0
Winkelmand
ga terug
Driehoek Vloeibare soda product photo

Driehoek Vloeibare soda

725 ml

1,99
0

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
WAARSCHUWING: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Afdeling
Houdbaar
Contact
The Green Soap Company