0
Winkelmand
ga terug
Glade Automatic spray navulling relaxing product photo

Glade Automatic spray navulling relaxing

269 ml

4,99
0
Glade Automatic Spray Relaxing Zen 269 ml

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Gevaar Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaar op een koele, droge plaats. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Bevat: geraniol; linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Contact
SC Johnson Benelux BVBA / SARL
Contactgegevens
Postbus 22,3640 AA,Mijdrecht