0
Winkelmand
ga terug
Glorix  Eucalyptus Bleek product photo

Glorix Eucalyptus Bleek

750 ml

1,85
0
Gebruik Glorix Eucalyptus Bleek voor een 100% hygiënische reiniging Glorix Extended Power is de nieuwe generatie bleek met Anti-Kalk Tot 3x langer bescherming tegen kalkaanslag De formule beschermt het toilet actief, zelfs na het doorspoelen Glorix Bleek biedt langdurige, actieve bescherming tegen onhygiënisch vuil Ideaal schoonmaakmiddel voor de wc en ander sanitair

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
• Kindveilige sluiting • Om de fles te openen: dop samendrukken en drukzones aan beide kanten van de dop en tegen de wijzers van de klok indraaien • Na gebruik: de fles goed hersluiten tot een klik hoorbaar is. Onverdund: Toiletpot - spuit Glorix Original Bleek dagelijks onder de toiletrand en laat her product 15 minuten inwerken om onhygiënisch vuil en vlekken te verwijderen. Keuken/Badkamer afvoerputje - spuit het product in de afvoer om schoon te maken en nare geurtjes tegen te gaan. Laat het 2-3 minuten inwerken, daarna goed naspoelen met water. Verdund: voor het schoonmaken van uw sanitair in badkamer en toilet, gebruikt u 60 ml Glorix op 5L water. Enkele ogenblikken laten inwerken en daarna naspoelen. Gebruik altijd een plastic emmer. Geschikt voor gebruik in septische putten (20ml). 1 dop = 15ml.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan bijtend zijn voor metalen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.
Wettelijke productnaam
BLEEK
Contact
Unilever Nederland B.V.
Contactgegevens
Postbus 160,3000 AD,Rotterdam