0
Winkelmand
ga terug
Farmlight Lampoil product photo

Farmlight Lampoil

1 l

2,19
0

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Roet niet bij juiste lontinstelling. Mag niet worden gebruikt als motorbrandstof, smeermiddel of voor verwarmingsdoeleinden in petroleumkachels! Lampolie alleen gebruiken in daarvoor bedoelde lampen. Instructies van de olielamp-fabrikant opvolgen.
Bewaaradvies
Vorstvrij bewaren.

Ingrediënten & voedingswaarden

Paraffine, (aardolie) C>10, CAS No. 64771-71-7 alkanen, C12-26- vertakte en lineair, CAS No. 90622-53-0

Extra informatie

Waarschuwingen
Gevaarlijk • Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. • Brandende olielamp niet alleen laten. • Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden. • Niet drinken. • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • P331: GEEN braken opwekken. • P102: Buiten het bereik van kinderen houden. • P405: Achter slot bewaren. • P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.
Wettelijke productnaam
Lampoil
Contact
Sel Chemie B.V.
Contactgegevens
Broekstraat 23,7122 MN,Aalten