0
Winkelmand
ga terug
g'woon Toiletblok ocean vast product photo

g'woon Toiletblok ocean vast

40 g

0,83
0
G'woon toiletblok oceaan verfrist en reinigt je toilet bij iedere spoeling en geeft continu geur af.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
De houder kan direct aan de rand van het toilet gehangen worden. Folie om het blokje hoeft niet verwijderd te worden, deze lost na enkele spoelingen volledig op. De lege toilethouder is na gebruik hygiënisch en eenvoudig opnieuw te vullen met een navulling.
Bewaaradvies
Droog bewaren

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
WAARSCHUWING • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstige oogirritatie. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Bij onwel voelen een arts raadplegen. • Bevat 4-tert-butylcyclohexyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Wettelijke productnaam
Vast toiletblok Ocean
Contact
Superunie
Contactgegevens
Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd