0
Winkelmand
ga terug
g'woon Toiletblok ocean navul vast product photo

g'woon Toiletblok ocean navul vast

2 stuk(s)

0,99
0
G'woon toiletblok oceaan verfrist en reinigt je toilet bij iedere spoeling en geeft continu geur af.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Klik het mandje van je toilethouder open en plaats het nieuwe toiletblokje. De folie om het blokje hoeft niet verwijderd te worden, deze lost na enkele spoelingen volledig op. Geschikt voor septic tanks.
Bewaaradvies
Droog bewaren.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstige oogirritatie. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Bij onwel voelen een arts raadplegen. • Bevat 4-tert-butylcyclohexyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Wettelijke productnaam
Vast toiletblok oceaan
Contact
Superunie
Contactgegevens
Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd