0
Winkelmand
ga terug
Klok Vaatwastabletten product photo

Klok Vaatwastabletten

26 stuk(s)

5,99
0

Ingrediënten & voedingswaarden

Bestanddelen: 5-15% Zuurstofbleekmiddelen; <5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Polycarboxylaten; Bevat: Enzymen (Protease/Amylase). Bestanddelen Sodium carbonate, Sodium citrate, Sodium carbonate peroxide, Sodium bicarbonate, Sodium polycarboxylate, Aqua, Modified fatty alcohol polyglycolether, taed, Sodium sulfate, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Bismuth citrate, Calcium carbonate, Carboxymethylcellulose, sodium salt, Sodium silicate, Subtilisin, Cellulose, Titanium dioxide, Polythylene glycol, Kaolin, Corn starch, Dextrin, Alpha-amylase.

Extra informatie

Waarschuwingen
WAARSCHUWING. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Bevat SUBSTILISINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Senzora B.V.
Contactgegevens
Postbus 104,7400 AC,Deventer