0
Winkelmand

PRIVACY REGLEMENT COOP

September 2021

Dit privacy reglement is van toepassing op alle gegevens die Coop verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van haar winkels, websites, webwinkel, mobiele apps en andere diensten, waaronder de Coop klantenkaart en de zelfscan.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit privacy reglement staat beschreven hoe we dat doen. Aangeraden wordt om het privacy reglement aandachtig door te nemen voordat je bij ons komt winkelen en/of van onze websites en apps gebruikmaakt. Dit privacy reglement kan worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We raden je daarom aan om ons privacy regelmatig te raadplegen op onze website (Coop.nl). Het privacy reglement maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave

In dit privacy reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Coop;
 2. Contact met Coop;
 3. Overzicht verwerkingen;
 4. MijnCoop-account;
 5. Coop klantenkaart;
 6. Overdracht EMTE-winkels aan Coop;
 7. Coop Supermarkten app;
 8. Bestellingen;
 9. Acties;
 10. Terugroepactie;
 11. Camerabeveiliging;
 12. Automatisch gegenereerde informatie;
 13. Zelfscan;
 14. Deelnemen aan het Coop luisterpanel;
 15. Deelnemen aan Winkel Prestatie Onderzoek;
 16. Sollicitaties;
 17. Misbruik;
 18. Legitimatie;
 19. Aanvullende dienstverlening;
 20. Nieuwsbrieven;
 21. Persoonlijke aanbiedingen;
 22. Cookies; 
 23. Statistisch onderzoek;
 24. Bewaren van informatie; 
 25. Verstrekking aan derden; 
 26. Bescherming van jouw gegevens;
 27. Verwerkingsregister;
 28. Minderjarigen; 
 29. Toegang tot jouw persoonsgegevens, vragen en verzoeken om correctie, inzage of verwijdering van jouw gegevens;
 30. Klachten;
 31. Wijzigingen in dit privacy reglement; 
 32. Overige vragen en opmerkingen.

 

 1. Coop 

Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de namen Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., Telesuper Nederland B.V., Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Telesuper, Supercoop, coop.nl, telesuper.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl en werkenbijcoop.nl hierna te noemen “Coop”, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy reglement.

 1. Contact met Coop 

Als je contact opneemt met de supermarktmanager of de eigenaar van een Coop-supermarkt of als je met ons correspondeert via e-mail, post of via één van onze Social Media kanalen (Facebook, LinkedIn, Instagram) of telefoon kunnen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Coop kan jou vragen om meer informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag of de afhandeling van de klacht. De verstrekte informatie wordt tevens opgeslagen in een centrale database en gebruikt voor de in dit privacy reglement nader beschreven doeleinden. Dit privacy reglement geldt ook als je bij ons een verzoek doet om inzage in de gegevens die Coop over jou opslaat of als jij ons verzoekt bepaalde gegevens te wijzigen, te verwijderen of over te dragen.

 1. Overzicht verwerkingen

In het vervolg van dit reglement wordt, per onderwerp/dienst (gemeld in het tussenkopje), uitgelegd wat de reden is voor Coop om jouw persoonsgegevens te verwerken en wat deze verwerking inhoudt. In algemene zin betreffen het verwerkingen op basis van de volgende gronden en voor de volgende doeleinden:

 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Je kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
 • Het uitvoeren en/of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij jij partij bent;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op Coop rust;
 • Een noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Coop of van een derde, waarbij jouw belang tot bescherming van jouw persoonsgegevens wordt afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van Coop. Bij de gerechtvaardigde belangen van Coop moet je bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

 

 1. MijnCoop-account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Coop via de websites en apps aanbiedt, moet je een “MijnCoop-account” aanmaken. Wanneer je een MijnCoop-account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken die wij vragen. Het verstrekken van je voor- en achternaam, je postcode en huisnummer, je geboortedatum, wachtwoord en je e-mailadres is voldoende (aangeduid met een sterretje (*) bij de in te vullen gegevens). De informatie die je verstrekt kun je altijd wijzigen. Dit kun je doen door in te loggen in je MijnCoop-account en te gaan naar “Mijn gegevens”. Vervolgens kun je onder het kopje “Gegevens aanpassen” je gegevens aanpassen. Hoe meer informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen. De verstrekte informatie gebruiken we, naast de verder in dit privacy reglement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het MijnCoop-account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. De informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het MijnCoop-account en de informatie die je daarna aan het MijnCoop-account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Coop en aan jouw MijnCoop-account gekoppeld. Indien je gebruik maakt van een Coop klantenkaart of hebt aangegeven één of meer van onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, dan kan deze informatie ook gebruikt worden om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Over persoonlijke aanbiedingen kun je meer lezen in artikel 21. Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je gegevens moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, dan zullen deze gegevens automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw je gegevens moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het MijnCoop-account al eerder gegevens aan Coop hebt verstrekt, zullen die gegevens automatisch worden ingevuld in jouw MijnCoop-account.

 1. Coop klantenkaart

Door middel van de Coop klantenkaart word je lid van onze Coöperatie (zie daarvoor ook onze Algemene voorwaarden Coop klantenkaart op de website). Om jou lid te laten worden, verzamelen en verwerken wij de gegevens die je invult bij de aanvraag van de Coop klantenkaart, te weten: je naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en je voorkeurswinkel. Om jou vervolgens optimaal als lid te kunnen bedienen, verzamelen wij ook gegevens ten aanzien van je koophistorie. Door deze gegevens te verzamelen kunnen wij je persoonlijke aanbiedingen (zie ook artikel 21) sturen, een verjaardagsbericht sturen en word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen over het beleid van Coop via het Coop luisterpanel. Ook kan Coop aan de hand van je leeftijd zien of je bijvoorbeeld alcohol of tabak mag aanschaffen. Over het Coop luisterpanel lees je meer onder artikel 14.

 1. Overdracht EMTE Winkels aan Coop

Coop heeft 51 EMTE-winkels overgenomen. Als onderdeel van deze overdracht worden door EMTE ook gegevens over jou aan Coop overgedragen. Coop zal als verwerkingsverantwoordelijke op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet met deze gegevens omgaan. Dit privacy reglement is ook van toepassing op de verwerking van de gegevens die EMTE aan Coop heeft overgedragen.

Hieronder wordt specifiek voor jou, als voormalig EMTE-klant, uitgelegd wat de reden is voor Coop om jouw persoonsgegevens te verwerken:

Aangezien het EMTÉ Fijnproevers klantenprogramma wordt afgebouwd, zal Coop voormalig EMTÉ-klanten met resterende FijnproeversPunten een Coop-voucher aanbieden.

Aangezien EMTÉ-winkels worden gesloten en omgebouwd tot Coop-winkels, zal Coop voormalig EMTÉ-klanten informeren over de nieuwe Coop-winkelopening en de mogelijkheid bieden zich in te schrijven voor de Coop-nieuwsbrief.

 1. Coop Supermarkten app

De services die wij aanbieden via onze website, bieden wij ook aan in onze app. Je bent niet verplicht om gebruik te maken van de app. Indien je dat doet verwerkt Coop jouw persoonsgegevens op basis van de door jou gegeven toestemming hiervoor (zie daarvoor ook onze algemene voorwaarden in de Coop Supermarkten app).

De Coop Supermarkten app kent eenzelfde service-aanbod als onze website. Wanneer je door middel van onze app gebruikmaakt van dit aanbod, dienen we dan ook jouw persoonsgegevens te verwerken. Je kan op de Coop Supermarkten app inloggen door middel van jouw MijnCoop-account.

 1. Bestellingen

Via de websites of de Coop Supermarkten app kun je, indien je een MijnCoop-account hebt aangemaakt, een bestelling plaatsen. Voor het verwerken van je bestelling maken we gebruik van de gegevens uit jouw MijnCoop-account. Als je een bestelling plaatst kan het zijn dat wij om aanvullende informatie vragen. Deze informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om je bestelling te kunnen verwerken. Verder slaan wij de door jou geplaatste bestellingen en, indien van toepassing, het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan jouw MijnCoop-account gekoppeld en wordt wegens fiscale redenen voor een periode tot 7 jaar na de bestelling bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd.

 1. Acties

Coop biedt regelmatig acties aan waaraan je kunt deelnemen, zoals spaaracties of prijsvragen. In sommige gevallen dien je daarvoor een registratieformulier in te vullen. In dergelijke gevallen verwerkt Coop de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo. Per actie zal het voorgaande afzonderlijk worden gecommuniceerd, waarbij tevens melding gemaakt zal worden van de bewaartermijn(en) van jouw persoonsgegevens.

 1. Terugroepactie

Als er onverhoopt iets mis is met een product dat jij bij ons in een supermarkt of online hebt gekocht en wij willen dat product terugroepen, dan zullen we hiervan melding maken op onze website en (eventueel) in landelijke dagbladen. We kunnen hierover ook, als dit echt nodig is, rechtstreeks contact met jou opnemen. Dit kan uiteraard alleen als wij over jouw contactgegevens uit andere hoofde beschikken.

 1. Camerabeveiliging

Coop heeft, voor het beschermen van haar medewerkers, klanten en eigendommen, de supermarkten beveiligd met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze supermarkt word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de beelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 28 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna worden de beelden verwijderd.

 1. Automatisch gegenereerde informatie

Om onze websites en apps optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de websites en apps te kunnen beveiligen) heeft Coop bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van onze websites of apps. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de websites of apps bezoekt. Deze informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Als de automatisch gegeneerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook artikel 21 over cookies van toepassing.

 1. Zelfscan

Coop biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van zelfscanners. Met behulp van je Coop klantenkaart neem je een handscanner uit het console aan het begin van de supermarkt en scan je de producten die je wilt kopen. Wij gebruiken de gegevens die door de zelfscan worden verzameld om af te kunnen rekenen aan het einde van je boodschappenronde. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor analytische doeleinden zodat wij bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel klanten op welk tijdstip gebruik maken van de zelfscan. Ook verzamelen wij de transactiegegevens waardoor we een beeld kunnen vormen van het koopgedrag van onze klanten. Zie voor een verdere toelichting de toepasselijke Algemene Voorwaarden Coop zelfscan.

 1. Deelnemen aan het Coop luisterpanel

Coop doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites, producten en diensten. Hiervoor maken wij gebruik van het Coop luisterpanel. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je 8 tot 12 keer per jaar een uitnodiging per e-mail om deel te nemen aan een online onderzoek met betrekking tot een bepaalde winkel, website, product of dienst van Coop. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je wilt meedoen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor een onderzoek. Om jou uitnodigingen te kunnen sturen voor deelname aan een onderzoek van het luisterpanel verwerken wij je e-mailadres, postcode, geboortedatum, klantenkaartnummer, je favoriete Coop-supermarkt en de door jou ingevulde antwoorden. Wij bewaren je luisterpanelinschrijving en je overige gegevens in principe 7 jaar of totdat je aangeeft dat je niet meer wilt deelnemen aan het luisterpanel.

 1. Deelnemen aan het Coop winkel Prestatie Onderzoek

Coop doet regelmatig onderzoek naar de prestaties van de eigen lokale vestigingen en de concurrentie in deze marktgebieden. Om de tevredenheid van haar klanten te meten doet zij hiervoor onderzoek via het Coop winkelprestatie onderzoek. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je maximaal 4 keer per jaar een uitnodiging per e-mail om deel te nemen aan een online onderzoek over de supermarkt(en) waar je de meeste boodschappen doet. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens. Per uitnodiging kan je zelf beslissen of je wilt meedoen of niet. Als je geen uitnodigingen meer van het Coop winkelprestatie onderzoek wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op “schrijf mij uit”. Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodiging meer voor een onderzoek. Om jou uitnodigingen te kunnen sturen voor deelname aan het Coop winkelprestatie onderzoek verwerken wij je naam, e-mail, postcode, leeftijd, aanmeldingsbron, je primaire en eventueel secundaire supermarkt en gezinssamenstelling, bij deelname wordt dit aangevuld met de door jou ingevulde antwoorden. Wij bewaren je Coop winkelprestatie onderzoek inschrijving en je overige gegevens in principe 7 jaar na de laatste deelname of totdat je aangeeft dat je niet meer wilt deelnemen aan het Coop winkelprestatie onderzoek.

 1. Sollicitaties

Bij (open) sollicitaties via werkenbijcoop.nl of per brief verwerkt Coop jouw aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, de locatie en functie waarvoor je solliciteert, je motivatie en jouw CV. Deze gegevens verwerken wij om een sollicitatieprocedure in gang te zetten en ter voorbereiding van een (arbeids)overeenkomst. De gegevens worden gedurende een periode van 3 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure door Coop bewaard, waarna zij worden verwijderd.

 1. Misbruik

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Coop biedt, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, je herhaaldelijk ten onrechte online aankopen betwist of als we vermoeden dat je misbruik maakt van je MijnCoop-account dan kunnen wij jouw MijnCoop-account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen.

 1. Legitimatie

Coop kan bij het afhalen van de bestelling of bij het afrekenen in de winkel vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kunnen wij de bestelling of de aankoop niet (volledig) aan je meegeven.

