0
Winkelmand
ga terug
Klok Wasmiddel vloeibaar kleur product photo

Klok Wasmiddel vloeibaar kleur

1.5 l (20 wasbeurten)

6,57
0

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
WAARSCHUWING. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Senzora B.V.
Contactgegevens
Postbus 104,7400 AC,Deventer