0
Winkelmand
ga terug
Glade Touch & fresh navullig duo muguet product photo

Glade Touch & fresh navullig duo muguet

20 ml

2,99
0
Glade Touch & Fresh Muguet 2 x 10 ml

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Niet in de richting van het gezicht houden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Bewaaradvies
Bewaar op een koele, droge plaats.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Gevaar Bevat: geraniol Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Verwijderd houden van warmte hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen dragen. Inademing van spuitnevel vermijden.veroorzaken. Let op: Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Bevat: 3-p-cumenly-methylpropionaldehyd; 4-tert-butylcyclohexylacetaat; citral; linalool; alfa-hexylkaneelaldehyd; 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3 (or4)-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Contact
SC Johnson Benelux BVBA / SARL
Contactgegevens
Postbus 22,3640 AA,Mijdrecht