 1. Aanvullende dienstverlening

Binnen het MijnCoop-account biedt Coop je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende informatie moet verstrekken. Wij verwerken de informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. In de tweede plaats zullen wij deze gegevens ook koppelen aan jouw bestaande MijnCoop-account.

 1. Nieuwsbrieven 

Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven die door Coop worden verzonden naar het door jouw opgegeven e-mailadres. Wij kunnen ook je naam, geslacht, geboortedatum, je voorkeurswinkel, je reacties op eerdere e-mails van Coop en/of je transactiegegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in iedere nieuwsbrief is opgenomen (klik op “afmelden”, vervolgens kun je via coop.nl aangeven voor welke nieuwsbrieven je je wilt afmelden).

 1. Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de websites, de apps of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. We maken hiervoor onder meer gebruik van:

 • jouw profiel;
 • de producten die je hebt aangeschaft;
 • het bedrag dat je aan bestellingen hebt besteed;
 • de functionaliteiten die je gebruikt;
 • je surfgedrag op onze websites;
 • de gegevens verzameld met behulp van cookies.

Indien je niet langer wilt dat jouw informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken. In dat geval klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan voor dit doeleinde verwijderd en je ontvangt geen persoonlijke aanbiedingen meer. Deze persoonlijke aanbiedingen zijn echt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

 1. Cookies 

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit privacy reglement ook de bepalingen uit de Cookie Policy van Coop van toepassing. De Cookie Policy vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is.

 1. Statistisch onderzoek

Coop streeft ernaar om jou websites en apps van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij continu statistisch onderzoek uitvoeren zodat wij, waar nodig, aanpassingen in onze websites en apps kunnen aanbrengen. Wij kunnen voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van ons bedrijf hebben voor dit doel toegang tot jouw gegevens. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geanonimiseerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk naar jou te herleiden zijn.

 1. Bewaren van informatie

Coop zal gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Coop hanteert daarbij in beginsel een bewaarperiode van jouw persoonsgegevens van 27 maanden na de laatste activiteit op de websites, de Coop Supermarkten app of het gebruik van jouw Coop klantenkaart, tenzij daar in dit reglement uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 1. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Coop jouw informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Wij maken bij het aanbieden van de websites en apps in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van onze centrale database. Wij hebben overeenkomsten met deze partijen waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw gegevens te beschermen. Verder vinden wij het van belang dat jouw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) worden opgeslagen. Als wij in de toekomst zouden besluiten om informatie ook buiten de EER op te slaan, zullen we jou daarvan op de hoogte stellen. Waar wij de informatie ook opslaan, wij zullen ervoor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is. Wij kunnen jouw informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Coop kan ook informatie aan derden verstrekken als deze informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kunnen wij jouw informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als Coop dat nodig vindt in een rechtszaak of als Coop het nodig vindt om haar rechten te beschermen. Op onze websites en in de apps kunnen hyperlinks staan waarmee je onze websites verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy reglement geldt. Dit privacy reglement heeft alleen betrekking op gegevens die via de websites en apps van Coop zijn verkregen. Coop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Bescherming van jouw gegevens

Coop hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw gegevens. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ons personeel en/of voor ons werkzame derden hebben zich te houden aan de binnen Coop verspreide circulaires en instructies ten aanzien van een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Onze servers staan in afgesloten en beveiligde ruimtes. Met onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin de verplichting tot het verzorgen van een adequate beveiliging is vastgelegd en komen wij geheimhouding overeen.

 1. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de websites en apps van Coop. Maar als je jonger bent dan 16 jaar moet je, om je gegevens aan ons te verstrekken, toestemming hebben van je wettelijke vertegenwoordiger. We verzoeken je dan ook om je wettelijke vertegenwoordiger dit privacy reglement te laten lezen en ons toestemming te verlenen om jouw gegevens aan ons te verwerken.

 1. Verwerkingsregister

Coop registreert de verwerkingen van jouw persoonsgegevens in haar “register van verwerkingsactiviteiten”.

 1. Toegang tot jouw persoonsgegevens, vragen en verzoeken om correctie, inzage of verwijdering van jouw gegevens

Indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, in te zien, te verwijderen, over wenst te dragen of als je een ander verzoek hebt dan is dat in de meeste gevallen mogelijk via jouw MijnCoop-account.

