), een stijging van 60%. 

Overgangsjaar  
In de eerste helft van 2019 zijn de laatste EMTÉ-winkels omgebouwd. Daarmee is deze acquisitie afgerond. Het totaal aantal winkels verspreid over heel Nederland komt eind 2019 uit op 314. In data-infrastructuur, nieuwe kassahard- en software, digitalisering van processen en formule- ontwikkeling zijn belangrijke voorbereidingen voor vernieuwingen getroffen of zijn implementaties afgerond. Deze vormen de basis voor verdere verbetering van de winkelbeleving en het rendement in 2020, waarin de organisatie, vooral vanwege oplopende kostendruk, verdere stappen zet. 
 
Coronavirus 
De huidige ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus zorgen aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 voor toegenomen bedrijfsdrukte. Daarbij gaat de volle aandacht van Coop uit naar het vervullen van haar cruciale rol in de samenleving voor wat betreft de voedselvoorziening, met oog op de gezondheid van de leden/klanten van Coop en al haar medewerkers en de optimale samenwerking met alle leveranciers/partners om de winkelschappen continu gevuld te houden. 
 
Klaar voor de toekomst 
Om Coop voor te bereiden op verdere groei in de toekomst, is eind 2019 besloten een breed kernteam te formeren en het directieteam te verbreden op het gebied van HR (Judith Peters), Supply Chain (Annemarie Goijarts) en Franchise, Acquisitie & Vastgoed (John Uffing). Tevens hebben de ledenraad van Coop Nederland en de aandeelhoudersvergadering van Coop Holding op 2 april ingestemd met de benoeming van de heer J.G. Bruijniks tot bestuurslid, respectievelijk commissaris voor een periode van vier jaar. Met hun jarenlange ervaring wordt de aansturing van de organisatie verstevigd. 

Meer informatie: www.coop.nl/jaarverslag

Blijf op de hoogte van het laatste Coop-nieuws

Coop is volop in ontwikkeling! We houden je graag op de hoogte van het nieuws binnen onze organisatie. Bekijk onze persberichten over nieuwe producten, acties en andere activiteiten en mijlpalen.

Voor persvragen kun je contact opnemen met:

Afdeling Communicatie
026-7999723
communicatie@coop.nl