0
Winkelmand
ga terug
Afwas product photo

Afwas

500 ml

0,95
0
Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Ingrediënten & voedingswaarden

15-30% Anionogene oppervlakte actieve stoffen, 5-15% niet lonogene oppervlakte actieve stoffen. Bevat: latic, acid.

Extra informatie

Wettelijke productnaam
AFWASMIDDEL
Contact
Senzora B.V.
Contactgegevens
Postbus 104,7400 AC,Deventer