0
Winkelmand
ga terug
Dubro Snelontkalker product photo

Dubro Snelontkalker

500 ml

2,35
0
Ontkalker op basis van fosforzuur. Werkt sneller dan azijn. Zeer effectief tegen kalkaanslag. Verlengt de levensduur van uw apparaat. Geschikt voor o.a. koffiezet- en padapparaten, waterkoker, douchekoppen en strijkijzer.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Volg voor het ontkalken de voorschriften van de fabrikant van het apparaat. Na gebruik minimaal 2 keer naspoelen met kraanwater. Koffie/Espresso/Pad apparaat: Giet 1 deel Dubro en 4 delen water in het waterreservoir. Het apparaat aanzetten en de helft van de vloeistof laten doorlopen. Apparaat uitzetten en 5 tot 10 minuten laten inwerken. Daarna de resterende vloeistof laten doorlopen. Bij extreme kalkaanslag Dubro onverdund gebruiken. Inwerken overbodig. Laat voor gebruik het apparaat ten minste twee keer volledig doorlopen met water. Douchekop: In een schaal met onverdunde Dubro leggen (±30 minuten). Waterkoker/Fluitketel: Bij lichte kalkaanslag, 1 deel Dubro met 4 delen koud water verdunnen. Maximaal 1 uur laten inwerken, vervolgens naspoelen met water. Bij extreme kalkaanslag onverdund gebruiken. Bij gebruik in waterkoker: waterkoker niet aanzetten. Strijkijzer: Kalkaanslag op de zool verwijderen door met een doekje met Dubro over de zool te wrijven.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing: Niet op kalkhoudende materialen (o.a. marmer, ongeglazuurde tegels en emaille) en roestvrijstaal (o.a. aanrecht) gebruiken om onherstelbare schade te vermijden. Indien in contact met kunststof (o.a. aanrecht) direct met water afspoelen. Niet in combinatie met andere producten gebruiken! Bevat: fosforzuur. GEVAAR - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Buiten het bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijdering van de inhoud / verpakking in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Fles niet navullen.
Wettelijke productnaam
SNEL ONTKALKER.
Contact
Bolton Nederland B.V.
Contactgegevens
Winthontlaan 6d,3526 KV,Utrecht