0
Winkelmand

Huisregels Coop 

Je bent van harte welkom in onze Coop-winkels, waar je in een prettige sfeer je dagelijkse boodschappen kunt doen. Om een aangenaam en vriendelijk winkelklimaat te bevorderen, hanteren we duidelijke huisregels. Als je één van onze winkels betreedt, ga je akkoord met de onderstaand huisregels van Coop Supermarkten.

 • Bezoekers van Coop Supermarkten worden te allen tijde geacht de aanwijzingen en instructies van de daartoe aangestelde winkelmedewerkers en/of beveiligingspersoneel, hierna te noemen “winkelmedewerkers” op te volgen. Dit is in het belang van de algemene orde en veiligheid van het winkelmedewerkers, bezoekers van Coop en iedereen die zich in en om de winkel begeeft. Het is onze plicht om de orde in en rondom onze winkels te waarborgen: verleen daarom medewerking aan verzoeken van onze winkelmedewerkers. Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven, hebben wij het recht u de toegang tot de winkel, dan wel het terrein dat zich rondom de winkel bevindt, te ontzeggen, dan wel u de winkel of het terrein eromheen uit te begeleiden.
 • Coop kan een klant landelijke winkelontzegging opleggen wanneer hij/zij de huisregels niet naleeft.
 • Klanten worden geacht bij te dragen aan een prettig winkelklimaat en daarom hinder en overlast te voorkomen.
 • Zonder expliciete toestemming van Coop mag er niet worden gefilmd of gefotografeerd in de winkels en mogen er geen geluidsopnamen worden gemaakt.
 • (Huis)dieren zijn in onze winkels niet toegestaan. Vanzelfsprekend vormen blindengeleidehonden en/of hulphonden hier een uitzondering op.
 • Het gebruik van een winkelmandje of –wagentje is verplicht.
 • In het belang van de veiligheid van onze klanten en van onze winkelmedewerkers is het belangrijk dat onze klanten herkenbaar zijn. Als wij menen dat een petje, capuchon, helm of andere hoofd- of gezichtsbedekking op een zodanige manier wordt gedragen dat herkenning niet goed mogelijk is, mogen en kunnen onze medewerkers en beveiligers onze klanten daarop aanspreken en hen vragen deze af te doen.
 • Aan personen waarvan winkelmedewerkers bij Coop menen dat die in groepsverband binnenkomen en/of binnen de winkel als zodanig optreden, kan de toegang tot de winkel worden ontzegd. Ook kan de toegang worden ontzegd aan personen waarvan winkelmedewerkers menen dat zij onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeren en daardoor overlast zouden kunnen veroorzaken in de winkel of op het buitenterrein.
 • Het is klanten niet toegestaan om zonder toestemming andere ruimtes dan de voor de verkoop van onze producten ingerichte "verkoopvloer" te betreden.
 • Eten en drinken is in de winkels niet toegestaan, tenzij Coop hierin middels proeverijen voorziet.
 • Roken is in de winkels niet toegestaan.
 • Nog af te rekenen artikelen moeten altijd zichtbaar bij je gedragen worden in een winkelmandje of –wagentje. Bij gebruik van zelfscan mogen nog af te rekenen producten worden ingepakt nadat deze producten zijn gescand. Bij een eventuele herscan dienen de producten uitgepakt te worden.
 • Coop heeft haar artikelen zichtbaar en onzichtbaar beveiligd.
 • Om eventuele misverstanden te voorkomen kunnen wij je te allen tijde om medewerking vragen voor nader onderzoek van je kleding, tassen en je kassabon.
 • Coop doet altijd aangifte bij de politie in de volgende gevallen:
  • bij winkeldiefstal
  • als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen
  • er vals geld wordt uitgegeven
  • er sprake is van huisvredebreuk
 • Coop legt iedere winkeldief een civielrechtelijke boete op van thans € 181,- (of van een t.z.t. geldend bedrag) voor het oponthoud en de overlast. Tevens krijgt iedere winkeldief een winkelverbod van minimaal 6 maanden.
 • In de winkels is camera-apparatuur aanwezig voor de veiligheid van onze klanten en van onze winkelmedewerkers. Dit wordt ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. Coop gaat hier zeer zorgvuldig mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens zeer nauw in acht.
 • Het controleren van al het geld op echtheidskenmerken behoort tot de standaardprocedure van Coop. Biljetten hoger dan € 100 worden in onze winkels niet geaccepteerd.
 • Contante betalingen worden bij Coop afgerond op € 0,05.
 • Extra geld pinnen bij de kassa is niet toegestaan.
 • Geld wisselen is niet mogelijk in Coop-winkels, onze winkelmedewerkers zijn daar niet toe bevoegd.
 • Met een kassabon is retourneren mogelijk binnen 30 dagen na aankoop.
 • Onze winkelmedewerkers legen geregeld de kassaladen. De kluissleutel is niet aanwezig in de winkel. Onze medewerkers hebben geen toegang tot de kluis. Die is voorzien van een tijdslot.
 • Wanneer onze huisregels niet worden nageleefd, kan Coop haar klanten een landelijke winkelontzegging opleggen, voor de duur van maximaal 12 maanden.
 • Bezoekers van onze winkels van 14 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • In enkele Coop-winkels worden scholieren verzocht hun rugzak of schooltas op een daarvoor aangewezen plek achter te laten. Dit is op eigen risico; Coop is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg en afstemming met de betrokken scholen.
 • Coop behoudt zich het recht voor om een maximaal aantal scholieren in de winkel toe te laten.
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de verantwoordelijke leidinggevende of beveiliger wat hem/haar goeddunkt.

Deze huisregels kunnen te allen tijde worden aangevuld en/of worden gewijzigd door Coop Supermarkten. De meest recente versie van onze huisregels vind je op deze internetpagina: Coop.nl/huisregels.

Coop huisregels op social media

Coop Supermarkten is aanwezig op Facebook, Twitter en Instagram. Ook sommige winkels zijn actief op diverse social media. Een plaats waar we verhalen van en over onze organisatie en onze winkels met onze klanten delen en in gesprek gaan met onze fans. Je kunt op onze social mediakanalen terecht met vragen, opmerkingen, klachten, ideeën en alles wat je graag met ons wilt bespreken.

Laten we het samen sociaal en beschaafd houden op onze platformen. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld die gelden voor alle social mediakanalen van Coop. We vragen je vriendelijk om je hieraan te houden.

 Richtlijnen social media

 • Ga netjes met elkaar om en respecteer elkaars mening en privacy. Bedreigen, schelden, hatelijk gedrag en kwetsen is niet nodig en niet gewenst. Coop accepteert dit niet en modereert hier dan ook op. Coop behoudt zich het recht voor om iedere post of elk bericht dat wij ongewenst of ongepast vinden of niet relevant vinden te verwijderen. Bij herhaaldelijk onwenselijk gedrag kan Coop besluiten om je uit te sluiten van ons platform.
 • Ben je actief op een platform van Coop en vind je dat we een kwetsend of ongepast bericht niet hebben gemodereerd? Laat het ons weten via het betreffende platform of via onze winkels. Coop luistert naar en waardeert feedback op de organisatie, onze winkels, producten en medewerkers. Opmerkingen, klachten en tips nemen we serieus. Houd klachten of opmerkingen richting onze organisatie en onze medewerkers op sociale media én in onze winkels wel gepast en beschaafd.

Deze huisregels voor social media kunnen te allen tijde worden aangevuld en/of worden gewijzigd door Coop Supermarkten. De meest recente versie van onze huisregels vind je op deze pagina.