0
Winkelmand
ga terug
Frisse Reus Lotus amandel gel wasmiddel product photo

Frisse Reus Lotus amandel gel wasmiddel

1 l

6,99
0
Wasmiddel voor de witte en gekleurde was. Door zijn vertrouwde Reuzenwaskracht is Frisse Reus extra sterk tegen vlekken en was je er extra veel was mee schoon.

Bewaren & gebruiken

Bewaaradvies
Rechtop vervoeren en opslaan

Ingrediënten & voedingswaarden

(Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):, 5 -<15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, <5%: zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, Bevat ook: enzymen, parfums, hexyl cinnamal, conserveringsmiddelen, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, optische witmiddelen.

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing Bevat Methylisothiazolinone. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Gel Wasmiddel
Contact
Henkel Benelux
Contactgegevens
Postbus 2100,3430 CM,Nieuwegein