0
Winkelmand
ga terug
g'woon Afwasmiddel ultra product photo

g'woon Afwasmiddel ultra

500 ml

0,60
0
Afwasmiddel ultra reinigt krachtig en gaat dankzij de geconcentreerde formule extra lang mee.

Ingrediënten & voedingswaarden

g'woon afwasmiddel ultra bevat o.a. de volgende ingrediënten:, anionogene oppervlakteactieve stoffen 15 - 30%, amfotere oppervlakteactieve stoffen 5 - 15%, benzisothiazolinone, parfum

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing Veroorzaakt ernstig oogletsel. - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. - Buiten het bereik van kinderen houden. - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. - Voorkom lozing in het milieu. - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de regionale regelgeving. - Oogbescherming dragen.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Afwasmiddel
Contact
Superunie
Contactgegevens
Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd