0
Winkelmand
ga terug
g'woon Afwasmiddel ultra product photo

g'woon Afwasmiddel ultra

500 ml

0,60
0
Afwasmiddel ultra reinigt krachtig en gaat dankzij de geconcentreerde formule extra lang mee.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
1 a 2 keer knijpen is voldoende voor een normale vaat. Wassen en spoelen met drinkbaar water. Na gebruik de handen afspoelen.
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren

Ingrediënten & voedingswaarden

15- 30 % anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5-15 % amfotere oppervlakteactieve stoffen,Benzisothiazolinone, parfum

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing Veroorzaakt ernstig oogletsel. - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. - Buiten het bereik van kinderen houden. - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. - Voorkom lozing in het milieu. - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de regionale regelgeving. - Oogbescherming dragen.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Afwasmiddel
Contact
Superunie
Contactgegevens
Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd