0
Winkelmand
ga terug
Vapona Vliegende insectenspray product photo

Vapona Vliegende insectenspray

400 ml

5,99
0
Insecticide tegen vliegen, muggen, motten en andere vliegende insecten. Bevat natuurlijke ingrediënten. Aard van preparaat Aerosol spuitbus

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegende insecten in woon-, werk- en andere verblijfsruimten. Doodt vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten. Deuren en ramen van het te behandelen vertrek sluiten. Bus goed schudden voor gebruik. Vervolgens vanuit het midden van de ruimte in de vier bovenhoeken spuiten. In totaal niet langer dan 1 seconde per 10m3 inhoud van de ruimte. Minstens 50cm afstand houden van wanden of voorwerpen. De ruimte na behandeling 10 minuten gesloten houden, daarna grondig luchten. Goed schudden voor gebruik.

Ingrediënten & voedingswaarden

Werkzame stoffen, Piperonylbutoxide 1,4% (CAS nr. 51-03-6) en pyrethrinen 0,2% (CAS nr. 8003-34-7).

Extra informatie

Waarschuwingen
VOORZORGSMAATREGELEN Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. GEVARENAANDUIDINGEN Zeer licht ontvlambare aerosol. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Insecticide tegen vliegen, muggen, motten en andere vliegende insecten.
Contact
Henkel Benelux