Daarnaast kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan schriftelijk via Coop, t.a.v. Afdeling Privacy, Postbus 87, 6880 AB Velp of via e-mail privacy@coop.nl. Vermeld in je verzoek je naam, adres, woonplaats en eventueel je Coop klantenkaartnummer en/of e-mailadres. Op basis van de door jouw verstrekte gegevens controleren we of deze in onze systemen voorkomt. Onze reactie wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven in jouw MijnCoop-account, indien van toepassing. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Indien wij besluiten jouw verzoek niet uit te voeren, zullen wij aangeven waarom wij dat niet zullen doen. Je kunt je eigen gegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen MijnCoop-account.

 1. Klachten

Coop hecht er waarde aan dat je tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Wij doen er alles aan om dit te bereiken en zo te houden. Neem gerust contact met ons op als je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen in dit privacy reglement

Dit privacy reglement wordt met enige regelmaat gewijzigd. De aanpassingen worden gemeld op de website. Op de website is dan ook de meest recente versie van het privacy reglement te vinden. Indien je na de aanpassing van het privacy reglement gebruik blijft maken van de dienstverlening van Coop, zal het aangepaste (meest recente) privacy reglement op dit gebruik van toepassing zijn.

 1. Overige vragen en opmerkingen

Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies kun je schriftelijk contact opnemen met onze klantenservice (postbus 87, 6880 AB Velp).

 

Cookie policy

Naast een breed assortiment koekjes, vind je bij Coop ook cookies. Deze kun je niet opeten, maar zorgen ervoor dat onze website goed en snel werkt. Zo hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren.

Door middel van cookies onthoudt Coop.nl wat jouw Coop-winkel is, blijven de artikelen op je boodschappenlijstje bewaard en ontvang je suggesties op basis van eerder bekeken artikelen. Ook kunnen we fouten en ongemak op de website door middel van cookies eenvoudig opsporen en verbeteringen testen.

We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Zo kunnen adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen door middel van cookies meten hoe vaak een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden geplaatst.

Cookies & veiligheid
De cookies van Coop.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op je computer staan. Natuurlijk kun je ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt cookies op elk moment zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van je cookie-instellingen vind je onder ‘Help’ in de meeste browsers. Let op: als je cookies uitschakelt, werken de meeste websites niet optimaal.

Welke cookies gebruikt Coop.nl?
Coop.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Daar vertellen we je graag meer over.

Functionele cookies

Session cookie
De session cookie wordt gebruikt om voorkeuren en instellingen te onthouden terwijl je verschillende pagina’s op Coop.nl bekijkt. De door jouw geselecteerde Coop-winkel bijvoorbeeld, maar ook jouw account en de inhoud van het winkelmandje. Zodra je de website verlaat, wordt de session cookie verwijderd.

Login cookie
Bij het inloggen op Coop.nl kun je ervoor kiezen om logininformatie zeven dagen lang te laten onthouden. Deze voorkeur wordt bewaard in een login cookie. De login cookie is zeven dagen geldig en wordt daarna automatisch verwijderd door de browser.

Analyserende cookies

Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies om bij te houden en te analyseren hoe jij Coop.nl gebruikt. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op basis van deze informatie kan Google andere diensten aanbieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Als Google hier wettelijk toe wordt verplicht, mag het deze informatie aan derden verschaffen. Google combineert je IP-adres niet met andere gegevens waarover het bedrijf beschikt.

Marketing cookies

AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel
De AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel houden bij wanneer je een actie op Coop.nl – bijvoorbeeld een aankoop, aanmelding voor de nieuwsbrief of klik op een knop – voltooit.

Facebookpixel
De Facebook pixel wordt gebruikt voor drie doeleinden: om aangepaste doelgroepen te creëren voor remarketing door Coop, om advertenties te optimaliseren voor conversies en om conversies te traceren en te koppelen aan de advertenties van Coop.

DoubleClickFloodlightpixel
De Doubleclick Floodlight pixel zorgt ervoor dat Coop de effectiviteit van online campagnes kan meten. We gebruiken hiervoor de aankoopdata en gebruikersactiviteit. De data die we gebruiken is niet te herleiden naar één persoon.

Google Adwords dynamische remarketingpixel en Sociomantic pixel
De Google AdWords dynamische remarketingpixel ziet welke pagina’s je op de website hebt bezocht. Zo kan Coop relevante advertenties tonen op andere websites.

Wijzigingen cookie policy
De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast, bijvoorbeeld wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Coop mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je daarom aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.