0
Winkelmand
Coöperatie Coop headervisual
De coöperatie

Wij handelen in jouw belang

Samen maak je ’t verschil. Dat nemen we bij Coop heel letterlijk. Als coöperatie is Coop van iedereen, voor iedereen. We handelen in het belang van onze leden: consumenten en zelfstandig Coop-ondernemers. Met ruim 700.000 leden is Coop één van de grootste verenigingen van Nederland. Heb jij een Coop kaart? Dan ben je automatisch lid!

Samen veel voordeel

Coöperatie staat voor samenwerking. Door samen te werken kun je voordelen realiseren. Vroeger zat de meerwaarde van de coöperatie in financieel voordeel; het bieden van goedkopere levensmiddelen. Tegenwoordig zit deze veel meer in het bieden van sociaal-maatschappelijk voordeel. En in de democratische structuur van het bedrijf. Leden krijgen bovendien (klantenkaart-)voordelen. Korting op speciale aanbiedingen, maar ook voordelen bij andere bedrijven, waaronder Univé.

Onze winst wordt niet uitgekeerd, maar blijft in de organisatie. Hierdoor hebben we meer oog voor de lange termijn en kunnen we duurzamere keuzes maken. Mens- en maatschappijgericht zijn, de dialoog aangaan met leden en meer in het belang van de leden handelen. Zo maakt Coop ‘t verschil in de markt.

Goede doelen

Coop steunt lokaal honderden door klanten aangedragen goede doelen. Ook werken we samen met diverse maatschappelijke instellingen. Met de Johan Cruyff Foundation, waar jeugd en beweging centraal staan. Met het Rode Kruis, in het kader van zelfredzaamheid. Met de Nierstichting, het Voedingscentrum, het Erasmus Universitair Medisch Centrum en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om een gezonde levensstijl te bevorderen.

Coop luistert

Coop luistert. Zowel via winkelpanels (lokaal) als het online luisterpanel (landelijk). Met tafelgesprekken (lokaal) en themabijeenkomsten (regionaal).

Klantenpanels

Winkelpanels

Winkelpanels zorgen voor de (lokale) verbinding tussen Coop en haar klanten. Elke Coop-supermarkt kan een winkelpanel starten. De panels bestaan uit circa zeven klanten en komen twee tot zes keer per jaar samen. Winkelpanelleden zijn betrokken bij hun Coop. Zijn kritisch naar binnen en ambassadeur naar buiten. Winkelpanels informeren de winkel over lokale ontwikkelingen, geven op- of aanmerkingen, suggesties en adviezen door en vertellen welke maatschappelijke thema’s hen bezighouden.

Detaillistenvereniging Coop

Detaillistenvereniging

De leden-ondernemers zijn binnen Coop georganiseerd in een detaillistenvereniging. Het land is daarbij opgedeeld in clusters van ondernemingen. Elk cluster kent een bestuur met een democratisch gekozen voorzitter die lid is van de ledenraad.

Ledenraad Coop

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Coop. De raad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van onze leden: tenminste 30 en maximaal 60 klanten en maximaal 18 ondernemers. De ledenraad benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen en de financiële stukken vast.
Algemeen bestuur Coop

Het bestuur

Het bestuur bestuurt onze coöperatie. Het bestuur bestaat, net als de ledenraad, uit gekozen vertegenwoordigers. Coop Holding, het bedrijf,  streeft er naar de doelstellingen van de coöperatieve vereniging te realiseren. De holding functioneert min of meer autonoom en legt via de directie twee keer per jaar verantwoording af aan de ledenraad van de vereniging.
 
Cooperatieraad

Coöperatieraad

De coöperatieraad is een uit leden van de ledenraad samengestelde adviescommissie die wordt benoemd door het bestuur. De raad bewaakt het coöperatieve gedachtengoed door het bestuur te adviseren over:

  • Het realiseren van de coöperatieve doelstellingen
  • Het functioneren van de vereniging
  • De organisatie van activiteiten
  • De samenstelling van de ledenraad
  • De organisatie van ledenraadsvergaderingen
  • De uitbreiding van Coop

Bekijk de Coöperatieraad

Statuten

Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn de statuten, het huishoudelijk reglement van Coop Nederland U.A. en de statuten van Coop Holding B.V. te downloaden.

De statuten van Coop Nederland U.A. zijn vastgesteld bij akte verleden op 3 mei 2017 voor mr. P.J.V. van der Vorm, toegevoegd notaris aan mr. B.H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam.

Het Huishoudelijk Reglement van Coop Nederland U.A. is een reglement in de zin van artikel 41 van de statuten van de coöperatie Coop Nederland U.A. en is vastgesteld in de ledenraadsvergadering van 4 april 2019.

Volledige en doorlopende tekst van de statuten van Coop Holding B.V. na de akte van statutenwijziging verleden op 22 januari 2014 voor mr. B. H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam.