0
Winkelmand
ga terug
g'woon Toiletblok ocean navul vast product photo

g'woon Toiletblok ocean navul vast

2 stuk(s)

1,04
0
G'woon toiletblok oceaan verfrist en reinigt je toilet bij iedere spoeling en geeft continu geur af.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Houd de lege houder met de achterzijde naar u toe gericht. Druk met uw wijsvinger het brede lipje naar u toe, zodat de houder open gaat. Plaats het navulblokje met folie in de houder, folie lost na enkele spoelingen volledig op.
Bewaaradvies
Droog bewaren

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstige oogirritatie. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Bij onwel voelen een arts raadplegen. • Bevat 4-tert-butylcyclohexyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Wettelijke productnaam
Vast toiletblok Ocean
Contact
Superunie
Contactgegevens
Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd