0
Winkelmand
ga terug
Nurofen Ibuprofen tabletten 200 mg 12 stuks product photo

Nurofen Ibuprofen tabletten 200 mg 12 stuks

12 g

2,65
0

Nurofen Ibuprofen tabletten 200 mg vermindert pijn en koorts en remt ontstekingen. De tabletten kunnen gebruikt worden bij verschillende pijnklachten, zoals hoofdpijn, menstruatiepijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

Nurofen Ibuprofen 200 mg is bedoeld voor kortdurend gebruik. Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van een Nurofen tablet.

Nurofen Ibuprofen 200 mg mag niet gebruikt worden door:

 • Personen die eerder last hebben gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van asetylsalicylzuur of andere soortelijke pijnstillers.
 • Personen met een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer of die eerder een maagzweer hebben gehad. 
 • Mensen die lijden aan ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen.
 • Vrouwen in de laatste 3 maanden van hun zwangerschap.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water. Niet op de tabletten kauwen. Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van een Nurofen 200 tablet.

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: eerst 1 - 2 tabletten innemen, hierna zo nodig 1 of 2 tabletten per keer innemen.

Maximale dosering

Neem niet meer dan 6 tabletten in per 24 uur; verspreid de momenten waarop u Nurofen 200 tablet inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag en met een minimale tussenpoos van 4 – 6 uur.

Interactie met voedsel

Het gebruik van alcohol verhoogt de kans op de bijwerkingen vermoeidheid of duizeligheid.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit geneesmiddel niet wanneer u een allergie heeft voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Ook niet gebruiken:

 • Wanneer u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus of zwelling van het gezicht na gebruikvan ibuprofen, acetylsalicylzuur (aspirine) of andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s).
 • Wanneer u een maagzweer of maagbloeding heeft, of dit minstens tweemaal heeft gehad.
 • Wanneer u ooit na gebruik van NSAID geneesmiddelen een bloeding of perforatie in uw maag of darmen heeft gekregen.
 • Bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen.
 • Gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Wees extra voorzichtig met het gebruik:

 • Als u astma heeft of gehad heeft, of een allergische aandoening, omdat er benauwdheid kan optreden;
 • Als u lijdt aan systemische lupus erythematosus (SLE) of gemengde bindweefselziekte (mixed connective tissuedisease);
 • Als u een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of gehad heeft;
 • Als u in het verleden last heeft gehad van een maagzweer;
 • Als u een hoge bloeddruk en/of hartproblemen heeft of gehad heeft;
 • Als u nier- of leverproblemen heeft;
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt, die de kans op zweren of bloedingen kunnen verhogen, zoals oralecorticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine), selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) (geneesmiddelen tegen depressie) of antibloedplaatjesmiddelen;
 • Als u tijdens het gebruik van Nurofen last krijgt van maagdarmbloedingen of -zweren. Stop dan met het gebruik van Nurofen;
 • Tijdens waterpokken (varicella) wordt aanbevolen het gebruik van Nurofen 200 tablet te vermijden.
 • Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij uitgedroogde kinderen en jongeren.

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn.

Het wordt ontraden Nurofen 200 tablet langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert.

De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd. Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. Langdurig gebruik van elk type pijnstiller bij hoofdpijn kan deze hoofdpijn verergeren. Als deze situatie zich voordoet of vermoed wordt, moet men een arts raadplegen en moet de behandeling worden stopgezet.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Nurofen 200 tablet kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:

 • Bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine,ticlopidine)
 • Bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bèta-blokkers zoals atenolol, angiotensine-II receptor –antagonisten, zoals losartan)

Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door, de behandeling met Nurofen 200 tablet. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat u Nurofen 200 tablet in combinatie met andere medicijnen gebruikt.

Controleer de bijsluiter voor een uitgebreid overzicht van medicijnen die niet gelijktijdig met Nurofen 200 gebruikt kunnen worden.

Gebruik bij besturen voertuigen

Voorzichtigheid is geboden bij het besturen van een voertuig. Voorzichtigheid is geboden bij het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Raadpleeg uw huisarts als voor volwassenen het medicijn langer dan 3 dagen bij koorts en 5 dagen bij pijn gebruikt moet worden, of als de symptomen verergeren. En als bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dit product langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen verergeren.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:


 • Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, periferearteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
 • Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Ibuprofen

Hulpstoffen

Croscarmellose natrium (E 468), natrium laurylsulfaat, natrium citraat (E 331), stearinezuur(E570), colloïdaal silicium watervrij (E 551), carmellose natrium (E 466), talk, acacia (E 414), sucrose, titaandioxide (E 171), polyethyleenglycol 6000, ijzeroxide (E 172), schellak (E 904), propyleenglycol.

Toelichting bij hulpstoffen

Dit middel bevat 116,1 mg (of 0,34 mmol) sucrose per tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit middel bevat 17,34 mg (of 0,75 mmol) natrium per tablet. Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosiseenheid, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Wil je persoonlijk advies?

Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel? Neem dan contact op met één van onze gediplomeerde (assistent-)drogisten bij jouw Coop winkel. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van de winkel. Bestel dit geneesmiddel niet als je nog vragen hebt over dit geneesmiddel.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:

27-01-2020

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Afdeling
Houdbaar
Contact
Nedac Products Bv. -Food-