0
Winkelmand
ga terug
Witte Reus Duo capsules product photo

Witte Reus Duo capsules

14 stuk(s) (14 wasbeurten)

5,99
0
De vertrouwde reuzenwaskracht van Witte Reus in één wascapsule. Witte Reus duo-caps, de vloeibare capsules speciaal ontwikkeld voor de witte was. De wascapsule zorgt dat het makkelijk te doseren is en lost snel op in water voor een stralend schone was. Dankzij de verbeterde reuzenfrisheid geniet je nu nog langer van een frisse was. Witte Reus wast een berg, kost een beetje.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Gebruik 1 Witte Reus wascapsule voor was lichter dan 4,5kg. Leg eerst de capsule in de wasmachine en leg dan je was er bovenop.
Bewaaradvies
Product altijd in originele verpakking bewaren.

Ingrediënten & voedingswaarden

(Detergenten verordening (EC) n° 468/2004):, 15-<30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5-<15%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, hexyl cinnamal, geranil, citronellol, linalool.

Extra informatie

Waarschuwingen
Product veilig gebruiken en bewaren www.keepcapsfromkids.eu Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. BEvat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Wasmiddel.
Contact
Henkel Benelux
Contactgegevens
Postbus 2100,3430 CM,Nieuwegein