0
Winkelmand
Coöperatie Coop headervisual
De coöperatie

Coop handelt in jouw belang

Samen maak je ’t verschil. Dat nemen we heel letterlijk. Als coöperatie is Coop van iedereen, voor iedereen.

We handelen in het belang van onze leden: ondernemers met een Coop-supermarkt en klanten. Met ruim 750.000 leden is Coop één van de grootste verenigingen van Nederland. Heb jij een geregistreerde Coop-klantenkaart? Dan ben je lid!

Samen veel voordeel

Coöperatie staat voor samenwerking. Door samen te werken kun je voordelen realiseren. We werken samen met de leden, die eigenaar zijn van Coop, met leveranciers en we zoeken de samenwerking op met andere organisaties. Leden krijgen daardoor extra klantenkaartvoordeel. Speciale aanbiedingen, persoonlijk voordeel en voordelen bij andere bedrijven, waaronder Univé.

De kracht van de coöperatie

Wij zijn voortdurend in gesprek met onze leden. Klanten hebben een stem tot op het hoogste bestuurlijke niveau. Als organisatie handelen wij altijd in hun belang. De winst die Coop maakt, wordt niet uitgekeerd, maar blijft in de organisatie. Zo maken we de coöperatie sterker. Op een mens- en maatschappijgerichte manier, met oog voor de lange termijn en duurzaamheid.

Een betrokken supermarkt

Coop staat midden in de samenleving. Wij voelen ons betrokken bij het maatschappelijk welzijn van onze leden en klanten. Daarom steunen we het hele jaar door lokale én landelijke doelen. In onze lokale statiegeldactie doneren klanten hun statiegeld, Coop verdubbelt het bedrag. Zo sponsoren we ieder jaar ruim 1000 initiatieven in de buurt; van buurtspeeltuin tot voetbalvereniging. En tijdens onze populaire Doekoe-scholenactie sparen we iedere twee jaar samen met onze klanten heel veel gratis sport- en spelmaterialen voor basisscholen bij elkaar. Ook werken we samen met het VUMC en het Voedingscentrum om de gezonde keuze te stimuleren en gaan we plastic- en voedselverspilling tegen samen met Too Good To Go en de Voedselbank.

vier de cooperatie

Vier de coöperatie 

Coop is al 130 jaar een zelfstandige coöperatie. We werken samen met onze leden: klantenkaarthouders en ondernemers. De Verenigde Naties heeft de eerste zaterdag van juli uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Coöperaties’. Met dit jaar als thema: ‘Rebuild better together’. Toepasselijk na deze coronaperiode, want coöperatief ondernemen draagt bij aan het herstel. Lees in onze infographic meer over de kracht van de coöperatie! 

Bekijk infographic

Klantenpanels

Coop luistert

De stem van onze leden is belangrijk. Op verschillende manieren zoeken we contact, om altijd op de hoogte te blijven van wat onze klanten belangrijk vinden. Zo doen duizenden klanten mee aan ons Luisterpanel, zij ontvangen ieder jaar een aantal digitale onderzoeken die ons helpen onze bedrijfsvoering te verbeteren. Daarnaast organiseren we regelmatig themabijeenkomsten om de behoeften en wensen van onze klanten beter te leren kennen; van workshops tot rondetafelgesprekken. Ook op bestuurlijk niveau zijn klanten vertegenwoordigd: in de ledenraad van Coop.

Ledenraad Coop

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van onze leden uit het hele land: tenminste 30 en maximaal 60 klanten en maximaal 18 Coop-ondernemers. De raad praat minstens twee keer per jaar met het bestuur van de coöperatie en de directie van Coop, benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen en de financiële stukken vast. 

Cooperatieraad

Coöperatieraad

De coöperatieraad is adviescommissie die wordt benoemd door het bestuur van Coop en bestaat uit leden van de ledenraad. De raad bewaakt het coöperatieve gedachtengoed door het bestuur te adviseren over:

  • Het realiseren van de coöperatieve doelstellingen
  • Het functioneren van de vereniging
  • De organisatie van activiteiten
  • De samenstelling van de ledenraad
  • De organisatie van ledenraadsvergaderingen
  • De uitbreiding van Coop
Algemeen bestuur Coop

Het bestuur

Het bestuur bestuurt onze coöperatie. Het bestuur bestaat, net als de ledenraad, uit gekozen vertegenwoordigers. Coop Holding, het bedrijf,  streeft er naar de doelstellingen van de coöperatieve vereniging te realiseren. De holding functioneert min of meer autonoom en legt via de directie twee keer per jaar verantwoording af aan de ledenraad van de vereniging.
 
Statuten

Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn de statuten, het huishoudelijk reglement van Coop Nederland U.A. en de statuten van Coop Holding B.V. te downloaden.

De statuten van Coop Nederland U.A zijn vastgesteld bij akte verleden 31 mei 2021 voor mr F.Th. H. Van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam.

Het Huishoudelijk Reglement van Coop Nederland U.A. is een reglement in de zin van artikel 41 van de statuten van de coöperatie Coop Nederland U.A. en is vastgesteld in de ledenraadsvergadering van 4 april 2019.

De statuten van Coop Holding B.V. zijn vastgesteld bij akte verleden 31 mei 2021 voor mr F.Th. H. Van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam.