0
Winkelmand
ga terug
Witte Reus Wasmiddel Vloeibaar witte reus product photo

Witte Reus Wasmiddel Vloeibaar witte reus

7,49
0

Bewaren & gebruiken

Bewaaradvies
Rechtop vervoeren en opslaan

Ingrediënten & voedingswaarden

(Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):, 5 -<15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5%: zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, hexyl cinnamal, conserveringsmiddelen, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone., Bevat Methylisothiazolinone.

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Henkel Benelux
Contactgegevens
Postbus 2100,3430 CM,Nieuwegein