0
Winkelmand
ga terug
Air Wick Luchtverfrisser elek navul zomer product photo

Air Wick Luchtverfrisser elek navul zomer

19 ml

4,99
0
Airwick Elektrische navulling delices 19 milliliter

Bewaren & gebruiken

Bewaaradvies
Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Lees de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen aandachtig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Het flesje en de geurverspreider rechtop houden, om lekken tevoorkomen. Het apparaat niet met vochtige handen of metalen voorwerpen aanraken. Geen voorwerpen binnen een straal van 50 cm zetten. Geen verlengsnoer of stopcontactdoos gebruiken. Het apparaat niet bedekken of achter gordijnen plaatsen. Geen voorwerpen in de opening bovenaan in de geurverspreider steken. Het apparaat uitzetten als navulling leeg is of ontbreekt. Trek het apparaat eerst uit het stopcontact voordat u een navulling plaats. Niet bij warmtebronnen of in direct zonlicht plaatsen. Niet op geverfde of plastic oppervlakken plaatsen. Het apparaat kan warm worden tijdens gebruik. Bij beschadiging eerst de stroom afzetten voordat u het apparaat uit het stopcontact haalt. Niet permanent of zonder toezicht in het in hetzelfde stopcontact te laten zitten. 's Nachts uitzetten. Voor een optimaal resultaat alleen Airwick navullingen gebruiken. Het gebruik van andere stoffen brengen een toxisch risico of brandgevaar met zich mee. Bevat: Eugenol, Geraniol, Acetyl propionyl, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2,4-Demethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Coumarin, Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Land van oorsprong
Netherlands
Wettelijke productnaam
Elektrische navulling voor elektrische geurverspreiders zalige zomer
Contact
Reckitt Benckiser B.V.
Contactgegevens
Postbus 721,2130 AS,Hoofddorp