0
Winkelmand
ga terug
Witte Reus duo capsules product photo

Witte Reus duo capsules

6,99
0

Bewaren & gebruiken

Bewaaradvies
Product veilig gerbruiken en bewaren

Ingrediënten & voedingswaarden

(Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):, 5 - <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - <15%: zeep, < 5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, hexyl cinnamal, geraniol, citronellol, linaalool.

Extra informatie

Waarschuwingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Afdeling
Houdbaar
Contact
Henkel Benelux
Contactgegevens
Postbus 2100,3430 CM,Nieuwegein