0
Winkelmand
Bedrijfsonderdelen_headervisual
Bedrijfsonderdelen

De structuur van onze organisatie

Coop is een coƶperatie met een unieke structuur. Wanneer het over Coop gaat, gaat het eigenlijk over Coop Nederland U.A.. Coop Nederland U.A. handelt in het belang van haar leden: consumenten en zelfstandig Coop-ondernemers die met elkaar samenwerken. Zij hebben invloed en controle tot op het hoogste bestuurlijke niveau binnen Coop: de ledenraad. Zowel de ledenraad als het bestuur bestaan uit gekozen vertegenwoordigers van de leden.

Om de doelstellingen van de coƶperatie te realiseren, is Coop Holding bv opgericht. Binnen de holding worden supermarkten en gerelateerde bedrijven geƫxploiteerd (Coop Groothandel bv, Coop Vastgoed bv, Coop Koopzegels bv, Coop Supermarkten bv en Coop Productiebedrijven bv). Coop Holding legt via haar directie verantwoording af aan de ledenraad en het bestuur van Coop Nederland U.A..

Tot slot is er de coƶperatieraad. Deze commissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit leden van de ledenraad. De raad bewaakt het coƶperatieve gedachtengoed van Coop en adviseert het bestuur over de realisatie van de coƶperatieve doelstellingen, het functioneren van de vereniging, de organisatie van activiteiten en ledenraadsvergaderingen en de uitbreiding van Coop.

Coƶperatieve ondernemingen kennen een eigen governance code waarbij transparantie en kwaliteit van goed bestuur centraal staan. Deze code is opgesteld door de NCR, de Nationaal Coƶperatieve Raad. Coop Nederland U.A. handelt vrijwel volledig naar deze code. Meer informatie kunt u krijgen via cooperatiezaken@coop.nl.

Het organogram van Coop

Statuten en reglementen

Bekijk ook de statuten van Coop Nederland U.A. en Coop Holding bv en ons huishoudelijk reglement:

De statuten van Coop Nederland U.A. zijn vastgesteld bij akte verleden op 3 mei 2017 voor mr. P.J.V. van der Vorm, toegevoegd notaris aan mr. B.H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam.

Het Huishoudelijk Reglement van Coop Nederland U.A. is vastgesteld door de ledenraad op 6 april 2017 en is in werking getreden op 3 mei 2017.

Volledige en doorlopende tekst van de statuten van Coop Holding B.V. na de akte van statutenwijziging verleden op 22 januari 2014 voor mr. B. H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam.