0
Winkelmand
ga terug
Vanish Oxi action powergel product photo

Vanish Oxi action powergel

200 ml

2,89
0
Vanish Vlekkenverwijderaar Powergel GOLD 200

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Voorbehandelen 1. Openen 2. Knijpen en met draaiende beweging over de vlek wrijven 3. 5 minuten laten inwerken 4. Wassen zoals gebruikelijk Gebruiksaanwijzing ✓ Volg altijd de wasvoorschriften. ✓ Veilig voor wit en gekleurd wasgoed wanneer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt gebruikt. ✓ Controleer de kleurechtheid van de stof door het product op een onopvallende of niet-zichtbare plek te testen. Spoel uit en laat drogen. X Niet wrijven in geval van chocoladevlekken. X Niet voor gebruik op wol, zijde of leer. X Niet voor gebruik op behandelde of gecoate oppervlakken, zoals hout, metaal. X Niet voor gebruik op kledingstukken die alleen chemisch mogen worden gereinigd.
Bewaaradvies
Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Ingrediënten & voedingswaarden

Ingrediënten: Bevat 5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stofffen, < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, Polycarboxylates, Enzymen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfums.

Extra informatie

Waarschuwingen
Irriterend • Gevaar voor ernstig oogletsel • Buiten bereik van kinderen bewaren • Aanraking met de ogen vermijden • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen • Draag bescherming voor de ogen/voor het gezicht • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen • Niet mengen met chloorbleekmiddelen • Was handen na gebruik • Niet op lichaam of gezicht richten wanneer in de verpakking wordt geknepen.
Afdeling
Houdbaar
Land van oorsprong
Portugal
Contact
Reckitt Benckiser B.V.
Contactgegevens
Postbus 721,2130 AS,Hoofddorp