0
Winkelmand
ga terug
g'woon Toiletblok powerball forest product photo

g'woon Toiletblok powerball forest

2 stuk(s)

1,99
0
G'woon toiletblok dennen verfrist en reinigt je toilet bij iedere spoeling en geeft continu geur af.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Hang de houder aan de rand van het toilet.
Bewaaradvies
Droog bewaren.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
GEVAAR • Bevat benzenesulfonic acid C10-C13-alkyl derivs., sodium salts, sulfonic acid C14-C16 (evennumbered)-alkane hydroxy en C14-C16 (evennumbered) alkene, sodium salts. • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstig oogletsel. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. • Bevat cineole, terpinolene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Vast toiletblok dennen
Contact
Coop