0
Winkelmand
ga terug
Ambi Pur Toiletblok continu bloesem product photo

Ambi Pur Toiletblok continu bloesem

7.5 ml

3,85
0
Ambi Pur Badkamer & Toilet,Vleugje Bloesem Continue Luchtverfrisser 7,5 ml

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Na gebruik de ruimte ventileren.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Procter & Gamble Nederland B.V.
Contactgegevens
Postbus 1345,3000 BH,Rotterdam