0
Winkelmand
ga terug
WC-Eend Fresh discs navulling lime product photo

WC-Eend Fresh discs navulling lime

36 ml

3,14
0
Gel Disc blijft perfect achter in de toiletpot Werkt tot wel 7,5 week Geen toiletblok

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Kan na het aanbrengen aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Breng het product aan op de voor jonge kinderen minst zichtbare plaats in de toiletpot. Lees de gebruiksinstructies in de doos.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zich in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van huisdieren bewaren. Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Fresh Discs Lime Zest
Contact
SC Johnson Benelux BVBA / SARL
Contactgegevens
Kersenboogerd 15,4003 BW,Tiel