0
Winkelmand
ga terug
WC-Eend Toiletblok ocean fresh product photo

WC-Eend Toiletblok ocean fresh

1 stuk(s)

1,46
0
Hygiëne in het huis vormt een essentieel deel van het dagelijks leven, vooral wat betreft het toilet. WC-Eend Toiletblok reinigt, verfrist en bestrijdt kalkaanslag. Met zijn unieke schuimfunctie helpt WC-Eend Toiletblok uw toilet fris en schoon te houden na iedere spoeling, waarna slechts een langdurige, prettige geur achterblijft.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Begin met een schone toiletpot. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot daar waar het water stroomt wanneer het toilet wordt doorgespoeld.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
VOORZORGSMAATREGELEN: Gevaar Bevat: benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten; sulfonzuren, C14-16-hydroxyalkaan- en C14-16-alkeen-, natriumzouten; zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden. Bevat: 4-tert-butylcydohexylacetaat; (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Land van oorsprong
Polen
Wettelijke productnaam
Wc-eend toiletblok ocean fresh g
Contact
SC Johnson Benelux BVBA / SARL
Contactgegevens
Kersenboogerd 15,4003 BW,Tiel